Головна

Американська школа маржиналізму. Д. Кларк та його теорії

  1. А. А. Потебня и харьковская лингвистическая школа
  2. А. МАРШАЛЛ, ДЖ. Б. КЛАРК, В. ПАРЕТО.
  3. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
  4. А. Н. Афанасьев и школа сравнительной мифологии
  5. Австрійська школа граничної корисності. Теоретичні погляди К. Менгера, Є. Бем-Баверка, Ф. Візера
  6. Американська модель соціальної відповідальності

Джон Бейтс Кларк (1847 - 1938 рр.) є засновником "американської школи" маржиналізму. Головними роботами Дж. Кларка є роботи: "Розподіл багатства" (1899 р.) та "Сутність економічної теорії" (1907 р.).

Дж. Кларк був професором Колумбійського університету в США. В історії економічної думки він розглядається насамперед як автор закону спадної граничної віддачі.

1. Кларк показав, що коли фірма діє в короткочасному періоді, то один з її ресурсів, і передусім, капітальний, залишається незмінним.

Кларк вводить поняття граничного продукту - це додатковий продукт, який створює підприємцю кожний додатково найнятий робітник.

Закон спадної граничної віддачі,відкритий Д. Кларком, полягає в тому, що при незмінній кількості постійних факторів виробництва послідовне приєднання до них змінних факторів приводить до зменшення граничного продукту і зменшення віддачі у виробництві кожного додатково найнятого робітника.

Аналізуючи проблему ефективної зайнятості робітників та ефективного поєднання капіталу та праці, Д. Кларк підкреслює, що підприємець повинен зіставити додатковий (граничний) продукт робітника з додатковими видатками на нього.

Підприємцю вигідно наймати робітників доти, доки додатковий продукт останнього робітника не зрівняється з його заробітною платою (додатковими витратами). Звідси Д. Кларк робить висновок: заробітна плата робітників повинна визначатися граничною продуктивністю того робітника, який створює найменший граничний продукт.

2. Д. Кларк досліджує економіку країни з позицій економічної статики та економічної динаміки.

Економічна статика вивчає незмінний стан економіки протягом якогось певного часу. Економічна динаміка вивчає економіку в стані постійної зміни, коли порушуються пропорції рівноваги. Її задача - дати рекомендації підприємцю, як поводити себе в ситуації, що постійно змінюється.

3. Аналізуючи прибуток фірми, Д. Кларк поділяє його на нормальний та чистий прибуток.

Нормальний прибуток - це середній прибуток, який в середньому отримують підприємці в усіх галузях виробництва.

Чистий прибуток - це прибуток вище нормального. Саме існування чистого прибутку є стимулом для підприємця вкладати гроші в бізнес.

Чистий прибуток можуть отримати лише ті підприємці, які мають високу продуктивність праці на своїх фірмах, здійснюють нововведення, використовують найновіші досягнення технічного прогресу. Зникнення чистого прибутку є сигналом для виходу капіталу з тієї чи іншої галузі.

Роботи Д. Кларка мали дуже велике значення для формування сучасного мікроекономічного аналізу.  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Класична школа політичної економії... 7 | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ПРЕДМЕТ КУРСУ. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. МЕРКАНТИЛІЗМ | Економічна думка в докапіталістичну епоху | Меркантилізм та його економічна політика | Загальна характеристика класичної політичної економії | У. Петті як основоположник класичної політичної економії в Англії | Економічне вчення А. Сміта | Практичний аналіз в теорії А. Сміта | Економічне вчення Д. Рікардо |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати