На головну

Закон від 25 червня 1912 року "про піклування нижніх військових чинів і їх родин".

  1.  I закон термодинаміки
  2.  I. Документи, законодавчі та інші нормативні акти
  3.  II закон термодинаміки. Теорема Карно-Клаузіуса
  4.  II. I пенсії вдовам і сиротам нижніх військових чинів
  5.  II. Закономірності на перцептивні процеси.
  6.  II. Загальні відомості про законодавчі КНИГАХ
  7.  II. Загальні відомості про законодавчі КНІГАХ.18

Справжній закон вводився в дію з 1 січня 1913 року у зміну і доповнення вже існуючих законів. Нижні військові чини і їх сім'ї призревались на підставі Положення, що додається до закону. Крім осіб, зазначених у Положенні, дія його поширювалося також:

- На звільнених у відставку в період часу з дня початку війни з Японією до 1 січня 1913 року нижніх військових чинів, які втратили працездатність як в мирний, так і у воєнний час. Встановлений в Положенні п'ятирічний термін для повторного огляду обчислювався з 1 січня 1913 роки;

- На вдів і круглих сиріт тих нижніх чинів, які були вбиті на війні або померли після закінчення року, або померли, перебуваючи на військовій службі.

Законом передбачалося звернення в дохід державного казначейства надходять в інвалідний капітал різних відрахувань, внесків, зборів, відрахувань, стягнень і штрафів. Приймалися на кошти казни покладені за законом на інвалідний капітал зобов'язання по призрению нижніх військових чинів і їх сімей, зберігши за Олександрівським Комітетом про поранених право на видачу посібників цим нижнім чинам за рахунок коштів, що залишаються в розпорядженні Комітету. Зберігалася сила діючих узаконений про піклування нижніх військових чинів і їх сімей щодо тих з них, на яких не поширювалася дія даного Положення, з віднесенням витрат на кошти державного казначейства.

Поширювалася дія Правил про піклування відставних нижніх чинів військового і морського відомств, які надійшли на службу по рекрутскому Статуту 1862 року на всіх нижніх чинів, а також їх вдів, якщо ці особи, при відсутності власних коштів до прожиток і родичів, які бажають взяти їх на своє утримання, нездатні до праці. Призначення щомісячної допомоги цим нижнім чинам і вдовам покладалося на повітові, окружні та міські по військової повинності Присутності.

Видача пенсій особам, переліченим в Положенні, з волосних правлінь вводилася в дію в строк на розсуд Міністерства фінансів, але не пізніше 1 січня 1914 року.

Справжній закон вводився в дію з 1 січня 1913 року.





 МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ |  Навчальний посібник |  Соціальне страхування і пенсійне забезпечення |  положення |  Закон від 23 червня 1912 року "Про заснування присутності у справах страхування робітників". |  Закон від 23 червня 1912 року "Про заснування ради у справах страхування робітників". |  Закон від 23 червня 1912 року "Про забезпечення робітників на випадок хвороби". |  лікарняні каси |  лікарська допомога |  грошові допомоги |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати