На головну

Дайте визначення котангенс числа.

  1.  I. Визначення термінів і предмет дослідження
  2.  II. Визначення закону руху системи.
  3.  V. Визначення ціни і обсягу виробництва в умовах монополії.
  4.  А) Визначення сторін горизонту за Сонцем
  5.  А. Визначення зносу об'єкта нерухомості
  6.  А.1 Визначення освітленості на робочих місцях
  7.  А. К. Михальська. Основи риторики. Визначення сучасної риторики

Арккотангенса числа х (arcсtg (x)) - це такий кут  з проміжку  , Котангенс якого дорівнює .

29. Дайте визначення функції y = arcctgx.

у = arсctg (x) -це функція, обернена до функції у = сtg (x) на

30. Перерахуйте основні властивості функції y = arcctgx.

Властивості функції:

1. D (arсctg x) = .

2. E (arсctg x) = .

3. у = arсctg (x) - функція загального вигляду (в відрізняє у = сtg (x)).

arcсtg (-x) =  -arcсtg (x).

4. Функція у = arсctg (x) - є строго спадна.

5. сtg (arcсtg x) = x; ;

arcсtg (сtg (y)) = y, .

6. Нуль функції. Не існує. Так як E (arсctg x) = .

31. Покажіть як будується графік функції y = arcctgx.

нехай  . На цьому відрізку у = ctg (x) строго монотонно зростає і пробігає всі значення з області значень котангенс  тільки один раз, значить, для функції у = сtg (x) на  існує зворотна, яка позначається у = arcсtg (x), графік якої симетричний графіку функції у = сtg (x) на відрізку  відносно прямої у = х.

33. Покажіть за допомогою тригонометричного кола окремі випадки рішення тригонометричних рівнянь типу sinx = 0 sinx = 1 sinx = -1 cosx = 0 cosx = 1 cosx = -1

34. Виведіть формулу коренів тригонометричного рівняння sinx = a.

1. Будуємо одиничну окружність в прямокутній системі координат.

2. проводимо пряму через точку у = а паралельну осі ОХ.

3. точки перетину з колом є рішеннями, а також всі точки отримані за допомогою повного обороту.

Загальна формула:
 , де .

35. Виведіть формулу коренів тригонометричного рівняння cosx = a.

1. Будуємо одиничну окружність в прямокутній системі координат.

2. проводимо пряму x = а паралельну осі ОY.

3. точки перетину з колом є рішеннями, а також всі точки отримані за допомогою повного обороту.

Загальна формула:
 , де .

36. Виведіть формулу коренів тригонометричного рівняння tgx = a.

1. Будуємо графік функції y = arctgx в прямокутній системі координат.

2. проводимо пряму y = а паралельну осі ОX.

3. точки перетину з графіком є ??рішеннями.

Загальна формула:
 , де

37. Виведіть формулу коренів тригонометричного рівняння tgx = a.

1. Будуємо графік функції y = arcсtgx в прямокутній системі координат.

2. проводимо пряму y = а паралельну осі ОX.

3. точки перетину з графіком є ??рішеннями.

Загальна формула:,
 , де .
 Визначення функції. |  Визначення зростаючої функції. |  Визначення парної функції, непарної функції, функції загального вигляду. |  Визначення періодичної функції. |  Поняття оберненої функції. |  Дайте визначення арксинуса числа. Наведіть приклади. |  Дайте визначення арккосинуса числа. Наведіть приклади. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати