Головна

Порядок виконання роботи

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  E) Порядок РОЗГЛЯДУ заяв про Анулювання актових запісів Цивільного стану
  4.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  5.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  6.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  7.  I. МЕТА РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Розрахунок пилової навантаження і визначення класу умов руда працюючого

Пилова навантаження на органи дихання працюючого - Це реальна або прогностична величина сумарної експозиційної дози пилу, яку робочий вдихає за весь період фактичного або передбачуваного професійного контакту з фактором.

Пилова навантаження, мг, визначається за формулою:

 (1)

де С - фактична середньозмінна концентрація пилу в зоні дихання працівника, мг / м3; N - число робочих змін в календарному році; Т - кількість років контакту з аерозолями переважно фіброгенного дії; Q - обсяг легеневої вентиляції за зміну, м3.

Обсяг легеневої вентиляції визначається залежно від категорії тяжкості робіт згідно з СанПіН 2.2.4.548-96 «Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень»:

· Для робіт категорій Ia - Ib обсяг легеневої вентиляції за зміну становить - 4 м3;

· для робіт категорій IIa - IIb - 7 м3;

· Для робіт категорії III - 10 м3.

Отримане значення пилової навантаження порівнюють з контрольної пилової навантаженням, мг, яка визначається за формулою:

 (2)

де ГДКр.з. - Середньозмінна гранично допустима концентрація пилу в повітрі робочої зони, мг / м3, Значення ГДКр.з. для деяких речовин наведені в додатку 1.

Визначають кратність перевищення ВПП:

 (3)

По кратності перевищення визначають клас умов праці за табл. 1.

Таблиця 1

Класи умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони аерозолів переважно фіброгенного дії і пилових навантажень на органи дихання

 показник  Клас умов праці
 допустимий  шкідливий  Небезпечний * *
 3.1  3.2  3.3  3.4
 Перевищення ГДК, разів
 концентрація пилу  ?ПДК  1,1-2,0  2,1-5,0  5,1-10,0  > 10  
 Перевищення ВПП, раз
 Пилова навантаження, ПН *  ?КПН  1,1-2,0  2,1-5,0  5,1-10,0  > 10  
 Пилова навантаження для пилу з вираженим фіброгенну дію (ГДК ? 1 мг / м3), А також для азбестовмісних пилу  ?КПН  1,1-1,5  1,6-3,0  3,1-5,0  > 5  

 * За винятком пилу, що володіють вираженим фіброгенну дію і мають ГДК ? 1 мг / м3, А також для азбестовмісних пилу.

 * * Органічна пил в концентраціях, що перевищують 200-400 мг / м3, Становить небезпеку для виникнення пожеж і вибухів.

3.2. Визначення допустимого стажу роботи

Допустимий стаж роботи при даній концентрації пилу визначається за формулою:

 (4)

де ВПП25 - Контрольна пліва навантаження за період 25-річного контакту з пилом, мг, що визначається за формулою:

 (5)

3.3. Розрахунок коефіцієнта захисту і підбір марки респіратора

Коефіцієнт захисту Кз висловлює кратність зниження респіратором концентрації шкідливої ??речовини у вдихуваному повітрі до змісту, що не перевищує ГДК.

Розрахунок коефіцієнта захисту здійснюється за формулою:

 (6)

Вибір марки респіратора здійснюється по максимальної концентрації пилу, коефіцієнту захисту з урахуванням забезпечення мінімально можливих показників маси, опору і обмеження поля зору. Технічні характеристики респіраторів наведені в додатку 2.
 Лабораторні роботи з дисципліни |  Основні теоретичні положення |  хід аналізу |  Основні теоретичні положення |  Хід роботи |  Основні теоретичні положення |  хід аналізу |  Розрахунок середнього рівня звуку |  Розрахунок еквівалентного рівня звуку спрощеним методом |  Подання експериментальних результатів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати