На головну

Кримінологічна характеристика політичної злочинності.

  1.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  2.  I. Загальна характеристика психолого-медико-педагогічної консультації
  3.  III. Загострення внутрішньополітичної ситуації в 1920-1924 рр.
  4.  III. СУЧАСНІ ПЕРЕБІГУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
  5.  IV. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ
  6.  Kpaткая характеристика розвитку хімічної зброї
  7.  Quot; Географія "злочінності. Порівняльна характеристика злочінності в різніх регіонах країни.

Політична злочинність багатопланова. У вузькому сенсі цим поняттям охоплюються злочини, що здійснюються з політичних мотивів. У широкому - усі злочини, вчинені в політичній сфері, в галузі державного і соціального управління.

Головним критерієм віднесення злочинів до першої групи є політичний мотив. Політичний мотив як психологічний феномен - явище досить складне і комплексне. Він може носити:

- Ідеологічний характер (в основі лежать уявлення про суспільний ідеал, соціальної справедливості, благо держави чи соціальної групи);

- Релігійний характер (прагнення до перебудови соціуму відповідно до однієї з релігійних доктрин);

- Характер користі або іншої особистої зацікавленості (кар'єризм, помста, політичні амбіції, владолюбство і т. П.).

Типологія політичних злочинів

Даний тип злочинності може розглядатися як одна з форм політичної боротьби. У цьому плані досить продуктивною виявляється прийнята ще в Стародавньому Римі класифікація злочинів на природні та вигадані. Зазначена класифікація сприяє з'ясуванню суті різних ас пект політичної злочинності. До першої групи належать вчинені з політичних мотивів вбивства, заподіяння шкоди здоров'ю, знищення майна і т. П. Ці дії, незалежно від характеру мотивації, вважаються злочинними практично в будь-якій державі. Політичні мотиви впливають лише на кваліфікацію злочинів, міру покарання або характер виконання покарання.

Друга група охоплює діяння, які визнаються злочинними саме в силу політичної мотивації. У різних країнах спектр даної групи політичних злочинів різний: то, що в одній державі визнається нормальним, в іншому заборонено під страхом кримінального покарання. Критика політичного режиму, викриття політичних діячів і керівників держави в Іраку, Китаї, Північній Кореї може коштувати людині свободи або навіть життя. У демократичних державах такі діяння не відносяться до розряду злочинів. Правда, і тут для окремих категорій громадян робляться винятки. Наприклад, відповідно до ст. 88 Морально-етичного кодексу військовослужбовців США рядові і офіцери, які допустили негативні висловлювання на адресу президента, конгресу або міністра оборони, підлягають суду.

Злочини, вчинені з політичних мотивів, в залежності від цілей можуть бути класифіковані в такий спосіб: - спрямовані на зміну соціальної і політичної системи; - Спрямовані на захоплення влади; - Спрямовані на утримання влади; - Спрямовані на ослаблення політичного противника (як всередині держави: на рівні окремого політичного діяча, політичної партії, так і на міждержавному рівні - як інструмент геополітики). Розподіл політичних злочинів на внутрішньо-і зовнішньополітичні має істотне значення з точки зору аналізу причин і вироблення заходів впливу на злочинність кожного типу. До внутрішньополітичних коректно відносити злочини, що здійснюються особами в відношенню до тієї держави, громадянами якої вони є.

Особлива небезпека політичної злочинності полягає в наступному: - по-перше, вона пов'язана зі значними людськими жертвами; - По-друге, політична злочинність завдає значної шкоди державній безпеці, завдає істотної шкоди економічному розвитку суспільства, підриває обороноздатність країни; - По-третє, окремі політичні злочини можуть призвести до руйнування державності, до демографічних і гуманітарних катастроф.

 
 Поняття, система і предмет кримінології. |  Кримінологія та інші науки. |  Загальні і спеціальні методи кримінологічних досліджень. |  Історія кримінології. Соціологічні концепції причин злочинності. |  Історія кримінології. Розвиток кримінології в дореволюційний період в Росії. |  Географія злочинності. Поняття і характеристика. |  Поняття злочинності. Кількісні та якісні характеристики злочинності. |  Рівень, структура, динаміка злочинності в СРСР і Росії. |  Латентна злочинність: поняття, види і методи виявлення. |  Поняття, ознаки та структура особистості злочинця. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати