Головна

VI. отримання результатів

  1.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  2.  IV. Аналіз результатів дослідження.
  3.  IV. Оформлення результатів огляду транспортних засобів
  4.  VI. Облік результатів огляду транспортних засобів
  5.  VII. Підведення підсумків та результатів роботи на уроці (Слайди 30, 32) - 4 хвилини
  6.  Алгоритм обробки результатів

У звіті про прибутки і збитки реєструються отримані доходи та понесені витрати за певний період часу.

Дохід - збільшення капіталу в результаті продажу товару або надання послуг. При надходженні доходу збільшуються або готівкові грошові кошти, або дебіторська заборгованість.

Витрати зменшують капітал і з'являються в результаті виконання дій, необхідних для отримання доходу. Витрати рівні або собівартості проданих товарів, або витрат, необхідних для проведення комерційних операцій.

Чистий прибуток - це сума, на яку загальний дохід перевищує загальні витрати.

Балансовий звіт - це звіт про фінансовий стан суб'єкта економічної діяльності, що відображає бухгалтерську збалансованість активів, зобов'язань і власного капіталу на даний момент часу.

"Кеш-фло" показує грошові надходження і виплати, пов'язані з основними статтями доходів і витрат.

У перші два місяці роботи компанія буде нести витрати, пов'язані з інвестиційною й операційною діяльністю, а доходів отримувати не буде, оскільки продажі почнуться тільки з третього місяця. Починаючи з третього місяця, щомісячні доходи будуть покривати поточні витрати.

Чистий приведений дохід показує, що після того, як окупляться інвестиційні витрати і поточні витрати, інвестор отримає 805 435 рубля. Індекс прибутковості показує, що інвестор отримає 1,52 рубля з кожної гривні, вкладеної в проект. Внутрішня норма рентабельності показує максимальну вартість капіталу, при якій проект є ефективним, вона становить 59,89%

Аналіз чутливості по PI показує, що індекс прибутковості при зменшенні заробітної плати і загальних витрат на 20% збільшиться до 2,0 і 1,82 відповідно. При зменшенні обсягу збуту і ціни збуту на 20%, даний індекс знизиться до 0,35 і 0,22.

При збільшенні цих показників буде спостерігатися зворотна ситуація, при збільшенні заробітної плати і загальних витрат на 20%, PI опуститися до 1,02 і 1,23, а при збільшенні обсягів збуту і ціни збуту, виросте до 2,58 і 2,7.

Аналіз чутливості по NPV показує, що при зменшенні заробітної плати і загальних витрат на 20% чистої приведеної дохід збільшиться до 1 564 348,3 і 1 247 156,73 відповідно, а при зменшенні обсягу збуту і ціни збуту на 20%, проект буде не рентабельний.

При збільшенні заробітної плати і загальних витрат чистий приведений дохід зменшиться до 38 421,74 і 361 179,31. У той же час, при збільшенні обсягу збуту і ціни збуту на 20%, NPV складе 2 457 135,44 і 2 642 119,79 рублів.

З аналізу по чутливості видно, що зменшення заробітної плати і загальних витрат на 20% збільшить внутрішню норму рентабельності до 102,3 і 87,17 відповідно, а зменшення обсягів збуту і ціни збуту навіть на 15%, знизить IRR до 0.

При збільшенні заробітної плати і загальних витрат на 20% IRR знизиться до 17,18 і 34,47. Збільшення обсягів і ціни збуту збільшить внутрішню норму рентабельності до 163,6 і 176,7.

What-if-аналіз буде проводиться за трьома варіантами:

Варіант 1 - вихідний варіант, без відхилень.

Варіант 2 - песимістичний варіант, в ньому передбачається зниження обсягів продажів і ціни продажів на 10%, і збільшення загальних витрат і зарплати персоналу на 10%.

Варіант 3 - оптимістичний варіант, в ньому розглядається випадок, коли обсяг продажів і ціна продажів збільшиться на 10%, а загальні витрати і зарплата персоналу знизяться на 10%.

 
 Загальна характеристика об'єкта дослідження |  Аналіз зовнішнього середовища компанії |  Аналіз внутрішнього середовища компанії |  III. встановлення цілей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати