Головна

Питання 16. Порядок укладення трудового договору

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  E) Порядок РОЗГЛЯДУ заяв про Анулювання актових запісів Цивільного стану
  3.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  4.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  5.  I. Побудуйте міркування по одному з модусів розділової-категоричного умовиводу.
  6.  I. Розбір основних питань теми.
  7.  I. Лютнева революція і національне питання

ВІДПОВІДЬ

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ регламентований ст. 63-71 ТК і визначає форму трудового договору, перелік пропонованих документів, правила оформлення прийому на роботу.

Встановлено обов'язкова письмова форма трудового договору. Він повинен бути підписаний сторонами, складений в двох примірниках, один з яких залишається у роботодавця, другий передається працівникові.

Якщо трудовий договір не був оформлений письмово, але працівник був допущений до роботи з відома або дозволу керівника організації або уповноважених ним осіб, договір вважається укладеним. У цьому випадку роботодавець зобов'язаний письмово оформити трудовий договір протягом трьох днів з дня фактичного допущення працівника до роботи (ст. 67 ТК).

Коли в силу закону трудові відносини виникають на основі складного юридичного складу (трудового договору та іншого юридичного факту), укладання трудового договору повинен передувати:

 * Акт обрання при прийомі на виборну посаду;

 * Акт обрання за конкурсом при прийомі на посади, що заміщаються за конкурсом;

 * Згоду вищого органу на укладення трудового договору (наприклад, кандидатура головного бухгалтера унітарного підприємства повинна бути узгоджена з засновником підприємства);

 * Акт призначення на посаду (наприклад, керівника державного або муніципального унітарного підприємства) і т. Д. Відповідно до ст. 65 ТК надходить на роботу повинен подати роботодавцю наступні документи.

 * Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

 * Трудову книжку, за винятком випадків, коли трудовий договір укладається вперше або працівник поступає на роботу на умовах сумісництва;

 * Страхове свідоцтво державного пенсійного страхування;

 * Документи військового обліку - для військовозобов'язаних і осіб, які підлягають призову на військову службу;

 * Документ про освіту або наявності спеціальних знань під час вступу на роботу, що вимагає спеціальних знань або спеціальної підготовки.

У деяких випадках, передбачених законом, повинно надаватися інших документів, наприклад, про проходження обов'язкового медичного огляду (ст. 69, 213 ТК). Вимагати від громадян надання при прийомі на роботу документів, не передбачених законом, заборонено (ст. 65 ТК).

Оформляється прийом на роботу наказом (розпорядженням) роботодавця, який видається на підставі укладеного трудового договору. Наказ (розпорядження) повинен бути оголошений працівнику під розписку протягом трьох днів з дня підписання трудового договору.

 
 Питання 1. Значення трудового права та його місце в системі права Росії |  Питання 2. Принципи правового регулювання трудових відносин в Росії |  Забезпечення права працівників на захист своєї гідності в період трудової діяльності. |  Питання 4. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових відносин, пов'язаних із застосуванням праці |  Питання 5. Інші суспільні відносини, що регулюються трудовим правом |  Питання 6. Джерела трудового права |  Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин |  Питання 9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права |  Питання 10. Поняття, форми і органи соціального партнерства |  Питання 11. Поняття і значення трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати