Головна

Перетворювачі частоти з ланкою постійного струму

  1.  I. Частоти зустрічальності генів однієї алельних пари в популяції залишаються постійними з покоління в покоління.
  2.  Варикапи. Призначення вольт-фаратная характеристика. Схема включення варикапа в коливальний контур для зміни його резонансної частоти.
  3.  Вплив частоти на роботу обладнання
  4.  Вторинне регулювання частоти
  5.  Вибір станцій для регулювання частоти
  6.  Генератор. Призначення і пристрій генераторів змінного і постійного струму.
  7.  Диференціальні рівняння малих коливань в консервативній системі з двома ступенями свободи. Парціальні системи і парціальні частоти.

Структурна схема ПЧ з ланкою постійного струму показана на рис.5.3. Вона містить:

- Вхідний фільтр Фвх для захисту мережі змінного струму від перешкод перетворювача;

- випрямляч В;

- Фільтр випрямляча Фв, Що визначає режим роботи випрямляча як джерела напруги або джерела струму;

- Автономний інвертор напруги або струму;

- Вихідний фільтр Фвих, Що поліпшує форму вихідної напруги.

Таким чином, в ПЧ даного типу має місце подвійне перетворення енергії джерела: спочатку змінна напруга випрямляється, потім постійна напруга перетворюється в змінну з необхідними параметрами.

Основною перевагою ПЧ з ланкою постійного струму є можливість отримання на виході напруги, частота якого регулюється в широких межах, як нижче, так і вище частоти мережі.

Недоліком такого ПЧ є зниження к.к.д. внаслідок подвійного перетворення енергії, а так же ускладнення схеми керування для забезпечення двостороннього обміну енергією між джерелом і навантаженням.

Функції регулювання частоти вихідної напруги виконує інвертор. Регулювання амплітуди вихідної напруги можливо двома способами:

- За рахунок зміни напруги постійного струму на вході інвертора;

- За рахунок регулювання вихідної напруги інвертора методом ШІМ.

При використанні інвертора напруги в ланцюзі постійного струму є конденсатор значною ємності, внаслідок чого знижується швидкість зміни напруги, що істотно обмежує можливості амплітудного регулювання. Внаслідок цього більш поширені ПЧ з використанням ШІМ. Структурно ПЧ з інвертором струму передбачає використання керованого випрямляча.

 
 Основні завдання перетворювальної техніки |  Силові напівпровідникові діоди |  тиристори |  Повністю керовані GTO-тиристори |  біполярні транзистори |  польові транзистори |  Біполярні транзистори з ізольованим затвором (IGBT) |  Застосування потужних напівпровідникових ключів в силових схемах |  Випрямлячі |  Нульові схеми випрямлячів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати