На головну

Питання 18. Термін трудового договору.

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  3.  I. Розбір основних питань теми.
  4.  I. Лютнева революція і національне питання
  5.  II. Жовтнева революція і національне питання
  6.  III. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи
  7.  IV. Приблизний перелік питань до заліку

Строкові трудові договори

ВІДПОВІДЬ

ТЕРМІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ визначено ст. 58 ТК, згідно з якою трудові договори можуть укладатися:

 * На невизначений термін, т. Е. Без зазначення строку;

 * На визначений строк не більше 5 років (строковий трудовий договір), якщо інший термін не встановлено Трудовим кодексом та іншими федеральними законами.

Різновидами строкових трудових договорів є договори про тимчасову роботу (на термін до двох місяців) - ст. 289 ТК і про сезонну роботу (на період сезону, але не більше ніж на шість місяців) - ст. 293 ТК.

Таким чином, термін не є обов'язковою умовою трудового договору. Якщо трудовий договір оформлений без зазначення строку, він вважається укладеним на невизначений строк. Саме такими договорами закон віддає перевагу, оскільки вони забезпечують стабільність трудового відносини.

З огляду на це Трудовий кодекс обмежив можливості укладення строкових трудових договорів випадками, передбаченими ст. 59.

Строкові трудові договори можуть укладатися лише тоді, коли з урахуванням характеру роботи або умов праці трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін. При укладанні строкового договору повинен бути зазначений не тільки термін роботи, а й причина, яка послужила підставою для його укладення (ст. 57 ТК). Заборонено висновок термінових трудових договорів з метою ухилення від надання прав і гарантій, які мають працівники за договорами, укладеними на невизначений термін.

Згідно ст. 59 ТК, строкові трудові договори можуть укладатися з ініціативи роботодавця або працівника:

 * Для заміни тимчасово відсутнього працівника, за яким відповідно до законодавства зберігається місце роботи;

 * На час виконання тимчасових (до двох місяців), а також сезонних робіт;

 * З особами, які надходять на роботу в організації, розташовані в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, якщо це пов'язано з переїздом до місця роботи;

 * Для проведення термінових робіт у разі крайньої потреби (аварії, катастрофи, епідемії і т. Д.);

 * З особами, які надходять на роботу в організації, які є суб'єктами малого підприємництва з чисельністю до 40 працівників, а в роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні - до 25 працівників;

 * З особами, які надходять на роботу до роботодавців - фізичним особам;

 * З особами, які направляються на роботу за кордон;

 * З особами, які навчаються за денною формою навчання, і з деякими іншими категоріями працівників, передбаченими законодавством.

Строковий трудовий договір, укладений без достатніх підстав, вважається укладеним на невизначений строк (ст. 58 ТК).

У випадках, передбачених ст. 59 ТК, сторони трудового договору не пов'язані обов'язком укладати довготермінові договори, а тільки мають на це право. Тому можливо і бажано і в цих випадках укладати трудові договори на невизначений термін.

 
 Питання 1. Значення трудового права та його місце в системі права Росії |  Питання 2. Принципи правового регулювання трудових відносин в Росії |  Забезпечення права працівників на захист своєї гідності в період трудової діяльності. |  Питання 4. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових відносин, пов'язаних із застосуванням праці |  Питання 5. Інші суспільні відносини, що регулюються трудовим правом |  Питання 6. Джерела трудового права |  Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин |  Питання 9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права |  Питання 10. Поняття, форми і органи соціального партнерства |  Питання 11. Поняття і значення трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати