Головна

Тема 2. Дуалізм властивостей електромагнітного випромінювання.

  1.  II. Психофізіологічні ПЕРІОД (об'єктно властивостей)
  2.  III. Загальні хімічні властивості металів
  3.  Thrashing. Властивість локальності. Модель робочого безлічі.
  4.  V. Хімічні властивості деяких сполук неметалів
  5.  VII. Хімічні властивості алюмінію
  6.  А) вивчення токсичних властивостей ОР і СДОР
  7.  А. Тренделенбург про ефективність кантовских принципів априоризма і дуалізму

1. Подвійна природа електромагнітного випромінювання. Які явища, пов'язані з поглинанням і випромінюванням електромагнітних хвиль неможливо пояснити на основі електромагнітної теорії? Гіпотези про квантову природу випромінювання і поглинання світла. Фотони. Енергія і імпульс фотона; висловіть ці величини через довжину хвилі , частоту , Циклічну частоту .

В одних явищах (інтерференція, дифракція, поляризація) світло проявляється себе як хвилі, в інших (теплове випромінювання, фотоефект, ефект Комптона) - як частки (кванти, фотони), тому говорять про двоїсту, корпускулярно хвильову природу світла.

Якщо частота світла і, отже, енергія фотона, велика, то світло проявляється себе як «частки», при малих частотах - як хвилі.

Наприклад, в області радіохвиль квантові властивості практично не виявляються, і хвильова електромагнітна теорія добре пояснює явища, пов'язані з радіохвилями.

В силу подвійності природи світла, для його характеристики використовуються як квантові, так і хвильові величини.

- Світло як частки (кванти, фотони) характеризується:

Енергія фотона:

Маса спокою фотона дорівнює 0

Імпульс фотона:

- Світло як електромагнітні хвилі характеризуються:

 - Довжина хвилі (м), n - частота (Гц), w - циклічна частота (1 / с), з - швидкість світла у вакуумі.

k в скалярною формі називають хвильовим числом, в векторній формі називають хвильовим вектором, р - імпульс фотона: , .

 
 Квантова фізика. Виникнення квантової фізики. |  Тема 1. Теплове випромінювання. |  Тема 4. Ефект Комптона. |  Тема 5. Енергетичні спектри атомів і модель атома Бора. |  Тема 6. Принципи квантової механіки. Рівняння Шредінгера. |  Тема 7. Застосування рівняння Шредінгера. |  Тема 8. Квантові числа. |  Тема 9. Класична і квантові статистики. |  надпровідність |  Ширина зони провідності і число рівнів в ній |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати