Головна

Ліз Бурбо 10 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

33. Вересаєв В. Жива життя. - М., 1991. - 335 с.

34. Верховський А., Папп А., Прібиловський В. Політичний екстремізм в Росії. - М.: Інститут експериментальної соціології, 1996. - 356 с.

35. Верховський А., Прібиловський В., Михайлівська Є. Націоналізм і ксенофобія в російському суспільстві. - М.: ТОВ "Панорама", 1998. - 204 с.

36. Віхи; Інтелігенція в Росії: Зб. ст. 1909-1910. - М.: Мол. Гвардія, 1991. - 462 [2] с. - (Дзвіниця: Антологія російської публіцистики.)

37. Винниченко В. Відродження нацii. - В 3-х т. - Киiв: Полiтвідав Украiни, 1990. - Т. 1-3.

38. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. - Киiв: Криниця, 1991. - 128 с.

39. Восленский М. Номенклатура. Панівний клас Радянського Союзу. - М.: "Радянська Росія" спільно з МП "Жовтень", 1991. - 624 с.

40. Гайдукова Т. Біля витоків: К'єркегор про іронію. Ніцше. Трагедія культури і культура трагедії. - СПб, 1995. - 112 с.

41. Галеві Д. Життя Фрідріха Ніцше. - Рига: Спрідітіс, 1991. - 270 с.

42. Галкін А. Німецький фашизм. - М.: Наука, 1967. - 399 с.

43. Гегель Г. Наука логіки: У 3 т. - М.: Думка, 1971. - Т. 2 (вчення про сутність).

44. Генон Р. Криза сучасного світу. - М.: Арктогея, 1991. - 160 с.

45. Генрі Е. Нові замітки з історії сучасності. - М.: Наука, 1976. - 436 с.

46. ??Німецький націонал-соціалізм. Серія: Випуск 5. - М.: Паллада, 1994. - 96 с. , Мул.

47. Гітлер А. Моя боротьба. - Ашхабад: ІТФ "Т-ОКО", 1992. - 600 с.

48. Горєлов М., Камiнській Е. Екстремiсті. - Львiв: Каменяр, 1987. - 136 с.

49. Громов А., Кузін О. Неформали: хто є хто? - М.: Думка, 1990. - 269, [2] с.

50. Гуков Р. "Демократія" і влада народу. - Без даних. - 20 с.

51. Давидов Ю. Етика любові та метафізика свавілля: Проблеми моральної філософії. - М.: Мол. Гвардія, 1982. - 287 с.

52. Даниленко С. Дорогою ганьби i зради. - 2-е вид. - Киiв: Наукова думка, 1972. - 340 с.

53. Дарвінізм і теорія пізнання Георга Зіммеля і Фрідріха Ніцше і Алоїза Риля. - СПб, 1899. - 86 с.

54. Даян М. Жити з Біблією. - Єрусалим: Бібліотека - Алія, 1986. - 245 с.

55. Дейч М., Журавльов Л. "Пам'ять" як вона є. - М.: МП "Цунамі" - "What and Where in Moscow", 1991. - 192 с.

56. Дельоз Ж. Ніцше. - СПб: Aviana, 1997. - 185 с.

57. Дикий А. Російсько-єврейський діалог. - М.: Витязь. 1995. - 151 с.

58. Дмитрук К. Безбатченкі. - Львiв: Каменяр, 1974. - 240 с.

59. Дмитрук К. Свастика на сутанах. - М.: Политиздат, 1976. - 192 с.

60. Дмитрук К. З хрестом і тризубом. - М.: Политиздат, 1980. - 224 с.

61. Дмитрук К. Уніатські хрестоносці: вчора і сьогодні. - М.: Политиздат, 1988. - 381 с.

62. Добричев В. В тіні святого Юра. - М.: Политиздат, 1971. - 136 с.

63. Домбровський Ю. Хранитель старожитностей. - М.: Известия, 1991. - С. 9-138.

64. Донін А. Люди, ідоли і боги. - М.: Госполитиздат, 1962. - 320 с.

65. Донцов Д. Дух нашоi давнини. - Дрогобич: Відродження, 1991. - 342 с.

66. Донцов Д. За якові революцiю. - Львiв: ДТК УРСР, 1990. - 84 с.

67. Донцов Д. Націоналiзм. Лондон: Украiнська видавнича спiлка, 1966. - 363 с. (Сучасне репрiнтне перевидання здiйснення коштом Клюбу Пріхільнікiв Дм. Донцова.)

68. Донцов Д. Росiя чи Європа? - Киiв: спiлка Украiнськоi Молодi, 1992. - 44 с.

69. Дугін А. Консервативна революція. - М.: Арктогея, 1994. - 352 с.

70. Дугін А. Конспірологія. - М.: Арктогея, 1993. - 144 с.

71. Дугін А. Містична Антарктида // Наука і релігія. - 1996. - №12. - С. 40-44.

72. Дугін А. Орден святого єдинорога // Наука і релігія. - 1997. - №3. - С. 4-7.

73. Дудкін В. Достоєвський - Ніцше: Проблеми людини. - Петрозаводськ: Вид-во КГПИ, 1994. - 153 с.

74. Дудкін Є. "Жива етика" з позиції Православ'я. - Київ: Т-во "Знання" України, 1993. - 38 с.

75. Дюрінг Є. Єврейське питання. - М .: Російська Правда, 1999. - 160 с.

76. Євген Коновалець (бiографiчній нарис). - Івано-Франківськ: Облвідав "Галичина", 1991. - 60 с.

77. Желев Ж. Фашизм. Тоталітарна держава. - М.: Новини, 1991. - 336 с.

78. Залізняк Д. Який націоналізм небезпечніше? // Світова кур'єр. - Квітень 1996 - С. 8-9.

79. Залізняк Д. Робочий! Обережно - фашизм! // Робоча демократія (КРДМС). - 1994. - №1. - С. 4.

80. Зінов'єв А. Комунізм як реальність. - М.: Центрполиграф, 1994. - 495 с.

81. Зінов'єв А. Мій будинок - моя чужина. Гомо совєтікус. - М.: КОР-ІНФ, 1991. - 320 с. - (Додаток до журналу "Лепта".)

82. Знаменський С. Надлюдина Ніцше. - Харків: Тип. Губ. Правл. , 1906. - 116 с.

83. Зюганов Г. Маніфест НПСР. - М.: Правда, 1998. - 32 с.

84. Ільєнко Е. Філософія і культура. - М.: Политиздат, 1991. - 464 с. - (Мислителі XX століття.)

85. Ільїн І. Собр. соч. в 10 т. - М., 1993. - Т. 1. - 400 с.

86. Історія фашизму в Західній Європі / За редакцією Філатова Г. та ін. - М: Наука, 1978. - 616 с.

87. Йезінгаус В. Ф. Ніцше про жінку, кохання і шлюб. - М., 1901. - 124 с.

88. Каутський К. Походження християнства. - М.: Политиздат, 1990. - 463 с. - (Б-ка атеїст. Лит.)

89. Кірєєв Р. Російська кохана Ніцше // Наука і релігія. - 1999. - №3. - С. 10-13.

90. Кирилов В. Логіка пізнання сутності. - М.: Вища. школа, 1980. - 175 с.

91. Клімов А. Отруйні риби (Сіоністи і масони в Японії). - М., 1992. - 40 с.

92. Клімов Г. Ім'я моє легіон. - Краснодар: Радянська Кубань, 1994. - 512 с.

93. Клімов Г. Князь світу цього // Клімов Г. Пісня переможця: в 2 кн. - Краснодар: Радянська Кубань, 1994. - Кн. 2. - С. 147-378.

94. Клімов Г. Червона Каббала. - Краснодар: Радянська Кубань, 1998. - 432 с.

95. Клімов Г. Протоколи радянських мудреців. - Краснодар: Радянська Кубань, 1995. - 448 с.

96. Книга правителя області Шан (Шан цзюнь шу). Вид. 2-е. Пер. з кит., вступ. стаття, комент., послесл. Л. С. Переломова. - М.: Ладомир, 1993. - 392 с. - (Пам'ятки писемності Сходу. XX.)

97. Коїгі Д. Світогляд соціалізму. - СПб: Типо-Літографія "Енергія", 1906 - 146 с.

98. Кочетков В. Життя і доля невпізнаного генія. У вступній статті // Леонтьєв К. Записки відлюдника. - М., 1992. - С. 5-18.

99. Круглов С. Критика фiлософii дрiбнобуржуазного анархiзму Герберта Маркузе. - Киiв: Наукова думка, 1974. - 120 с.

100.Krummel R. Nietzsche und der deutsche Geist. - Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1974. - 292 S.

101. Кривелев І. Що знає історія про Ісуса Христа? - М.: Радянська Росія, 1969. - 304 с.

102. Кузнєцов Б. Філософія оптимізму. - М.: Наука, 1972. - 359 с.

103. Кузьмін С. Терміну давності не підлягає. - М.: Политиздат, 1986. - 206 с. , Мул.

104. Кукаркин А. Буржуазна масова культура: Теорії. Ідеї. Різновиди. Зразки. Техніка. Бізнес. - 2-е вид. - М.: Политиздат, 1985. - 399 с.

105. Культ особистостей. - Липень-серпень 1999. - М., ЗАТ "Ай Ем журнали".

106. Курбановскій А. «Око смарагдовий»: Врубель і Ніцше: метафори зору. // Зірка. - 1996. - №9. - С. 205-210.

107. Лебедєв Н. Крах фашизму в Румунії. - М.: Наука, 1976. - 631 с.

108. Лейтейзена М. Ніцше і фінансовий капітал. - М.-Л. : Госиздат, 1928. - 115 с.

109. Ленін В. Великий почин // Ленін В. І. Повне. зібр. соч. - 5-е изд. - Т. 39. - С. 1-29.

110. Леонтьєв К. Записки відлюдника. - М .: Російська книга, 1992. - 544 с.

111. Лимонов Е. Щоденник невдахи. - М.: Журн. "Дієслово", 1992. - 248 с.

112. Лимонов Е. Підліток Савенко; Публіцистика. - Краснодар: Радянська Кубань, 1992. - 208 с. - (Додаток до журналу "Кубань".)

113. Лимонов Е. Це я, Едічка. - М.: Renaissance, 1991. - 336 с.

114. Литвак М. Принцип сперматозоїда. - Ростов н / Д, 1998. - С. 484-502.

115. Ліхтенберже А. Філософія Ніцше. - СПб: Слово, 1906. - 244 с.

116. Лопухов Б. Історія фашистського режиму в Італії. - М.: Наука, 1977. - 296 с.

117. Лосєв А. Історичний сенс естетичного світогляду Ріхарда Вагнера // Лосєв А. Ф. Філософія. Міфологія. Культура. - М., 1991. - С. 275-314.

118. Макіавеллі Н. Зібрання творів. - М.: Academia, 1933. - 508 с.

119. Маланюк Є. Нариси з iсторii нашоi культури. - Киiв: АТ "Обереги", 1992. - 80 с.

120.Mandel E., Novack G. The Marxist Theory of Alienation. - New York: Pathfinder Press, 1979. - 94 p.

121. Маоїзм без прикрас. Тематичний збірник висловлювань Мао Цзедуна різних років. - М.: Прогрес, 1980. - 286 с.

122. Маркс К. Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта // Маркс К. і Енгельс Ф. Соч. - 2-е вид. - Т.8. - С. 115-217.

123. Маркс К., Енгельс Ф. Німецька ідеологія. Т. 1, ч. 3: Святий Макс // Маркс К. і Енгельс Ф. Соч. - 2-е вид. - Т. 3. - С. 103-452.

124. Масловський В. Дорога в безодню. - Львiв: Каменяр, 1978. - 207 с.

125. Матеріалістична діалектика як наукова система / Под ред. проф. А. П. Шептуліна. - М., 1983. - Гл. 19: Сутність і явище. - С. 230 - 238.

126. Мережковський Д. Хвора Росія. - Л.: Видавництво Ленінградського університету, 1991. - 272 с. - (Історія російської культури).

127. Милий Ангел. - №1. - М.: Арктогея, 1991.

128. Михайлов Ф., Царегородцев Г. За порогом свідомості: Критичний нарис фрейдизму. - М.: Госполитиздат, 1961. - 112 с.

129. Муссоліні Б. Доктрина фашизму. - М.: Тріас', 1995. - 60 с.

130. Мутний потік / Рожньоі А., Франк Л. - М.: Прогрес, 1981. - 208 с.

131. Найман А. Антисемітизм - кому це вигідно? - Київ: УкрНІІНТІ, 1991. - 76 с.

132. Народна справа (Народно-соціальний рух). - №№ 1-3. - М., 1991-92.

133. Народний стрій (Фронт національно-революційного дії). - №1. - М., 1994..

134. Нацiоналiст (науково-публiцістічній мiсячника). - №№ 6-8. - Львiв: Клюб пріхільнікiв Д. Донцова, 1991-92.

135. Національна проблема: "лівий погляд". Круглий стіл // Альтернативи. - 1994. - Вип. 1. - С. 85-113.

136. Національні інтереси. - 1999. - №2 (3). - М., "МакЦентр. Видавництво".

137. Немирівська Л. Ніцше: по той бік добра і зла. - М.: Знання, 1991. - 32 с.

138. Немирівська Л. Толстой і Ніцше. - М.: Рос. Держ. Агр. Заоч. Ун-т, 1998. - 106 с.

139. Никон, Єпископ Вологодський і Тотемский. Чим жива наша російська православна душа. (Друкується з видання 1909 року. - З благословення Єпископа Пермського і Солікамського Афанасія). - СПб: Сатіс', 1995. - 84 с.

140. Ніцше Ф. Воля до влади: досвід переоцінки всіх цінностей. - М.: "REFL-book", 1994. - 352 с.

141. Ніцше Ф. Твори в 2 т. - М.: Думка, 1990. - Т. 1-2.

142. Ніцше Ф. Мандрівник і його тінь. - М.: "REFL-book", 1994. - 400 с.

143.Nietzsche and Soviet Culture. Ed. by B. Rosenthal. - Cambridge: Cambridge University Press, 1994. - 423 p.

144.Nietzsche F. Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe. - New York, 1975. - Bd. 1-6.

145.Nietzsche F. Ecce Homo: How One Becomes What One Is. Translated, with an introduction and notes, by R. Hollingdale. - N. Y .: Penguin Books, 1982. - 340 p.

146.Nietzsche F. Human, All to Human: A Book for Free Spirits. Translated by M. Faber and S. Lehmann. Introduction and notes by M. Faber. - Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 1986. - 182 p.

147.Nietzsche F. Joyful Wisdom. Translated by Th. Common. Introduction by K. Reinhardt. - N. Y.: Frederick Ungar Publishing Co., 1971. - 186 p.

148.Nietzsche F. "On the Genealogy of Morals" and "Ecce Homo". Translated and edited, with commentary, by W. Kaufmann. - New York: Vintage books, 1969. - 193 p.

149.Nietzsche F. "The Birth of Tragedy" and "The Case of Wagner". Translated, with commentary, by W. Kaufmann. - New York: Vintage books, 1967. - 172 p.

150.Nietzsche F. The Gay Science. Translated and edited, with commentary, by W. Kaufmann. - N. Y.: Vintage Books, 1974. - 182 p.

151.Nietzsche F. "The Twilight of the Idols" and "The Anti-Christ". Translated, with introduction and commentary, by R. Hollingdale. - New York: Penguin Books, 1977. - 207 p.

152.Nietzsche F. Thus Spoke Zarathustra: A Book for Everyone and No One. Translated with an introduction by R. Hollingdale. - Baltimore, Maryland: Penguin Books, Inc., 1969. - 325 p.

153.Nietzsche F. Untimely Meditations. Translated by R. Hollingdale. Introduction by J. Stern. - Cambridge: Cambridge University Press, 1983. - 220 p.

154.Nietzsche F. Werke. - Munchen, 1960. - Bd. 1-3.

155.Nietzsche heute: die Rezeption seines Werks nach 1968. - Bern - Stuttgart: Francke Verlag, 1988. - 259 S.

156.Nietzsche. Hrsg. v. J. Salaquarda. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980. - 367 S.

157.Nietzsche in American Literature and Thought. Ed. by M. Putz. - Columbia (USA): Camden House, 1995. - 381 p.

158.Nietzsche und Italien: ein Weg vom Logos zum Mythos? - Tubingen: Stauffenburg-Verlag, 1990. - 183 S.

159.Novack G. Democracy and Revolution. - New York: Pathfinder Press, 1979. - 286 p.

160. Нордау М. Виродження; Сучасні французи. - М.: Республіка, 1995. - 400 с. - (Минуле і сьогодення.)

161. Чи потрібен Гітлер Росії? Збірник. / Упоряд. В. Ілюшенко. - М.: ПІК, 1996. - 368 с.

162. Звинувачує земля. (Організація українських націоналісов: документи і матеріали.) - М.: Універсум, 1991. - 157 с.

163. Одуев С. Реакційна сутність ніцшеанства. - М., 1959. - 262 с.

164. Одуев С. Стежками Заратустри. - М.: Думка, 1976. - 431 с.

165. Ортега-і-Гассет Х. Що таке філософія? - М.: Наука, 1991. - 408 с.

166. Осипенко Л., Піхуля В. Важка хода "спортивних" чобіт. - Київ: Молодь, 1989. - 128 с.

167. Кати Європи. Портрети і памфлети / Под ред. І. Лежнева. - М.: ОГИЗ-Госполітіздат, 1945. - 284 с.

168. Пастух Л. Антихрист: матеріалізація містики в вимір часу. - Житомир: СМП "Житомир-РІКО-ПРЕСС-РЕКЛАМА", 1996. - 40 с.

169. Патрушев А. Життя і драма Фрідріха Ніцше // Нова і новітня історія. - 1993, вересень-жовтень. - №5. - С. 120-151.

170. Петлюра С. Народе Украiнський: Вибранi статтi, листи, документи. - Харкiв: Лiвій берег. 1992. - 152 с.

171. Платон. Держава // Собр. соч. : У 4 т. - М., 1994. - Т. 3. - С. 79-420.

172. Повель Л., Берж'є Ж. Ранок магів. - Київ: Софія, 1994. - 480 с.

173. Пожарська С. От 18 липня 1936 - довгий шлях. - М.: Мол. гвардія, 1977. - 176 с.

174. Поморін Ю., Юнге Р. Неонацисти. - М.: Прогрес, 1980. - 296 с.

175. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: У 2 т. - М.: Фенікс, Міжнародний фонд "Культурна ініціатива", 1992. - Т. 1-2.

176. Посів. Суспільно-політичний журнал. - 1991, травень-червень. - №3 (1401). - 128 с.

177. Приморські новини. №№ 17-21, 30-39, 41, 42. - СПб: Произв. об'єд. "Прогрес", 1992-98.

178. Програма Націонал-більшовицької партії. - М.: Пале, б. д. - 48 с.

179. Пруссаків В. Окультний месія і його рейх. - М.: Молодая гвардия, Шакур - 2, 1992. - 237 [3] с.

180.Paйх В. Психологія мас і фашизм. - СПб: Університетська книга, 1997. - 381 с.

181. Райх В. Сексуальна революція. - СПб - М .: Університетська книга, АСТ, 1997. - 352 с.

182. Рассел Е. Прокляття свастики. - М.: Изд-во іноз. літ-ри, 1954. - 276 с.

183. Рачинський Г. Трагедія Ніцше. - М., 1900. - 48 с.

184. Рід Д. Суперечка про Сіон. - Краснодар: Радянська Кубань, 1991. - 160 с. - (Додаток до журналу "Кубань".)

185. Риль А. і Зіммель Г. 1. Фрідріх Ніцше як художник і мислитель. (Алоїз Риль.) 2. Фрідріх Ніцше. Етико-філософський силует. (Георг Зіммель.) - Одеса: типографс. і хромоліт. Е. І. Фесенко, 1898. - 160 с.

186. Риль А. Фрідріх Ніцше як художник і мислитель. - СПб: Ясна поляна, 1909. - 123 с.

187. Розанов В. Люди місячного світла. - М.: Дружба народів, 1990. - 304 с.

188. Розанов В. Відокремлене. - М.: Современник, 1991. - 108 с.

189. Російський фашизм і комуністи-інтернаціоналісти / За заг. ред. О. Шеїна. - Астрахань: ТОВ "ЦНТЕП", 1998. - 28 с.

190. Російське воскресіння. - №№9, 11, 12, 13, 15, 16. - М., б. д.

191. Русское слово. - №№ 1-6. - Оренбург, 1992-93.

192. Саттон Е. Як орден організує війни і революції. - М .: Паллада, 1995.-128 с., Іл.

193. Свенцицкая І. Від громади до церкви. - М.: Политиздат, 1985. - 224 с.

194. Свенцицкая І. Таємні писання перших християн. - М.: Политиздат, 1980.-198 с.

195. Соловйов В. Твори в 2 т. - М.: Думка, 1988. - Т. 1-2.

196. Солоневич І. Диктатура імпотентів. - Новосибірськ: Благовіст, 1994. - 208 с.

197. Тарасов А., Черкасов Г., Шавшукова Т. Ліві в Росії: від помірних до екстремістів. - М.: Інститут експериментальної соціології, 1997. - 232 с.

198. Тольятті П. Лекції про фашизм. - М.: Политиздат, 1974. - 200 с.

199. Троцький Л. Література і революція. - М.: Политиздат, 1991. - 400 с.

200. Тудор С. День отця Сойки // Тудор С. Й. Твори: Поезii, оповiдання, повiстi, критика й публiцістіка. - Киiв, 1982. - С. 173-454.

201. Піти від фатальної межі. - М.: Политиздат, 1991. - 144 с.

202. Файгінгера Г. Ніцше як філософ. - М., 1902. - 67 с.

203. Файгінгера Г. Ніцше. Філософ заперечення. - СПб: Заг. тип. справи в СПб, 1911. - 61 с.

204. Фалькенфельд М. Маркс і Ніцше. - Одеса: Технік, 1906. - 42 с.

205. Філософія і життя. - М., 1991. - Вип. 1.

206. Філософський словник / За ред. І. Т. Фролова. - 4-е изд. - М.: Политиздат, 1980. - 444 с.

207. Філософський енциклопедичний словник / Гол. редакція: Л. Ф. Іллічов, П. Н. Федосєєв, С. М. Ковальов, В. Г. Панов. - М.: Сов. Енциклопедія, 1983. - 840 с.

208. Філософський словник / За ред. І. Т. Фролова. - 5-е изд. - М.: Политиздат, 1987. - 590 с.

209. Фiлософській словник / За ред. чл.-кор. АН УРСР В. 1. Шинкарука. - Киiв: Гол. ред. Украiнськоi Радянськоi Енциклопедії Академii наук Украiнськоi РСР, 1973. - 600 с.

210. Фішер Л. Фрідріх Ніцше - "антихрист" в новітній філософії. - М.: Т-во І. Н. Кушнерев і Ко, 1904. - 171 с.

211. Франкл В. Людина в пошуках сенсу: Збірник / Общ. ред. Л. Я. Гозмана і Д. А. Леонтьєва; вст. ст. Д. А. Леонтьєва. - М.: Прогрес, 1990. - 368 с.

212. Фромм Е. Анатомія людської деструктивності. - М.: Республіка, 1994. - 447 с. - (Мислителі XX століття.)

213. Фромм Е. Заради любові до життя. - М .: АСТ, 2000. - 400 с. - (Класики зарубіжної психології.)

214. Фулье А. Ніцше і імморалізм. - СПб: Изд-во "Громадської користі", 1905. - 323 с.

215. Хайдеггер М. Час і буття: Статті та виступи. - М.: Республіка, 1993 - 447 с. - (Мислителі XX століття.)

216. Хайдеггер М. Розмова на дорозі: Збірник / Під ред. А. Л. Доброхотова. - М.: Вища школа, 1991. - 192 с. - (Бібліотека філософа.)

217.Heidegger M. Nietzsche. - Stuttgart, 1961. - Bd. 1-2.

218. Цвейг С. Фрідріх Ніцше. - Таллінн, 1990. - 158 с.

219. Чередниченко В. Анатомiя зради. - Киiв: Полiтвідав Украiни, 1978. - 336 с.

220. Чорна магія Адольфа Гітлера. Збірник. - М., 1992. - С. 3-80.

221. Шеїн О. КПРФ на запасній колії Російського капіталізму. - Астрахань: Астр. орг. ОФТ, 1998. - 174 с.

222. Шельвін Р. Макс Штирнер і Фрідріх Ніцше. Явища сучасного духу і сутність людини. - М., 1909. - 167 с.

223. Шестов Л. Апофеоз безпідставність. - Л.: Видавництво Ленінградського ун-ту, 1991. - 216 с. - (Історія російської культури.)

224. Шестов Л. Добро у вченні гр. Толстого і Ф. Ніцше. - Берлін, 1923. - 122 с.

225. Шестов Л. Достоєвський і Ніцше. - Берлін, 1922. - 252 с.

226. Шестов Л. Киргегард і екзистенціальна філософія. - М.: Прогрес - Гнозис, 1992. - 304 с.

227. Шпенглер О. Закат Європи. - М.: Мистецтво, 1993. - 303 с.

228. Щеглов В. Граф Лев Миколайович Толстой і Фрідріх Ніцше. Нарис філософсько-морального їх світогляду. - Ярославль, 1897. - 255 с.

229. Евола Ю. Язичницький імперіалізм. - М.: Арктогея, 1994. - 172 с.

230. Елементи. - №№1-6. - М.: Арктогея, 1992-1996.

231. Ера Росії (Народно-соціалістична, потім Народно-національна партія, потім - Об'єднаний орган національного руху Росії). - №№1-29, 32-35. - М., 1994-99.

232. Ернст Г. Звичайний, пересічний фашизм ... // Радянський прикордонник. - 1991. - 6 листопада. - С. 4-5.

233. Етична думка: наук.-публіцист. читання. Тисяча дев'ятсот дев'яносто-один / Общ. ред. А. А. Гусейнова. - М.: Республіка, 1992. - 446 с.

234. Ясперс К. Сенс і призначення історії. - М.: Политиздат, 1991. - 527 с. - (Мислителі XX століття.)

235. Ясперс К. Ніцше і християнство. - М.: Медіум, 1994. - 87 с.

236. Ясперс К. Стріндберг і Ван Гог: Досвід порівняльного патографического аналізу із залученням випадків Сведенборга і Гельдерліна. - СПб: Гуманітарний агентство «Академічний проект», 1999. - 238 с.

237.Jaspers K. Nietzsche. - Berlin, 1950. - 238 s.


 * Члени однієї первісної общини або союзу громад ставилися як до людей тільки один до одного; ставлення ж до не є членами громади практично не відрізнялося від ставлення до живих істот, які не є людьми. Про це свідчить, наприклад, практика канібалізму по відношенню до військовополонених, через яку пройшли предки всіх сучасних людей; про це також свідчить те, що сама назва багатьох примітивних народів означає просто «люди». Звідси можна зробити висновок, що кожна первісна громада (або союз громад) представляла собою не частина суспільства, але обществокак таке. Тому міжобщинної боротьба не може розглядатися як прояв соціальних антагонізмів в первісному суспільстві: тільки внутріобщінние протиріччя повинні прийматися тут в розрахунок.

 * Що ж стосується класів, перехідних за своїм становищем між панами і підлеглими, то їх філософія дає установку на постійне коливання між підпорядкуванням своїм начальникам і бунтом проти них. Обумовлюється це тим, що і збереження наявної системи відносин панування і підпорядкування, і її руйнування є для членів цих класів інтересами, істотними в рівній(Або майже рівною) мірою.

 * Прекрасне належить небагатьом (лат.)

 * З точки зору вічності (лат.).

 * Брати мої, залишимося вірними землі (нім.).

 * Поганий (лат.).

 * * Чорний (грец.).

 * Запал, прагнення (франц.).

 * Мартін Хайдеггер був не правий, коли намагався дискредитувати «Волю до влади» наступним чином: «... Ніцше ... продумав те, що мається на увазі рубрикою« нігілізм », і закріпив продумане в записах ... Частина їх, однак частина з місцями довільним і випадковим характером відбору, пізніше зібрана в книгу, скомпоновану після смерті Ніцше з його спадщини і відому під заголовком "Воля до влади". Взяті з спадщини фрагменти ... розподілені по заголовкам чотирьох книг. При цьому розподілі в книгу, яка існує з 1906 року, фрагменти були поміщені жодним чином не по часу їх первісного запису або їх переробки, але по неясного і притому невитриманими власним планом видавців. В виготовленої таким чином "книзі" довільно і неусвідомлено суміщені і переплетені ходи думок з абсолютно різних періодів на різних рівнях і в різних аспектах шукання. Все опубліковане в цій "книзі" - дійсно записи Ніцше, і тим не менше він так ніколи не думав ". [215, с. 69].

По-перше, якщо слідувати логіці Хайдеггера, то довелося б дискредитувати Усе книги в світі, - в тому числі і книги самого Хайдеггера. ніодно виклад не чути з абсолютною точністю той процес мислення, результатом якого є дане виклад. Викладаючи свої думки в книзі, всякий автор завжди компонує їх не так, як вони виростали одна з одною в його голові: в книзі відкинуто все зайве, випадкове, непотрібне - і не тільки зайві думки, а й зайві ходи, руху думки. Щоб дискредитувати «Волю до влади», Хайдеггеру треба було переконливо довести, що її укладачі скомпонували записи Ніцше гірше, ніж це зробив би сам Ніцше. Однак Хайдеггер цього не робить - і за нами залишається повне право вважати, що укладачі «Волі до влади» висловили думки Ніцше не гірше, а може бути, і краще, ніж це зробив би сам Ніцше. У всякому разі, коли читаєш «Волю до влади», то отримуєш задоволення саме від логічності, з якої побудована ця книга.

По-друге, навіть якби укладачі "Волі до влади" скомпонували її взагалі без будь-якого плану і порядку, то від цього вона все одно не перестала б адекватно - досить адекватно для того, щоб визнати Ніцше її автором - висловлювати ницшевским погляди. "Воля до влади" - це збірка Ніцшевського афоризмів, Тобто таких думок, які настільки цілісні і закінчені в самих собі, що можуть бути відірвані один від одного і представлені читачам окремо без великих збитків для їх розуміння. Звичайно, і афоризми краще розуміти в контексті - проте, на худий кінець, можна і поза ним (на відміну, наприклад, від будь-якого положення з гегелівської

«Науки логіки», яке поза контекстом зрозуміти в принципі неможливо). Так що Хайдеггер пред'явив завідомо завищені вимоги до книги, написаної в афористичному жанрі.

 * Варто звернути увагу на те, як науковець Немирівська, приписуючи «винятковим натурам» установку на розвиток науки, ототожнює їх зі своєю власною професійною корпорацією. При цьому вона і тут спотворює погляди Ніцше: останній відносив людей, що розвивають науку, до людей «незнатної породи», до розряду слуг - і дуже детально, а головне, недвозначно пояснював і доводив це [141, т.2, с327-329] .

 * Основні тези цитованій нами брошури Немирівська повторила в своїй книжці «Толстой і Ніцше», що вийшла в

1998 році. Обман читачів триває ... *

 * Воно є другорядним навіть у порівнянні зі схожістю між Гітлером і Ніцше в оцінці євреїв як ворожого арійської раси народу - яке, в свою чергу, другорядне у порівнянні з набагато більш фундаментальним схожістю між ними: схожістю у вченні про споконвічності і біологічної обумовленості нерівноправності людей.

 * Максимально загальне формулювання, яку можна було б дати цим інтересам, виглядала б приблизно так: боротьба підлеглих за доведення до повного свавілля тієї політичної влади, яку їх господарі - співвітчизники здійснюють над ними ж, що ведеться самими крайніми засобами. Протилежний інтерес тих же підлеглих - до повалення влади своїх господарів-співвітчизників, - навпаки, пригнічується ідеалами держави нації і раси.

 * Назва книги і цитати з неї дані в перекладі з українського автора дисертації.

 * І не де-небудь, а в окупованій нацистами Празі, цілком легально: це означає, що нацисти не сприймали засудження Донцовим ідей "націократії" як щось вороже собі. До речі, Донцов критикував своїх же духовних дітей: саме на його статтях і книгах виховувалося не одне покоління оунівців.

 * Див., Напр., 160, с. 259-288.

 * А. Мюллер ван ден Брук- один з німецьких фашистських ідеологів, які опинилися в опозиції до гітлерівського режиму. -В. Б.

 * * Терміном «мондіалізму» від французького le monde- «світ», «земну кулю» (сучасні крайні праві європейські інтелектуали таврують лібералів, що борються, на думку крайніх правих, за підпорядкування всіх держав світу влади «єдиного світового уряду» .- В. Б.

 * *

 * * Що не заважає фашистам романтизувати і її, лише зрідка впадаючи в донкіхотська засудження сучасної військової техніки

.

[§§§] Саме в його перекладі і з його післямовою «Арктогея» видала «Язичницький імперіалізм». До речі, саме Дугін стояв разом з письменником Лимоновим біля витоків відомої Націонал-більшовицької партії, яка видає газету «Лимонка». І він же, Дугін, є радником спікера Держдуми Геннадія Селезньова ...

[* * * *] Настільки - надто, без міри - послідовними, що їх ідеологія і політика, висловлюючи інтереси монополій в Загалом, Часто не збігається з установками останніх в даний момент і в даному місці. Необмежену сваволю влади і штурмовиків, а також антиліберальна пропаганда приносять фінансового капіталу успіх лише в деяких ситуаціях; в більшості випадків вони приносять йому більше шкоди, ніж

користі. Саме тому вкрай праві партії рідко приходять до влади в сучасних буржуазних державах. Однак потенційна загроза захоплення ними влади в умовах чергового економічного і політичної кризи завжди залишається.

[††††] Йдеться про тих більшовиків, якими вони були до і недовгий час після взяття їх партією політичної влади; про тієї породи більшовиків, яка вимирала в міру того, як їх партія переставала бути пролетарської.

Відомий політолог-дисидент Абдурахман Авторханов щосили намагається підвести читачів своєї книги «Технологія влади» до думки про те, що Ніцше може бути визнаний також і ідеологом партійно-державної бюрократії в СРСР (номенклатури, як сказав би Восленский), вже втратила пролетарський характер і стала новим експлуататорським класом [см.2, с.77,386,423]. Однак він, з властивою йому хитрістю, не затверджує цього прямо - і правильно робить, інакше б він припустився великої помилки. Ніцше - апологет приватної власності [см.140, с.99], і вже тому його філософія є філософією «комуністичної» номенклатури над більшою мірою, ніж філософією будь-якого іншогоексплуататорського класу, і в набагато меншому ступені, ніж філософією монополістичної буржуазії. Якщо порівняти вчення Ніцше з навчаннями Макіавеллі і Шан Яна, то між ними можна знайти не менше спільного, ніж між ницшеанством і практикою Сталіна; однак це ще не дає нам підстави кваліфікувати ніцшеанство як філософію домонополістичний буржуазії або бюрократії аграрно-азіатського типу.
 Ліз Бурбо 1 сторінка |  Ліз Бурбо 2 сторінка |  Ліз Бурбо 3 сторінка |  Ліз Бурбо 4 сторінка |  Ліз Бурбо 5 сторінка |  Ліз Бурбо 6 сторінка |  Ліз Бурбо 7 сторінка |  Ліз Бурбо 8 сторінка |  П'ять травм, які заважають бути самим собою |  Глава 1. Виникнення травм і масок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати