Головна

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

  1.  ArcView GIS. Загальні відомості про систему
  2.  I. Загальні зауваження
  3.  I. Загальні положення
  4.  I. Загальні положення
  5.  I. Загальні вимоги
  6.  I. Загальні вимоги

1. Ці Правила пожежної безпеки в Російській Федерації (далі - Правила) встановлюють вимоги пожежної безпеки [1], обов'язкові для застосування і виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності (далі - організації), їх посадовими особами, підприємцями без утворення юридичної особи, громадянами Російської Федерації, іноземними громадянами, особами без громадянства (далі - громадяни) з метою захисту життя чи здоров'я громадян, майна фізичних або юридичних осіб, державного або муніципального майна, охорони навколишнього середовища .

2. Організації, їх посадові особи та громадяни, які порушили вимоги пожежної безпеки, несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

3. Поряд з цими Правилами, слід також керуватися іншими нормативними документами з пожежної безпеки та нормативними документами, що містять вимоги пожежної безпеки, затвердженими в установленому порядку.

4. Керівники організації та індивідуальні підприємці на своїх об'єктах повинні мати систему пожежної безпеки, спрямовану на запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі, в тому числі їх вторинних проявів.

Необхідний рівень забезпечення пожежної безпеки людей за допомогою зазначеної системи повинен бути забезпечений виконанням вимог нормативних документів з пожежної безпеки або обгрунтований і становити не менше 0,999999 запобігання впливу небезпечних факторів на рік у розрахунку на кожну людину, а допустимий рівень пожежної небезпеки для людей бути не більше 10-6 впливу небезпечних факторів пожежі, що перевищують гранично допустимі значення, в рік в розрахунку на одну людину. Обгрунтування виконуються за затвердженими в установленому порядку методиками.

5. Для особливо складних і унікальних будівель, крім дотримання вимог цих Правил, повинні бути розроблені спеціальні правила пожежної безпеки, що відображають специфіку їх експлуатації і враховують пожежну небезпеку. Зазначені спеціальні правила пожежної безпеки повинні бути погоджені з органами державного пожежного нагляду в установленому порядку.

6. На кожному об'єкті повинні бути розроблені інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного вибухопожежонебезпечного та пожежонебезпечного ділянки (майстерні, цехи і т. П.) Згідно з додатком № 1.

7. Всі працівники організацій повинні допускатися до роботи тільки після проходження протипожежного інструктажу, а при зміні специфіки роботи проходити додаткове навчання з попередження і гасіння можливих пожеж в порядку, встановленому керівником.

8. Керівники організацій або індивідуальні підприємці мають право призначати осіб, які за посадою або за характером виконуваних робіт в силу діючих нормативних правових актів та інших актів повинні виконувати відповідні правила пожежної безпеки, або забезпечувати їх дотримання на певних ділянках робіт.

9. Для залучення працівників підприємств до роботи із запобігання та боротьби з пожежами на об'єктах можуть створюватися пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні формування.

10. Власники майна, особи, уповноважені володіти, користуватися або розпоряджатися майном, у тому числі керівники та посадові особи організацій, особи, в установленому порядку призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки, повинні:

забезпечувати своєчасне виконання вимог пожежної безпеки, приписів, постанов та інших законних вимог державних інспекторів з пожежного нагляду;

створювати і утримувати на підставі затверджених в установленому порядку норм, переліків особливо важливих і режимних об'єктів та підприємств, на яких створюється пожежна охорона, органи управління та підрозділи пожежної охорони, а також забезпечувати в них безперервне несення служби і використання особового складу і пожежної техніки строго по призначенням.

11. Відповідно до Федерального закону "Про пожежну безпеку" федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:

реалізують заходи пожежної безпеки в підвідомчих організаціях і на відповідних територіях;

створюють і містять відповідно до встановлених норм органів управління та підрозділів пожежної охорони, що фінансуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

надають необхідну допомогу пожежній охороні при виконанні покладених на неї завдань;

створюють умови для залучення населення до робіт щодо попередження і гасіння пожеж;

організують проведення протипожежної пропаганди та навчання населення заходам пожежної безпеки;

приймають в муніципальну власність майно пожежної охорони при відмові власника зазначеного майна від його змісту і використовують зазначене майно за його прямим призначенням;

забезпечують необхідні умови для успішної діяльності добровільних пожежних і об'єднань пожежної охорони.

12. Виробники (постачальники) речовин, матеріалів, виробів і обладнання вказують у відповідній технічній документації показники пожежної безпеки цих речовин, матеріалів, виробів і обладнання, а також заходи пожежної безпеки при поводженні з ними.

13. У всіх виробничих, адміністративних, складських та допоміжних приміщеннях на видних місцях повинні бути вивішені таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежної охорони.

14. Правила застосування на території організацій відкритого вогню, проїзду транспорту, допустимість куріння і проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт встановлюються Загальнооб'єктова інструкціями про заходи пожежної безпеки.

15. У кожної організації розпорядчим документом повинен бути встановлений відповідний їх пожежної небезпеки протипожежний режим, у тому числі:

визначені та обладнані місця для куріння;

визначені місця і допустима кількість одноразово перебувають у приміщеннях сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

встановлений порядок збирання горючих відходів і пилу, зберігання промасленого спецодягу;

визначений порядок знеструмлення електрообладнання в разі пожежі і після закінчення робочого дня;

регламентовані:

порядок проведення тимчасових вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

порядок огляду і закриття приміщень після закінчення роботи;

дії працівників у разі виявлення пожежі;

визначений порядок і терміни проходження протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму, а також призначені відповідальні за їх проведення.

16. У будівлях і спорудах (крім житлових будинків) при одноразовому знаходженні на поверсі більше 10 осіб мають бути розроблені і на видних місцях вивішені плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, а також передбачена система (установка) оповіщення людей про пожежу.

На об'єктах з масовим перебуванням людей (50 і більше осіб) на додаток до схематичного плану евакуації людей при пожежі повинна бути розроблена інструкція, яка визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півріччя повинні проводитися практичні тренування всіх задіяних для евакуації працівників.

Для об'єктів з нічним перебуванням людей (дитячі садки, школи-інтернати, лікарні і т. П.) В інструкції повинні передбачатися два варіанти дій: у денний і в нічний час. Керівники зазначених об'єктів кожний день у визначений Державною протипожежної службою (далі - ДПС) час повідомляють в пожежну частину, в районі виїзду якої знаходиться об'єкт, інформацію про кількість людей, що знаходяться на кожному об'єкті.

17. У будівлях і спорудах з цілодобовим перебуванням людей, що відносяться до категорії маломобільних (інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, люди з вадами зору і дефектами слуху, а також особи похилого віку та тимчасово непрацездатні), має бути забезпечено своєчасне отримання доступної і якісної інформації про пожежу, що включає дубльовану світлову, звукову та візуальну сигналізацію, підключену до системи оповіщення людей про пожежу.

Світлова, звукова та візуальна інформативна сигналізація повинна бути передбачена в приміщеннях, відвідуваних даної категорії осіб, а також у кожного евакуаційного, аварійного виходу і на шляхах евакуації. Світлові сигнали у вигляді світних знаків повинні включатися одночасно зі звуковими сигналами. Частота мерехтіння світлових сигналів повинна бути не вище 5 Гц. Візуальна інформація повинна розташовуватися на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані розгляду.

Обслуговуючий персонал таких організацій повинен пройти спеціальне навчання з проведення евакуації осіб, що відносяться до категорії маломобільних, за програмами, погодженими з ГПС.

18. Працівники організацій, а також громадяни повинні:

дотримуватися на виробництві та в побуті вимоги пожежної безпеки, а також дотримуватися і підтримувати протипожежний режим;

виконувати заходи обережності при користуванні газовими приладами, предметами побутової хімії, проведенні робіт з легкозаймистими (далі - ЛЗР) і горючими (далі - ГР) рідинами, іншими небезпечними в пожежному відношенні речовинами, матеріалами і обладнанням;

в разі виявлення пожежі повідомити про нього в підрозділ пожежної охорони та вжити можливих заходів до порятунку людей, майна та ліквідації пожежі.

Громадяни надають у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, можливість державним інспекторам з пожежного нагляду проводити обстеження та перевірки їхніх виробничих, господарських, житлових та інших приміщень і будівель з метою контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки.

19. Організатори заходів з масовою участю людей (вечора, дискотеки, торжества навколо новорічної ялинки, уявлення і т. П.), Повинні перед початком цих заходів ретельно оглянути приміщення і переконатися в їх повній готовності в протипожежному відношенні.

20. Керівники організацій, на території яких застосовуються, переробляються і зберігаються небезпечні (вибухонебезпечні) сильнодіючі отруйні речовини, повинні повідомляти підрозділи пожежної охорони дані про них, необхідні для забезпечення безпеки особового складу, який залучається для гасіння пожежі та проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт на цих підприємствах.

21. Території населених пунктів і організацій, в межах протипожежних відстаней між будівлями, спорудами і відкритими складами, а також ділянки, що прилягають до житлових будинків, дачних і іншим будівлям, повинні своєчасно очищуватися від горючих відходів, сміття, тари, опалого листя, сухої трави і т.п.

22. Протипожежні відстані між будівлями і спорудами, штабелями лісу, пиломатеріалів, інших матеріалів і обладнання не дозволяється використовувати під складування матеріалів, устаткування і тари, для стоянки транспорту і будівництва (установки) будівель і споруд.

23. Дороги, проїзди і під'їзди до будівель, споруд, відкритих складів, зовнішніх пожежних драбин і вододжерел, що використовуються з метою пожежогасіння, повинні бути завжди вільними для проїзду пожежної техніки, міститися в справному стані, а взимку бути очищеними від снігу і льоду.

Про закриття доріг або проїздів для їх ремонту або з інших причин, що перешкоджає проїзду пожежних машин, необхідно негайно повідомляти в підрозділи пожежної охорони.

На період закриття доріг у відповідних місцях повинні бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються і під'їзди до вододжерел.

24. Тимчасові будівлі повинні розташовуватися від інших будівель і споруд на відстані не менше 15 м (крім випадків, коли за іншими нормами потрібні інші протипожежні відстані) або у протипожежних стін.

Окремі блок-контейнерні будівлі допускається розташовувати групами не більше 10 в групі і площею не більше 800 м2. Відстань між групами цих будівель та від них до інших будівель, торгових кіосків і т. П. Слід приймати не менше 15 м.

25. Забороняється куріння на території і в приміщеннях складів і баз, хлібоприймальних пунктів, об'єктів торгівлі, видобутку, переробки і зберігання ЛЗР, ГР та горючих газів (далі - ГГ), виробництв усіх видів вибухових речовин, вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних ділянок, а також в невідведених для куріння місцях інших організацій, в дитячих дошкільних і шкільних установах, в злакових масивах.

26. Розведення багать, спалювання відходів та тари не дозволяється в межах встановлених норм проектування протипожежних відстаней, але не ближче 50 м до будівель і споруд. Спалювання відходів і тари в спеціально відведених для цих цілей місцях повинно проводитися під контролем обслуговуючого персоналу.

27. Території населених пунктів і організацій повинні мати зовнішнє освітлення в темний час доби для швидкого знаходження пожежних гідрантів, зовнішніх пожежних драбин і місць розміщення пожежного інвентарю, а також під'їздів до пірсів пожежних водойм, до входів до будівель і споруд. Місця розміщення (знаходження) коштів пожежної безпеки і спеціально обладнані місця для куріння повинні бути позначені знаками пожежної безпеки, в тому числі знаком пожежної безпеки «Не захаращувати».

Сигнальні кольори і знаки пожежної безпеки повинні відповідати вимогам нормативних документів з пожежної безпеки.

28. Переїзди і переходи через Внутрішньооб'єктові залізничні колії повинні бути вільні для проїзду пожежних автомобілів. Кількість переїздів через колії повинна бути не менше двох.

29. На територіях житлових будинків, дачних і садових селищ, громадських і громадянських будинків не дозволяється залишати на відкритих майданчиках і у дворах тару (ємності, каністри тощо) з ЛЗР та ГР, а також балони зі стисненими та зрідженими газами.

30. Території літніх дитячих дач, дитячих оздоровчих таборів, розташованих в масивах хвойних лісів, повинні мати по периметру захисну мінералізовану смугу шириною не менше 3 м.

31. Сільські населені пункти, садівничі товариства і дачно-будівельні кооперативи з кількістю садиб (ділянок) не більше 300 для цілей пожежогасіння повинні мати переносну пожежну мотопомпу, з кількістю садиб (ділянок) від 300 до 1000 - причіпну пожежну мотопомпу, а з кількістю садиб (ділянок) понад 1000 - не менше двох причіпних пожежних мотопомп.

Будинки відпочинку та інші оздоровчі заклади, розташовані в сільській місцевості, повинні бути забезпечені пожежною технікою та пожежно-технічним озброєнням відповідно до рішень, які затверджуються органами місцевого самоврядування в установленому порядку.

32. На територіях населених пунктів і організацій не дозволяється влаштовувати звалища горючих відходів.

33. Для всіх виробничих і складських приміщень повинна бути визначена категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки, а також клас зони за правилами улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), які слід позначати на дверях приміщень.

Близько обладнання, що має підвищену пожежну небезпеку, слід вивішувати стандартні знаки безпеки.

Застосування в процесах виробництва матеріалів і речовин з недослідженими показниками їх пожежовибухонебезпеки або не мають сертифікатів, а також їх зберігання спільно з іншими матеріалами і речовинами не допускається.

34. Протипожежні системи та установки (протидимна захист, засоби пожежної автоматики, системи протипожежного водопостачання, протипожежні двері, клапани, інші захисні пристрої у протипожежних стінах і перекриттях і т. П.) Приміщень, будівель і споруд повинні постійно утримуватися у справному робочому стані.

Пристрої для самозачинення дверей повинні знаходитися в справному стані. Не допускається встановлювати будь-які пристрої, що перешкоджають нормальному закривання протипожежних або протидимного дверей (пристроїв).

35. Не дозволяється проводити роботи на обладнанні, установках і верстатах з несправностями, які можуть призвести до пожежі, а також при відключених контрольно-вимірювальних приладах і технологічної автоматики, що забезпечують контроль заданих режимів температури, тиску та інших, регламентованих умовами безпеки параметрів.

36. Порушення вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, обмазок і т. П.) Будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, металевих опор устаткування, повинні негайно усуватися.

Оброблені (просочені) відповідно до вимог нормативних документів дерев'яні конструкції і тканини після закінчення термінів дії обробки (просочення) та у разі втрати плани сільськогосподарських підприємств складів повинні оброблятися (просочуватися) повторно.

Стан вогнезахисної обробки (просочення) повинен перевірятися не рідше двох разів на рік.

37. У місцях перетинання протипожежних стін, перекриттів і огороджувальних конструкцій різними інженерними та технологічними комунікаціями отвори, що утворилися і зазори повинні бути закладені будівельним розчином або іншими негорючими матеріалами, які забезпечують необхідну межу вогнестійкості і димогазонепроніцаемость.

38. При переплануванні будівель і приміщень, зміні їх функціонального призначення або установці нового технологічного обладнання повинні застосовуватися діючі нормативні документи відповідно до нового призначення цих будинків або приміщень.

При оренді приміщень орендарями повинні виконуватися протипожежні вимоги норм для даного типу будівель.

39. Організації з масовим перебуванням людей, а також потенційно небезпечні в пожежному відношенні підприємства нафтопереробки, деревообробки, хімічної промисловості та ін. Необхідно забезпечувати прямим телефонним зв'язком з найближчим підрозділом пожежної охорони або центральним пунктом пожежного зв'язку населених пунктів.

40. У будівлях, спорудах організацій (за винятком індивідуальних житлових будинків) забороняється:

зберігання і застосування в підвалах і цокольних поверхах ЛЗР та ГР, пороху, вибухових речовин, балонів з газами, товарів в аерозольній упаковці, целулоїду та інших вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів, крім випадків, обумовлених в діючих нормативних документах;

використовувати горища, технічні поверхи, венткамери та інші технічні приміщення для організації виробничих ділянок, майстерень, а також зберігання продукції, устаткування, меблів та інших предметів;

розміщувати в ліфтових холах комори, кіоски, ларьки і т. п .;

влаштовувати склади горючих матеріалів і майстерні, розміщувати інші господарські приміщення в підвалах і цокольних поверхах, якщо вхід до них не ізольований від загальних сходових кліток;

знімати передбачені проектом двері евакуаційних виходів з поверхових коридорів, холів, фойє, тамбурів і сходових кліток, інші двері, що перешкоджають поширенню небезпечних факторів пожежі на шляхах евакуації. Виробляти зміни об'ємно-планувальних рішень, в результаті яких погіршуються умови безпечної евакуації людей, обмежується доступ до вогнегасників, пожежних кранів і інших засобів пожежної безпеки або зменшується зона дії автоматичних систем протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації, стаціонарної автоматичної установки пожежогасіння, системи димовидалення, системи оповіщення та управління евакуацією). Зменшення зони дії автоматичної пожежної сигналізації або автоматичної установки пожежогасіння в результаті перепланування допускається тільки при додатковому захисті обсягів приміщень, які були виключені із зони дії зазначених вище автоматичних установок, індивідуальними пожежними сповіщувачами або модульними установками пожежогасіння відповідно;

захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки на балконах і лоджіях, переходи в суміжні секції та виходи на зовнішні евакуаційні драбини;

проводити прибирання приміщень і прання одягу із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також виробляти відігрівання замерзлих труб паяльними лампами та іншими способами із застосуванням відкритого вогню;

залишати неприбраним промаслений обтиральний матеріал;

встановлювати глухі грати на вікнах і приямках біля вікон підвалів, за винятком випадків, спеціально обумовлених в нормах і правилах, затверджених в установленому порядку;

склити балкони, лоджії та галереї, які ведуть до незадимлюваних сходових клітках;

влаштовувати у сходових клітках і поверхових коридорах комори (комірки), а також зберігати під сходовими маршами і на сходових майданчиках речі, меблі та інші горючі матеріали. Під сходовими маршами в першому і цокольному поверхах допускається влаштування тільки приміщень для вузлів управління центрального опалення, водомірних вузлів і електрощитових, обгороджених перегородками з негорючих матеріалів;

встановлювати додаткові двері або змінювати напрямок відкривання дверей (у відступі від проекту) із квартир в загальний коридор (на майданчик сходової клітки), якщо це перешкоджає вільній евакуації людей або погіршує умови евакуації із сусідніх квартир;

влаштовувати у виробничих і складських приміщеннях будинків (крім будівель V ступеня вогнестійкості) антресолі, конторки і інші вбудовані приміщення з горючих і важкогорючих матеріалів і листового металу.

41. Зовнішні пожежні драбини і огородження на дахах (покриттях) будівель та споруд повинні утримуватися в справному стані і не рідше одного разу на п'ять років піддаватися експлуатаційних випробувань.

42. У приміщеннях з одним евакуаційним виходом одночасне перебування 50 і більше осіб не допускається.

У будинках IV і V ступеня вогнестійкості одночасне перебування 50 і більше осіб допускається тільки в приміщеннях першого поверху.

43. Число людей, що одночасно знаходяться в залах (приміщеннях) будівель і споруд з масовим перебуванням людей (приміщення в разі одночасного перебування 50 і більше осіб - зорові, обідні, виставкові, торгівельні, біржові, спортивні, культові та інші зали), не повинно перевищувати кількості, встановленого нормами проектування або визначеної розрахунком (за відсутності норм проектування), виходячи з умови забезпечення безпечної евакуації людей при пожежі.

При визначенні максимально допустимої кількості людей у ??приміщенні в зазначених вище випадках слід приймати розрахункову площу, що припадає на одну людину, в розмірі 0,75 м2/ Чол. При цьому розміри шляхів евакуації та евакуаційних виходів повинні забезпечувати евакуацію людей за межі зальних приміщень протягом необхідного часу евакуації людей.

44. Двері горищних приміщень, а також технічних поверхів і підвалів, в яких за умовами технології не потрібно постійного перебування людей, повинні бути закриті на замок. На дверях зазначених приміщень повинна бути інформація про місце зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів та підвалів повинні бути засклені і постійно закриті.

У будинках з наявністю продувається підпілля (пальового простору) з конструкціями з горючих матеріалів доступ сторонніх осіб під будівлі повинен бути обмежений.

Приямки у віконних прорізів підвальних і цокольних поверхів будівель (споруд) повинні бути очищені від сміття та інших предметів. Металеві грати, що захищають зазначені приямки, повинні бути відкриваються, а запори на вікнах відкриватися зсередини без ключа.

45. Гасові ліхтарі та настільні гасові лампи, використовувані для освітлення приміщень, повинні мати стійкі підстави і експлуатуватися в умовах, що виключають їх перекидання.

Підвісні гасові лампи (ліхтарі) при експлуатації повинні мати надійне кріплення і металеві запобіжні ковпаки над склом. Відстань від ковпака над лампою або кришки ліхтаря до горючих (важкогорючих) конструкцій перекриття (стелі) має бути не менше 70 см, а до стін з горючих (важкогорючих) матеріалів - не менше 20 см.

Настінні гасові лампи (ліхтарі) повинні мати передбачені конструкцією відбивачі і надійне кріплення до стіни.

46. ??Гасниці, керогази і примуси повинні заправлятися паливом відповідно до інструкції по експлуатації заводу-виготовлювача. Забороняється заправляти зазначені прилади легкозаймистими рідинами (в тому числі бензином, розчинниками, спиртами).

47. Використані обтиральні матеріали слід збирати в контейнерах з негорючого матеріалу з кришкою. Періодичність збору використаних обтиральних матеріалів повинна виключати їх накопичення на робочих місцях. Після закінчення робочої зміни вміст зазначених контейнерів має віддалятися за межі будівель.

48. Спецодяг осіб, які працюють з маслами, лаками, фарбами та іншими ЛЗР та ГР, повинна зберігатися в підвішеному вигляді в металевих шафах, установлених у спеціально відведених для цієї мети місцях.

49. У будинках з вітражами заввишки більше 1 поверху не допускається порушення конструкцій димонепроникні негорючих діафрагм, установлених у вітражах на рівні кожного поверху.

50. При організації та проведенні новорічних свят та інших заходів з масовим перебуванням людей:

має використовуватися виключно приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам норм проектування, що не мають на вікнах грат і розташовані не вище 2 поверху в будівлях з горючими перекриттями;

ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі і з таким розрахунком, щоб гілки не торкалися стін і стелі;

при відсутності в приміщенні електричного освітлення заходу біля ялинки повинні проводитися тільки в світлий час доби;

ілюмінація повинна бути виконана з дотриманням ПУЕ. При використанні електричної освітлювальної мережі без понижувального трансформатора на ялинці можуть застосовуватися гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 В. Потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт;

при виявленні несправності в ілюмінації (нагрів проводів, блимання лампочок, іскріння і т. п.) вона повинна бути негайно знеструмлена.

забороняється:

проведення заходів при замкнених орних гратах на вікнах приміщень, в яких вони проводяться;

застосовувати дугові прожектори, свічки і хлопавки, влаштовувати феєрверки та інші світлові пожежонебезпечні ефекти, які можуть призвести до пожежі;

прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею і ватою, що не просоченими вогнезахисною сумішшю;

одягати дітей в костюми з легкозаймистих матеріалів;

проводити вогневі, фарбувальні і інші пожежонебезпечні і вибухонебезпечні роботи;

використовувати віконниці на вікнах для затемнення приміщень;

зменшувати ширину проходів між рядами і встановлювати в проходах додаткові крісла, стільці і т. п .;

повністю гасити світло в приміщенні під час спектаклів або вистав;

допускати заповнення приміщень людьми понад установлену норму.

При проведенні заходів має бути організовано чергування на сцені та в зальних приміщеннях відповідальних осіб, членів добровільних пожежних формувань або працівників пожежної охорони підприємства.

51. При експлуатації евакуаційних шляхів і виходів має бути забезпечено дотримання проектних рішень та вимог нормативних документів з пожежної безпеки (в тому числі по освітленості, кількості, розмірам і об'ємно-планувальних рішень евакуаційних шляхів і виходів, а також за наявністю на шляхах евакуації знаків пожежної безпеки).

52. Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися вільно і у напрямку виходу з будівлі, за винятком дверей, відкривання яких не нормується вимогами нормативних документів з пожежної безпеки.

Запори на дверях евакуаційних виходів повинні забезпечувати людям, що знаходяться всередині будівлі (споруди), можливість вільного відкривання запорів зсередини без ключа.

53. При експлуатації евакуаційних шляхів і виходів забороняється:

захаращувати евакуаційні шляхи і виходи (в тому числі проходи, коридори, тамбури, галереї, ліфтові холи, сходові майданчики, марші сходів, дверей, евакуаційні люки) різними матеріалами, виробами, устаткуванням, виробничими відходами, сміттям та іншими предметами, а також забивати двері евакуаційних виходів;

влаштовувати в тамбурах виходів (за винятком квартир та індивідуальних житлових будинків) сушарки і вішалки для одягу, гардероби, а також зберігати (в тому числі тимчасово) інвентар і матеріали;

влаштовувати на шляхах евакуації пороги (за винятком порогів в дверних отворах), розсувні і підйомно-опускні двері й ворота, двері та турнікети, а також інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

застосовувати горючі матеріали для обробки, облицювання і фарбування стін і стель, а також сходів і сходових майданчиків на шляхах евакуації (крім будівель V ступеня вогнестійкості);

фіксувати самозакривні двері сходових кліток, коридорів, холів і тамбурів у відкритому положенні (якщо для цих цілей не використовуються автоматичні пристрої, що спрацьовують при пожежі), а також знімати їх;

склити або закривати жалюзі повітряних зон у незадимлюваних сходових клітках;

замінювати армоване скло звичайним в засклених дверях і фрамуг.

54. При розміщенні технологічного, виставкового і іншого устаткування в приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до норм проектування.

55. У будинках з масовим перебуванням людей на випадок відключення електроенергії у обслуговуючого персоналу повинні бути електричні ліхтарі. Кількість ліхтарів визначається керівником, виходячи з особливостей об'єкта, наявності чергового персоналу, кількості людей у ??будівлі, але не менше одного на кожного працівника чергового персоналу.

56. Килими, килимові доріжки та інші покриття підлог в приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги.

57. Проектування, монтаж, експлуатацію електричних мереж, електроустановок і електротехнічних виробів, а також контроль за їх технічним станом необхідно виконувати відповідно до вимог нормативних документів з електроенергетики.

58. Електроустановки та побутові електроприлади в приміщеннях, в яких після закінчення робочого часу відсутня черговий персонал, повинні бути знеструмлені, за винятком чергового освітлення, установок пожежогасіння і протипожежного водопостачання, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації. Інші електроустановки і електротехнічні вироби (в тому числі в житлових приміщеннях) можуть залишатися під напругою, якщо це обумовлено їх функціональним призначенням і (або) передбачено вимогами інструкції по експлуатації.

59. Не допускається прокладка і експлуатація повітряних ліній електропередачі (в тому числі тимчасових і прокладених кабелем) над горючими покрівлями, навісами, а також відкритими складами (штабелями, скиртами і ін.) Горючих речовин, матеріалів і виробів.

60. При експлуатації діючих електроустановок забороняється:

використовувати приймачі електричної енергії (електроприймачі) в умовах, що не відповідають вимогам інструкцій організацій-виробників, або приймачі, що мають несправності, які відповідно до інструкції по експлуатації можуть призвести до пожежі, а також експлуатувати електропроводи і кабелі з пошкодженою або втратила захисні властивості, ізоляцією;

користуватися пошкодженими розетками, рубильниками, іншими електроустановочними виробами;

обгортати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, а також експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами), передбаченими конструкцією світильника;

користуватися електропрасками, електроплитками, електрочайниками і іншими електронагрівальними приладами, що не мають пристроїв теплового захисту, без підставок з негорючих теплоізоляційних матеріалів, що виключають небезпеку виникнення пожежі;

застосовувати нестандартні (саморобні) електронагрівальні прилади, використовувати некалібровані плавкі вставки або інші саморобні апарати захисту від перевантаження і короткого замикання;

розміщувати (складувати) у електрощитів, електродвигунів і пускової апаратури горючі (в тому числі легкозаймисті) речовини і матеріали.

61. Об'ємні самосветящиеся знаки пожежної безпеки з автономним живленням і від електромережі, які використовуються на шляхах евакуації (в тому числі світлові покажчики «Евакуаційний (запасний) вихід», «Двері евакуаційного виходу»), повинні постійно перебувати в справному і включеному стані. У зорових, демонстраційних, виставкових та інших залах вони можуть включатися тільки на час проведення заходів з перебуванням людей. Евакуаційне освітлення повинно вмикатися автоматично при припиненні електроживлення робочого освітлення.

62. При установці і експлуатації софітів забороняється використання горючих матеріалів.

Прожектори та софіти слід розміщувати на відстані не менше 0,5 м від горючих конструкцій і матеріалів, а лінзові прожектори - не менше 2 м. Світлофільтри для прожекторів і софітів мають бути з негорючих матеріалів.

63. Забороняється експлуатація електронагрівальних приладів при відсутності або несправності терморегуляторів, передбачених конструкцією.

64. Отвори в місцях перетину електричних проводів і кабелів (прокладених вперше або замість існуючих) з протипожежними перешкодами в будівлях і спорудах, повинні бути закладені вогнестійким матеріалом до включення електромережі під напругу.

65. Перед початком опалювального сезону печі, котельні, теплогенераторні і калориферні установки, інші опалювальні прилади та системи повинні бути перевірені та відремонтовані. Несправні печі та інші опалювальні прилади до експлуатації не допускаються.

66. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати встановлені нормами протипожежні переділки (відступки) від горючих конструкцій, а також без прогарів і пошкоджень передтопковий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м (на дерев'яному або іншому підлозі з горючих матеріалів).

67. Очищати димарі і печі від сажі необхідно перед початком, а також протягом всього опалювального сезону не рідше:

одного разу на три місяці для опалювальних печей;

одного разу на два місяці для печей і вогнищ безперервної дії;

одного разу на місяць для кухонних плит і інших печей безперервної (довготривалою) топки.

68. На топливопроводе до кожної форсунки котлів і теплогенераторних установок повинно бути встановлено не менше двох вентилів: один - у топки, інший - у ємності з паливом.

69. При експлуатації котелень і інших тепловироблювальних установок організацій і населених пунктів не дозволяється:

допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання та які не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень;

зберігати рідке паливо в приміщеннях котелень та теплогенераторних;

застосовувати як паливо відходи нафтопродуктів та інші ЛЗР і ГР, які не передбачені технічними умовами на експлуатацію обладнання.

експлуатувати тепловироблювальних установки при подтекании рідкого палива (витоку газу) з систем подачі палива;

подавати паливо при згаслих форсунках або газових пальниках;

розпалювати установки без попередньої їх продувки;

працювати при несправних або відключених приладах контролю і регулювання, передбачених підприємством-виробником;

сушити будь-які горючі матеріали на котлах та паропроводах.

70. При експлуатації пічного опалення забороняється:

залишати без нагляду самі печі, а також доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

розташовувати паливо, інші горючі речовини і матеріали на передтопковий лист;

застосовувати для розпалювання печей бензин, гас, дизельне паливо та інші ЛЗР і ГР;

топити вугіллям, коксом і газом печі, не призначені для цих видів палива;

виробляти топку печей під час проведення у приміщеннях зборів та інших масових заходів;

використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

перегартовувати печі.

71. Опалення печей в будинках і спорудах (за винятком житлових будинків) повинна припинятися не менше як за дві години до закінчення роботи, а в лікарнях та інших об'єктах з цілодобовим перебуванням людей за дві години до відходу до сну.

У дитячих закладах з денним перебуванням дітей топка печей повинна бути закінчена не пізніше ніж за 1 годину до приходу дітей.

Зола і шлак, вигрібати з топок, повинні бути пролиті водою і віддалені в спеціально відведене для них безпечне місце.

72. Установка металевих печей, які не відповідають вимогам пожежної безпеки, не допускається.

В разі встановлення тимчасових металевих та інших печей заводського виготовлення в приміщеннях гуртожитків, адміністративних, громадських та допоміжних будівель підприємств, в житлових будинках повинні виконуватися вказівки (інструкції) підприємств-виготовлювачів цих видів продукції, а також вимоги норм проектування, що пред'являються до систем опалення.

73. Відстань від печей до товарів, стелажів, вітрин, прилавків, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів - не менше 1,25 м.

74. На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, повинні бути побілені.

75. Димові труби котелень установок, що працюють на твердому паливі, повинні бути обладнані іскрогасниками і очищаються від сажі відповідно до п. 67.

Вбудовані в будівлі торгових установ котельні не допускається переводити з твердого палива на рідке.

76. вогнезатримувальних пристроїв (заслінки, шибери, клапани та ін.) В повітроводах, пристрої блокування вентиляційних систем з автоматичними установками пожежної сигналізації або пожежогасіння, автоматичні пристрої відключення вентиляції у разі пожежі повинні перевірятися у встановлені терміни і міститися в справному стані.

77. При експлуатації систем вентиляції та кондиціонування повітря забороняється:

залишати двері вентиляційних камер відчиненими;

закривати витяжні канали, отвори й решітки;

підключати до повітропроводів газові опалювальні прилади;

випалювати нагромаджені в повітроводах жирові відкладення, пил та інші горючі речовини.

78. Вентиляційні камери, циклони, фільтри, повітроводи повинні очищатися від горючих відходів виробництва в терміни, визначені наказом по організації.

Для вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень повинен бути встановлений порядок очищення вентиляційних систем безпечними способами.

79. Не допускається робота технологічного обладнання у вибухопожежонебезпечних приміщеннях (установках) при несправних і відключених гідрофільтрах, сухих фільтрах, які вловлюють пил та інших пристроях систем вентиляції (аспірації).

80. Для запобігання попаданню в вентилятори, що видаляють горючий пил, волокна та інші відходи, перед ними слід встановлювати камінняуловлювач, а для вилучення металевих предметів - магнітні вловлювачі.

81. На трубопроводах пневматичного транспорту і повітроводах систем місцевих відсмоктувачів повинні бути передбачені вікна для періодичного огляду, очищення систем і гасіння пожежі в разі його виникнення.

Оглядові вікна повинні розташовуватися не більше ніж через 15 м один від одного, а також у трійників, на поворотах, в місцях проходу трубопроводів через стіни і перекриття.

82. Фільтри для очищення забрудненого горючими відходами повітря, що видаляється від технологічного обладнання, повинні встановлюватися в ізольованих приміщеннях, а циклони - зовні приміщень.

83. Забороняється користуватися несправними газовими приладами, а також встановлювати (розміщувати) меблі та інші горючі предмети та матеріали на відстані менше 0,2 м від побутових газових приладів по горизонталі і менше 0,7 м - по вертикалі (при нависання зазначених предметів і матеріалів над побутовими газовими приладами).

84. Трубопроводи, що підводять газ до побутових і промислових приладів для його спалювання, на що вводяться в експлуатацію після завершення будівництва, капітального ремонту, реконструкції та (або) технічного переозброєння об'єктах, повинні бути обладнані термочутливими запірними пристроями (клапанами), що автоматично перекривають газову магістраль при досягненні температури середовища в приміщенні під час пожежі 100 0С. Зазначені пристрої (клапани) повинні встановлюватися в приміщенні безпосередньо перед краном на газовій магістралі.

Термочутливі запірні пристрої (клапани) не встановлюються в будівлях V ступеня вогнестійкості, а також в будівлях, газопроводи яких обладнані електромагнітним клапаном, розміщеним за межами будівлі і перекриває газопровід при спрацьовуванні газового аналізатора або автоматичної пожежної сигналізації. Термочутливі запірні пристрої (клапани) не встановлюються також в будівлях небезпечних виробничих об'єктів, газопроводи яких обладнані електромагнітним клапаном, а приміщення з установками для спалювання газу захищені автоматичними установками пожежогасіння.

85. Гідравлічні затвори (сифони), що виключають поширення полум'я по трубопроводах зливової або виробничої каналізації будівель і споруд, в яких застосовуються легкозаймисті та горючі рідини, повинні постійно перебувати в справному стані. Злив ЛЗР і ГР в каналізаційні мережі (в тому числі при аваріях) забороняється.

86. Сміттєпроводи і білизнопроводом повинні мати клапани, передбачені проектом. Клапани повинні постійно перебувати в закритому положенні, бути справними і мати ущільнення в притворі.

87. Двері камер сміттєзбірників повинні бути постійно закриті на замок.

88. Використання організаціями ліфтів, що мають режим роботи «транспортування пожежних підрозділів», має бути регламентовано інструкцією, яка затверджується керівником організації і погодженою з ГПС.

89. Мережі протипожежного водогону повинні перебувати в справному стані і забезпечувати необхідний за нормами витрата води на потреби пожежогасіння. Перевірка їх працездатності повинна здійснюватися не рідше двох разів на рік (навесні та восени).

Пожежні гідранти повинні перебувати в справному стані, а в зимовий час повинні бути утеплені й очищатися від снігу та льоду. Стоянка автотранспорту на кришках колодязів пожежних гідрантів забороняється. Дороги та під'їзди до джерел протипожежного водопостачання повинні забезпечувати проїзд пожежної техніки до них в будь-який час року.

При відключенні ділянок водогінної мережі та гідрантів або зменшення тиску в мережі нижче необхідного необхідно сповіщати про це підрозділ пожежної охорони.

Електродвигуни пожежних насосів повинні бути забезпечені безперебійним харчуванням.

90. У гідрантів і водоймищ (вододжерел), а також у напрямку руху до них повинні бути встановлені відповідні покажчики (об'ємні зі світильником або плоскі, виконані з використанням світлоповертаючих покриттів). На них повинні бути чітко нанесені цифри, що вказують відстань до вододжерела.

91. Пожежні крани внутрішнього протипожежного водопроводу повинні бути укомплектовані рукавами і стволами. Пожежний рукав повинен бути приєднаний до крана та ствола. Необхідно не рідше одного разу на рік проводити перекочування рукавів на нову скатку.

92. У приміщеннях насосної станції повинні бути вивішені загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів. На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі має бути вказане їхнє призначення. Порядок включення насосів-підвищувачів повинен визначатися інструкцією.

Приміщення насосних станцій протипожежного водогону населених пунктів повинні мати прямий телефонний зв'язок з пожежною охороною.

93. Засувки з електроприводом, встановлені на обвідних лініях водомірних пристроїв, повинні перевірятися на працездатність не рідше двох разів на рік, а пожежні насоси - щомісяця.

Зазначене обладнання має перебувати в справному стані.

94. При наявності на території об'єкта або поблизу нього (в радіусі 200 м) природних або штучних вододжерел (річки, озера, басейни, градирні і т. П.) До них повинні бути влаштовані під'їзди з майданчиками (пірсами) з твердим покриттям розмірами не менше 12 х 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року.

Підтримання у постійній готовності штучних водойм, під'їздів до вододжерел і водозабірних пристроїв покладається на відповідні організації (в населених пунктах - на органи місцевого самоврядування).

95. Водонапірні башти повинні бути пристосовані для відбору води пожежною технікою в будь-який час року.

Використання для господарських та виробничих цілей запасу води, призначеного для потреб пожежогасіння, не дозволяється.

96. Регламентні роботи з технічного обслуговування і планово-попереджувального ремонту (далі - ТО і ППР) автоматичних установок пожежної сигналізації і пожежогасіння, систем протидимного захисту, оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією повинні здійснюватися відповідно до річного плану-графіка, який складається з урахуванням технічної документації заводів-виготовлювачів, і термінами проведення ремонтних робіт. ТО і ППР повинні виконуватися спеціально навченим обслуговуючим персоналом або спеціалізованою організацією, яка має ліцензію, за договором.

У період виконання робіт по ТО або ремонту, пов'язаних з відключенням установки (окремих ліній, сповіщувачів), керівник підприємства повинен вжити необхідних заходів щодо захисту від пожеж будівель, споруд, приміщень, технологічного обладнання.

97. У приміщенні диспетчерського пункту (пожежного поста) повинна бути вивішена інструкція про порядок дій чергового персоналу при отриманні сигналів про пожежу і несправність установок (систем) пожежної автоматики. Диспетчерський пункт (пожежний пост) повинен бути забезпечений телефонним зв'язком і справними електричними ліхтарями (не менше 3 шт.).

98. Установки пожежної автоматики повинні перебувати в справному стані і постійній готовності, відповідати проектній документації.

Переведення установок з автоматичного пуску на ручний забороняється, за винятком випадків, обумовлених в нормах і правилах.

99. Балони і ємкості установок пожежогасіння, маса вогнегасної речовини і тиск в яких нижче розрахункових значень на 10% і більше, підлягають дозарядженню або перезарядки.

100. Зрошувачі спринклерних (дренчерних) установок в місцях, де є небезпека механічного пошкодження, повинні бути захищені надійними огорожами, які не впливають на поширення тепла і не змінюють карту зрошування.

Встановлювати замість розкритих і несправних зрошувачів пробки і заглушки забороняється.

101. Станція пожежогасіння повинна бути забезпечена схемою обв'язки і інструкцією з управління установкою під час пожежі.

У кожного вузла управління повинна бути вивішена табличка з зазначенням приміщень, типу і кількості зрошувачів у секції установки. Засувки та крани повинні бути пронумеровані відповідно до схеми обв'язки.

102. Системи оповіщення про пожежу повинні забезпечувати у відповідності з планами евакуації передачу сигналів оповіщення одночасно по всій будівлі (споруді) або вибірково в окремі його частини (поверхи, секції і т. П.).

У лікувальних та дитячих дошкільних установах, а також спальних корпусах шкіл-інтернатів оповіщається тільки обслуговуючий персонал.

Порядок використання систем оповіщення повинен бути визначений в інструкціях з їх експлуатації та в планах евакуації із зазначенням осіб, які мають право приводити системи в дію.

103. В будівлях, де не потрібні технічні засоби оповіщення людей про пожежу, керівник об'єкта повинен визначити порядок оповіщення людей про пожежу та призначити відповідальних за це осіб.

104. Оповещатели (гучномовці) повинні бути без регулятора гучності і підключені до мережі без роз'ємних пристроїв.

При забезпеченні надійності для передачі текстів оповіщення та управління евакуацією допускається використовувати внутрішні радіотрансляційні мережі та інші мережі мовлення, наявні на об'єкті.

105. Пожежні автомобілі слід утримувати в пожежних депо або спеціально призначених для цих цілей боксах, які повинні мати опалення, електропостачання, телефонний зв'язок, тверде покриття підлоги, утеплені ворота, інші пристрої та обладнання, необхідні для забезпечення нормальних і безпечних умов роботи особового складу пожежної охорони.

Чи не дозволяється знімати з пожежних автомобілів пожежно-технічне озброєння і використовувати пожежну техніку не за призначенням.

106. Пожежні автомобілі та мотопомпи, пристосована і переобладнана техніка для гасіння пожеж повинні бути укомплектовані пожежно-технічним озброєнням, заправлені пальним, вогнегасними речовинами і перебувати в справному стані. Порядок залучення техніки для гасіння пожеж визначається розкладом виїзду і планом залучення сил і засобів для гасіння пожеж, затвердженим органом місцевого самоврядування.

107. За кожною пожежною мотопомпою, пристосованою (переобладнаною) для цілей пожежогасіння технікою, повинен бути закріплений моторист (водій), який пройшов спеціальну підготовку. В організації повинен бути відпрацьований порядок доставки пожежних мотопомп до місця пожежі.

108. Приміщення, будівлі та споруди необхідно забезпечувати первинними засобами пожежогасіння згідно з додатком № 3.

Первинні засоби пожежогасіння повинні міститися у відповідності з паспортними даними на них і з урахуванням положень, викладених в додатку № 3. Не допускається використання засобів пожежогасіння, які не мають відповідних сертифікатів.

109. Кожен громадянин при виявленні пожежі або ознак горіння (задимлення, запах гару, підвищення температури і т. П.) Повинен:

негайно повідомити про це по телефону в пожежну охорону (при цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також повідомити своє прізвище);

прийняти якомога заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей.

110. Особи, уповноважені володіти, користуватися або розпоряджатися майном, керівники та посадові особи організацій, особи, в установленому порядку призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки, після прибуття до місця пожежі повинні:

повідомити про виникнення пожежі в пожежну охорону, довести до відома керівництво і чергові служби об'єкта;

в разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього наявні сили і засоби;

перевірити включення в роботу автоматичних систем протипожежного захисту (сповіщення людей про пожежу, пожежогасіння, протидимного захисту);

при необхідності відключити електроенергію (за винятком систем протипожежного захисту), зупинити роботу транспортних пристроїв, агрегатів, апаратів, перекрити сировинні, газові, парові і водяні комунікації, зупинити роботу систем вентиляції в аварійному та суміжному з ним приміщеннях, виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі і задимлення приміщень будівлі;

припинити всі роботи в будівлі (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участі в гасінні пожежі;

здійснити загальне керівництво з гасіння пожежі (з урахуванням специфічних особливостей об'єкта) до прибуття підрозділу пожежної охорони;

забезпечити дотримання вимог безпеки працівниками, які беруть участь в гасінні пожежі;

одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

організувати зустріч підрозділів пожежної охорони і надати допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі;

повідомляти підрозділи пожежної охорони, що залучаються для гасіння пожеж і проведення пов'язаних з ними першочергових аварійно-рятувальних робіт, відомості про переробляються або зберігаються на об'єкті небезпечних (вибухонебезпечних), вибухових, сильнодіючих отруйних речовинах, необхідні для забезпечення безпеки особового складу.

111. Після прибуття пожежного підрозділу керівник організації (або особа, яка його заміщає) інформує керівника гасіння пожежі про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, прилеглих будівель і споруд, кількості і пожежонебезпечних властивості зберігаються і застосовуються речовин, матеріалів, виробів та інших відомостях, необхідних для успішної ліквідації пожежі, а також організовує залучення сил і засобів об'єкта до здійснення необхідних заходів, пов'язаних з ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку.
 затверджую |  ІНСТРУКЦІЯ |  Основні вимоги пожежної безпеки |  Евакуаційні виходи і шляхи |  Електроустановки, електропроводки і освітлення |  засоби пожежогасіння |  У телефонів повинні бути вивішені таблички із зазначенням номера телефону пожежної охорони |  III. Будинки для проживання людей |  IV. Наукові установи та навчальні заклади |  VI. Культурно-освітні та видовищні установи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати