Головна

Питання 4. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових відносин, пов'язаних із застосуванням праці

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  I. ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ
  3.  I. Виробничі умови праці
  4.  I. Розбір основних питань теми.
  5.  I. Лютнева революція і національне питання
  6.  II. Жовтнева революція і національне питання
  7.  II. Раціональний режим праці

ВІДПОВІДЬ

Відмінності ТРУДОВИХ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, пов'язаних із застосуванням праці (договори підряду, доручення, надання відплатних послуг та ін.), Полягають в наступному.

1. У трудових відносинах працівником може виступати тільки громадянин (фізична особа). У цивільно-правових договорах роботи можуть виконуватися і послуги надані як фізичними, так і юридичними особами - організаціями, які виконують певні роботи або надають послуги. Такими є підприємства побутового обслуговування населення, підрядні будівельні організації, фірми, що спеціалізуються на наданні окремих видів послуг (аудиторські, юридичні, оціночні і т. Д.).

2. Трудові відносини передбачають обов'язкове особисте виконання працівником трудових обов'язків; він не має права доручити виконання своєї роботи іншій особі. Ця вимога міститься в ст. 15 і 56 ТК і не може бути змінено в договорі за згодою сторін. У цивільно-правових відносинах, як правило, якщо інше не передбачено договором, підрядник (виконавець робіт) має право доручити її виконання іншій особі - субпідряднику. У договорі про надання послуг може бути передбачена можливість передоручення надання послуги іншому виконавцю. У трудових договорах це виключено.

3. У трудових відносинах працівник виконує обумовлену трудову функцію. При цьому він зобов'язаний виконувати будь-яку роботу, яка входить в його трудову функцію відповідно до законодавства, посадовими інструкціями, локальними нормативними актами організації, угодою сторін. У цивільно-правових відносинах виконанню підлягає індивідуально-визначене завдання, обумовлене в договорі. Це може бути виготовлення конкретної речі, ремонт певного приміщення, оцінка зазначеного в договорі майна і т. Д. При цьому належне виконання завдання, його прийняття замовником і виплата виконавцю винагороди припиняє цивільно-правове зобов'язання.

4. Якщо роботодавцем є юридична особа, трудове відношення передбачає включення працівника в трудовий колектив організації, т. Е. Участь в суспільній праці, організованому ^ роботодавцем. Звідси і підпорядкування працівника трудову дисципліну і правилам внутрішнього трудового розпорядку. І при роботі у фізичної особи працівник пов'язаний узгодженим з роботодавцем режимом роботи, яку він виконує під керівництвом останнього. Цивільно-правові відносини вважають самостійну працю виконавця робіт. При цьому, як правило, він сам визначає способи виконання робіт і організацію праці, і пов'язаний лише обов'язком забезпечити належну якість роботи або послуги, а також дотримати терміни виконання.

Правильне розмежування і належне оформлення створених відносин (трудових або цивільно-правовим договором) має велике практичне значення. Укладення трудового договору тягне правовий захист працівника нормами трудового права. На нього поширюються всі права, закріплені в них, - право на включення часу роботи в трудовий стаж, право на обмеження тривалості робочого часу, на всі види часу відпочинку, на охорону праці, на соціальне страхування і т. Д. Праця в рамках цивільно правових відносин регулюється нормами цивільного права і позбавлений тих соціально-правових гарантій, які надає трудове право. Згідно ст. 11 ТК, норми трудового законодавства не поширюються на осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру.

Тому роботодавці, які не оформлюють трудовими договорами трудові відносини з працівниками або оформляють їх цивільно-правовими договорами, допускають грубе порушення законодавства і трудових прав людей. Не випадково з ст. 11 ТК випливає висновок про право працівників в судовому порядку вимагати укладення трудового договору, якщо фактично сформовані відносини є трудовими.

 
 Питання 1. Значення трудового права та його місце в системі права Росії |  Питання 2. Принципи правового регулювання трудових відносин в Росії |  Питання 6. Джерела трудового права |  Питання 8. Угоди в галузі соціально-трудових відносин |  Питання 9. Локальні нормативні акти як джерела трудового права |  Питання 10. Поняття, форми і органи соціального партнерства |  Питання 11. Поняття і значення трудового договору |  Питання 13. Роботодавець як сторона трудового договору |  Питання 14. Працівник як сторона трудового договору |  Питання 15. Гарантії громадянам при укладанні трудового договору |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати