На головну

Географія злочинності. Поняття і характеристика.

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  3.  I. Поняття конфлікту
  4.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  5.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  6.  II. Поняття і види динаміки мови. Екстра-та інтралінгвістичні (внутрішні) умови розвитку мови.
  7.  II. Поняття про граматичному ладі мови як об'єкт і предмет вивчення граматики.

Географія злочинності - це просторово-часовий розподіл кримінально караних діянь (за рівнем, структуру, динаміку), пов'язане зі специфікою різних регіонів світу, різних країн або адм.-тер-х одиниць 1 країни, з чисельністю, структурою та розселенням населення на досліджуваних територіях, зі своеобраз . формами організації життя людей, умовами їх праці, побуту, відпочинку, культури, національних традицій та інших особливостей.

Географія злочинності знаходиться на стику ряду наук і головним чином соціально-економічними. географії, Що досліджує просторово-часові, соціальні, економічні, демографічні та інші явища і процеси, і кримінології, Що вивчає злочинність в причинному зв'язку з різними явищами і процесами і результативність боротьби з нею.

1-е відомості про тер-ном розподілі злочинності (Складена карта розподілу рівня злочинності по території) були отримані у Франції в першій половині XIX ст. (А. Кетле).

Вони формуються на основі даних первинного обліку злочинів за місцем їх вчинення, які потім узагальнюються в офіц. звітності правоохр. органів. У ежемес. оперативних матеріалах і щорічно публікуються статистич. збірниках «Злочинність і правопорушення» наводяться відомості про злочинність і її отд. видах по суб'єктах Федерації. Найбільш показово географія злочинності зображується на картограма. Поряд зі збором відомостей по суб'єктах Федерації є відомості по всім населеним пунктам і місць вчинення злочинів. Ці дані в федеральному масштабі публікуються в узагальненому вигляді: злочинність в містах і селах, злочини, що здійснюються на вулицях, на вокзалах, в житлових будинках, магазинах і т.д. При вказівці місця скоєння злочину географія злочинності переходить в топографію злочинності.

Географія злочинності вивчає + питання территор. розподілу результативності діяльності правоохр. органів, страху населення перед злочинністю, ставлення населення до органів уг. юстиції, территор. ризику стати жертвою злочину, досліджує зв'язки рівня і структури злочинності з щільністю, структурою і міграцією населення, що живе на визна. території, з умовами його життя, праці, побуту, відпочинку, культури, національних традицій та інших кримінологічних значущих особливостей.

Рівень, структура та динаміка злочинності нерівномірні. Це пов'язано з демограф., Економічними, соціальними., Культур., Організаційними, нац., Екологічний., Прав., Реєстраційний. і іншими особливостями місцевості, які в даному випадку об'єднуються територіально, тобто в їх географії. Тому вивчення географії злочинності важливо при аналізі причин злочинності і її змін, при виробленні ефективних і оптимальних заходів боротьби з нею стосовно окремих регіонах і територіям.
 Поняття, система і предмет кримінології. |  Кримінологія та інші науки. |  Загальні і спеціальні методи кримінологічних досліджень. |  Історія кримінології. Соціологічні концепції причин злочинності. |  Рівень, структура, динаміка злочинності в СРСР і Росії. |  Латентна злочинність: поняття, види і методи виявлення. |  Поняття, ознаки та структура особистості злочинця. |  Класифікація і типологія злочинців. |  Механізм формування злочинної поведінки. |  Поняття кримінологічної віктимології. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати