Головна

Регулювання механічних координат електроприводу

  1.  III. Антициклічної регулювання економіки.
  2.  Автоматизація та регулювання технологічним процесом
  3.  Адміністративне регулювання - різноманітні заходи раціонування, ліцензування та квотування, контролю над цінами, доходами, валютними курсами, облікованим відсотком і т.д.
  4.  Антимонопольне заканодательство і антимонопольне регулювання
  5.  АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЯК РЕЗУЛЬТАТ Аудиторські перевірки. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ.
  6.  Базис і координати вектора.
  7.  Базис системи векторів. Координати вектора в даному базисі. Розкладання вектора по базису - існування і єдиність.

Управління рухом електроприводу пов'язано з примусовим, відповідно до технологічних вимог, зміною (регулюванням) однієї або декількох його механічних координат. Аналізуючи механічну частину електропривода (рис. 1), можна відзначити два можливих способу їх регулювання:

1 - зміною параметрів механічного перетворювача, наприклад, передавального відношення або радіусу приведення кінематичних ланок;

2 - зміною механічних характеристик електромеханічного перетворювача, наприклад, за рахунок впливу на параметри його мережі живлення (напруги, струму, частоти).

Перший спосіб вимагає застосування більш складних і менш надійних механічних пристроїв і важко піддається автоматизації. Другий - відрізняється більшою гнучкістю в управлінні і кращими техніко-економічними показниками. Для ряду робочих машин (наприклад, металорізальних верстатів) технічно обгрунтований комбінований, що поєднує обидва способи, метод регулювання координат.

Регулювання координат характеризується рядом узагальнених показників, до числа яких відносяться напрямок регулювання, точність, плавність, діапазон, обмеження навантажень приводу, динамічні показники якості і економічність регулювання.

напрямок регулювання визначається напрямом зміни координати х щодо її природного стану хе. Так, при збільшенні координати, мова йде про регулювання вгору від основного (природного) стану, а при зниженні - вниз від основного. Якщо можлива зміна в обох напрямках, говорять про двозонного регулювання.

точність регулювання визначається відношенням зміни регульованої координати при зміні обурення в заданому діапазоні до її середньому значенню. Оцінкою точності може бути ставлення максимального відхилення координати Dхmax до її середньому значенню хср:

Dхmax/хср = (хmax - хmin) / (хmax + хmin), Де хmax и хmin - Максимальне і мінімальне значення координати при заданих межах зміни збурень Fв.max и Fв. Min (Рис. 2.10).

плавність регулювання визначається коефіцієнтом плавності,

який являє собою відношення поточного хi значення координати до різниці двох хi и хi-1 сусідніх її значень:

kпл = хi / ( хi- хi-1).

чим вище kпл, тим вище плавність регулювання.

Діапазон регулювання визначається відношенням середніх максимального х пор. max і мінімального х пор.min значень регульованої координати електроприводу (рис. 2.11) при заданому діапазоні зміни збурюючих впливів і необхідної точності регулювання:

D = х пор. max / х пор.min .

Обмеження навантажень приводу пов'язане з допустимим (нормативним) нагріванням силових елементів електропривода в процесі регулювання його координат. Так, для двигуна може бути встановлено обмеження тривало допустимого моменту Мдоп або потужності Рдоп.

Динамічні показники якості регулювання оцінюються його швидкодією, перерегулювання і коливання перехідного процесу.

економічність регулювання характеризується експлуатаційними витратами, які супроводжують процес регулювання. В їх число входять втрати енергії, пов'язані з втратами потужності, зміною ККД і коефіцієнта потужності електроприводу, а також витрати на додаткове обладнання, обслуговування приводу і т.п. Техніко-економічне обґрунтування регульованого електроприводу є найбільш відповідальним етапом його реалізації.


 
 

 

 


Рис.2.1. Механічна система електроприводу

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 
 Механічна частина електропривода |  Механічні характеристики електроприводу |  Рівняння руху електроприводу. Статичні режими і стійкість руху. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати