Головна

Хід роботи.

  1.  PR-роботи.
  2.  TSQLDataDriverEh або TXXXDataDriverEh, що вибрати для роботи.
  3.  Алісу не цікавить пошук нової роботи.
  4.  Види і форми контрольно-ревізійної роботи.
  5.  Питання № 42. Обов'язкові роботи.
  6.  Питання №13 Функції та напрямки відділу соціальної роботи. Кадровий склад. Критерії ефективності роботи.
  7.  Другий етап практичної роботи.

3.2.1. Вимірювання освітленості люксметром Ю-16

Фотоелемент люксметра Ю-16 підключають до вимірника освітленості, дотримуючись полярності, зазначену на затискачах, і перевіряють справність люксметра. Для цього фотоелемент приладу завадять в затемнене місце; в таких умовах стрілка люксметра повинна стояти на позначці "нуль". Для вимірювання освітленості розташовують прилад горизонтально. Вимірювання освітленості починають при положенні перемикача на межі "500" з надітим на фотоелемент поглиначем (50000 лк). При відхиленні стрілки менш ніж на десять поділок, встановлюють перемикач на межу "100", при повторному відхиленні стрілки менш ніж на 10 поділок - на межа "25". У разі такого ж подальшого її відхилення встановлюють перемикач в початкове положення "500" і знімають поглинач. При вимірюванні освітленості, створюваної різними джерелами світла свідчення люксметра множать на поправочний коефіцієнт Кп, наведений в табл.1.

Таблиця 1

Поправочний коефіцієнт для різних джерел світла

 Найменування джерела  значення Кп
 Природний светЛампа накаліваніяЛюмінесцентние лампи: марка ЛДмарка ЛБ  0,81,0 0,881,55

В одній і тій же точці вимірювання проводяться не менше трьох разів. Отримані дані освітленості усереднюються. При вимірюванні освітленості стежать за тим, щоб прийомна платівка фотоелемента не затемняється людиною, обладнанням або іншими предметами. При вимірюванні люксметр Ю-16 в своєму розпорядженні далеко від струмоведучих проводів, що створюють електромагнітні поля.

3.2.2. Дослідження природного освітлення та освітленості при суміщеному освітленні

Щоб уникнути помилки, внаслідок мінливої ??хмарності, освітленість зовні і всередині будівлі вимірюють одночасно. Знаходять мінімальний КПО для умов, пов'язаних з виконанням даної роботи (за додатком 1), і порівнюють його з фактичним КПО.

3.2.3. Дослідження штучного освітлення при загальному освітленні робочого місця

Визначають штучну освітленість в лабораторії на робочому місці і порівнюють її з діючими нормами (додаток 1).

3.2.4. Подання експериментальних даних

Експериментальні та розрахункові дані включають:

- Результати вимірювання природного освітлення та освітленості при суміщеному освітленні;

- Результати вимірювання штучної освітленості.

Експериментальні та розрахункові дані записують в таблиці (форма 1 і 2).

форма 1

Результати вимірювання природного освітлення та освітленості при суміщеному освітленні

 номер досвіду  Приміщення та вид виконуваної роботи  зовнішнє освітленнянар, лк  Для природного освітлення  Для суміщеного освітлення
 Внутрішня освітленість на робочому місці Евн, лк  КПО,%, на робочому місці  КПО за нормами,%  Внутрішня освітленість на робочому місці Евн, лк  КПО,%, на робочому місці  КПО за нормами,%
               
       
       
 середнє        

форма 2

Результати вимірювання штучної освітленості при загальному освітленні робочого місця

 номер досвіду  Приміщення та вид виконуваної роботи  Розмір об'єкта розрізнення, мм  Вид джерела світла  Поправочний коефіцієнт  Освітленість, лк
 факт.  за нормами
 1.2.3.            
 
 
 середнє  

 

Зробіть висновки про достатність природного і штучного освітлення на робочому місці.


 Характеристика зорової роботи  Найменший або еквівалентний розмір об'єкта розрізнення, мм  Розряд зорової роботи  Підрозряд зорової роботи  Контраст об'єкта з фоном  характеристика фону  Штучне освітлення, освітленість, лк  Природне освітлення, КПО,%  Суміщене освітлення, КПО,%
 При системі комбінованого освітлення  При системі загального освітлення  При верхньому або комбінованому  при бічному  При верхньому або комбінованому  при бічному
 всього  в тому числі від загального
 найвищої точності  менш 0,15 I а  малий  темний  - -        
б  малийсредній  среднійтемний        
в  малийсреднійбольшой  светлийсреднійтемний       - -  2,0  6,0
г  середній большойбольшой  светлийсветлийсредній              
 Дуже високої точності  Від 0,15 до 0,30  II а  малий  темний  - -        
б  малийсредній  среднійтемний        
в  МалийСреднійбольшой  светлийсреднійтемний       - -  4,2  1,5
г  СреднійБольшойБольшой  светлийсветлийсредній              
                           

Додаток 1

Норми освітленості відповідно до нормативів СНиП 23-05-95

 високої точності  від 0,30 до 0,50  III а  малий  темний        
    б  МалийСредній  СреднійТемний        
    в  МалийСреднійБольшой  СветлийСреднійТемний       - -  3,0  1,2
    г  СреднійБольшойбольшой  СветлийСветлийСредній        
 середньої точності  Від 0,5 до 1,0  IV а  малий  темний        
    б  МалийСредній  СреднійТемний        
    в  МалийСреднійБольшой  СветлийСреднійТемний  4,0  1,5  2,4  0,9
    г  СреднійБольшойБольшой  СветлийСветлий Середній - -        
 малої точності  Від 1 до 5 V а  малий  темний        
    б  МалийСредній  СреднійТемний - -        
    в  МалийСреднійБольшой  СветлийСреднійТемний - -  3,0  1,0  1,8  0,6
    г  СреднійБольшойБольшой  СветлийСветлийСредній - -        
 Груба (дуже малої точності)  більше 5  VI    Незалежно від характеристик фону і контрасту об'єкта з фоном - -  1,8  0,6
 Робота з світяться матеріалами і виробами  більше 5  VII    те ж - -  1,8  0,6
 Лабораторні роботи з дисципліни |  Основні теоретичні положення |  хід аналізу |  Основні теоретичні положення |  Хід роботи |  Основні теоретичні положення |  хід аналізу |  Розрахунок середнього рівня звуку |  Розрахунок еквівалентного рівня звуку спрощеним методом |  Подання експериментальних результатів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати