На головну

Ліз Бурбо 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Республіки Башкортостан

 доктор філософських наук, професор Камаєв Рашит Бурханович

 
 


Уфа

ЗМІСТ

Вступ................................................. .......................... 3.

Глава I. Визначення понять «соціальна сутність філософії» і «соціальна роль філософії» .................................. ........ 11.

§1. Філософія як форма усвідомлення соціальних інтересів ......................................... 11.

§2. Соціальна сутність філософії як її класова приналежність ......................... 14.

§3. Соціальна роль філософії ............................................... ................................ 23.

Глава 2. Ніцше про себе ............................................ .......... 24.

§1. Філософія Ніцше - філософія панів ............................................. ................... 25.

§2. Соціальна міфологія Ніцше. Його расизм і антисемітизм ..................................... 62.

§3. Ніцше справжній і Ніцше вигаданий ............................................. .................. 79.

§4. Резюме філософії Ніцше ............................................... ................................... 91.

Глава 3. На кого і як вплинув Ніцше .............................. 92.

§1. Вплив ніцшеанства на ідеологію нацизму ............................................. ............ 92.

§2. Ідеологія інших різновидів європейського фашизму першої половини XX

століття і ницшеанство............................................................................................... 110.

§3. На кого ще впливав Ніцше ............................................. .................................... 113.

§4. Вплив ніцшеанства на погляди сучасних фашистів ...................................... 121.

Глава 4. Класовий характер філософії Ніцше ............... 130.

§1. Ніцшеанство - філософія монополістичноїбуржуазії ..................................... 130.

§2. Причини популярності ніцшеанства серед гуманітарної інтелігенції ................. 139.

Висновок ................................................. ................... 148.

Список використаної літератури ............................. 150.

ВСТУП

Актуальність теми дисертації обумовлена ??перш за все специфікою тієї соціальної ситуації, в яку поставило себе сучасне людство. Світ на порозі третього тисячоліття - це арена вкрай гострої боротьби «воль до влади» на всіх рівнях і у всіх сферах суспільного життя. У сфері економіки боротьба між фінансовими групами за переділ світу знову спалахнула з такою ж силою, як і напередодні кожної з двох світових воєн. У політичній сфері ця боротьба приймає облич боротьби між союзами держав за сфери свого впливу, що йде сьогодні з таким напруженням, що багатьох людей вже лякає привид третьої світової війни. Жорсткішою боротьба між різними етнічними і конфесійними групами. Загострилася боротьба між людьми не тільки на рівні великих груп і організацій, а й на особистому рівні: житель сучасного мегаполісу, часто не знайомий зі своїми сусідами по під'їзду, набагато більш самотній в натовпі собі подібних, ніж навіть житель великого міста п'ятдесят років тому (НЕ кажучи вже про члена селянської громади або середньовічної цехової корпорації), і тому набагато менш пов'язаний моральними нормами у відносинах з усіма іншими людьми, ніж його предки. Життя сучасного великого міста - це така війна всіх проти всіх, яка за своєю загальності не має аналогів у всій попередній історії людства; і це життя є надзвичайно сприятливим середовищем для зростання агресивних індивідуалістів. Саме сьогодні вкрай цікавим об'єктом для дослідження є такі філософські вчення, в яких, як у ницшеанстве, все обертається навколо питання про владу; саме сьогодні не тільки цікаво, а й корисно виявити, завдяки чому подібні філософські вчення набувають популярності і як вони втілюються в тих чи інших результатах діяльності окремих людей і цілих організацій. Кінець XX століття загрожує філософськими навчаннями, подібними ніцшеанства, і на початку третього тисячоліття ми будемо свідками появи нових Ніцше; а це значить, що має сенс заздалегідь підготуватися до цього, щоб вони не застали нас зненацька і щоб кожен з нас був готовий відразу визначити своє ставлення до їх навчань. Коли ми намагаємося визначити соціальну сутність і описати соціальну роль ніцшеанства, то як раз і займаємося такою підготовкою.

Чим відрізняється наш час від початку століття або від кінця 30-х років - так це ще й меншою мірою організованості класової боротьби рядових найманих працівників, пролетарів. Традиційні організації робочих (соціалістичні і комуністичні), які раніше виступали проти готівкової системи відносин власності і влади, в більшості своїй вже інтегрувалися в неї і перетворилися в консервативну (найчастіше навіть реакційну) силу, а нових революційних організацій, порівнянних з ними за популярністю серед мас, поки ще не існує. Однак святе місце порожнім не буває; і коли в тих чи інших країнах невдоволення пролетарських мас по якимось причинам посилюється, то його намагаються організувати і очолити - то з великим, то з меншим успіхом - фашисти, які намагаються створити собі імідж радикальних борців за права трудящих і навіть мимикрирующие під революціонерів. Ідеологія і організаційні форми фашизму дуже привабливі для особистості того типу, який удосталь виростає в залізобетонних джунглях мегаполісів, - для агресивного індивідуаліста, який хоча і біжить від самотності в натовпі, проте здатний існувати в згуртованої спільноти лише в тому випадку, якщо вона побудована за законам жорсткої ієрархії, де відносини між людьми вичерпуються пануванням і підпорядкуванням. Не випадково, але цілком закономірно те, що сьогодні в ряді країн світу фашизм набирає силу. І це також робить тему нашої дисертації актуальною: відомо, що філософія Ніцше свого часу дуже сильно вплинула на ідеологію фашистських партій в багатьох країнах, і було б цікаво з'ясувати, завдяки чому такий вплив стало можливим і триває воно сьогодні.

Ступінь розробленості проблеми. Проблема визначення соціальної сутності та розкриття соціальної ролі ніцшеанства - це проблема, найкращим чином поставлена ??в рамках історичного матеріалізму, марксистської соціальної філософії. Немарксистських філософів, як правило, не робить з цього філософію Ніцше в об'єкт соціально-філософського дослідження: вони або співвідносять ті чи інші її положення зі своїми поглядами, або розглядають її в історико-філософському аспекті. Таким чином, в числі попередників автора дисертації виявляються в основному філософи марксисти.

Соціальна сутність та роль філософії Ніцше як суспільного явища зацікавила філософів - марксистів досить рано: цієї проблеми стосувалися вже Ф. Мерінг, Л. Троцький (який залишив у своєму великому літературній спадщині короткі, але фундаментальні зауваження з даного питання) та інші філософи міжнародної соціал-демократії початку XX століття (напр. Д. Коїгі і М. Фалькенфельд). Пізніше інтерес марксистської думки до ніцшеанства посилився у зв'язку з виникненням фашизму, і перш за все - його німецької різновиди, нацизму, ідеологія якого зазнала найбільше, порівняно з іншими різновидами фашизму, впливу ніцшеанства. Серед зарубіжних марксистів в зв'язку з цим слід перш за все виділити Д. Лукача і Ю. Габермаса. Однак найбільш ґрунтовні дослідження соціальної сутності та ролі філософії Ніцше були зроблені в СРСР: до другої світової війни - А. Луначарським, М. Лейтейзеном, Б. Бернадінером; після неї - С. Одуевим, чия книга "Стежками Заратустри" внесла чималий внесок у вивчення розглянутої нами проблеми.

Напередодні і після розпаду СРСР, внаслідок реваншу немарксистській філософії, праці радянських марксистів - ніцшеведов були ... навіть не піддані критиці, а просто обпльовані, а філософія Ніцше - спотворено інтерпретована з метою створення образу Ніцше як "надклассового гуманіста". Особливо непривабливу роль зіграли при цьому К. Свасьян і Л. Немирівська; з легкої руки їх і подібних до них "мислителів" (Н. Козлова, М. Литвака, А. Патрушева і ін.) збочені уявлення про філософію Ніцше широко поширилися серед читаючої публіки. Традиції об'єктивного, наукового дослідження соціальної сутності та ролі філософії Ніцше ось уже десять років як забуті в російській філософії. Дана дисертація - спроба відродити їх, спираючись на кращі роботи марксистів, які писали про Ніцше (насамперед радянських), і в той же час залучаючи, в числі інших джерел інформації, роботи ряду філософів - немарксистів, які писали про Ніцше (Н. Абрамовича, Е . Анчел, Н. Бердяєва, В. Бітнера, Е. Браудо, В. Вересаєва, Ж. Дельоза, В. Дудкіна, Г. Зіммеля, І. Ільїна, В. Йезінгауса, А. Ліхтенберже, Х. Ортега-і-Гассета , Г. Рачинського, А. Ріля, В. Розанова, В. Соловйова, Є. Трубецького, Л. Фішера, А. Фулье, М. Хайдеггера, Р. Шельвіна, Л. Шестова, В. Щеглова, К. Ясперса та ін .).

Одним з аспектів дослідження соціальної ролі філософії Ніцше є соціально - психологічний. У центрі його - питання про соціальну обумовленість популярності ніцшеанства серед деяких верств капіталістичного суспільства, основні інтереси яких ніцшеанство зовсім не виражає (наприклад, такий прошарком є ??гуманітарна інтелігенція). Особливості психології цих соціальних верств, завдяки яким філософія Ніцше виявляється психологічно привабливою для них, були досліджені Е. Фроммом та В. Райхом, в роботах яких пояснюється походження цих особливостей. Таким чином, праці Фромма (в першу чергу його книга "Анатомія людської деструктивності", яка з повним правом може бути названа не тільки психологічної, але і соціально - філософської роботою) і Райха (перш за все його книги "Сексуальна революція" і "Психологія мас і фашизм "- також не тільки психологічні, а й соціально-філософські роботи) прямо стосуються розробки теми нашої дисертації.

метою дисертації є визначення соціальної сутності ніцшеанства (філософії Ніцше і його прямих послідовників) як суспільного явища і короткий опис тієї ролі, яку останнім зіграло в громадській діяльності людей XX століття. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких взаємопов'язаних завдань:

1) обґрунтувати поняття "соціальна сутність філософії" і "соціальна роль філософії";

2) обґрунтувати методологію визначення соціальної сутності філософії;

3) розкрити соціальну сутність ніцшеанства;

4) викрити спотворені інтерпретації філософії Ніцше;

5) показати соціальну роль ніцшеанства.

об'єктом дослідження є філософія Ніцше, викладена в його працях, а також твори філософів і політичних ідеологів, програмні документи та періодичні видання політичних організацій, які зазнали впливу ніцшеанства.

предметом дослідження є соціальна сутність і соціальна роль ніцшеанства як суспільного явища.

Теоретичну і методологічну основу дослідження склали роботи К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна, Л. Троцького, А. Луначарського, М. Лейтейзена, С. Одуева, Д. Лукача, Е. Фромма, В. Райха. У дисертації використовується метод історичного матеріалізму - "класовий підхід" (тобто з'ясування того, істотні інтереси якого класу суспільства відображає дана філософія, і того, які класи використовували її як знаряддя своєї боротьби) і "принцип партійності" в вивченні соціальної сутності та ролі філософії (тобто розгляд філософії як знаряддя практичної діяльності соціальних груп і громадських організацій). При цьому авторська інтерпретація "класового підходу" відрізняється від традиційно-марксистської тим, що в центрі уваги при цьому виявляються відносини управління (що зовсім не характерно для переважної більшості марксистських філософів). Теоретичні основи даної інтерпретації викладені автором дисертації в двох статтях, опублікованих в журналі "Економіка і управління" в 1999 і 2000 рр.

Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

1) доведено, що саме для інтересів різних класів - на відміну від професійних, етнічних, конфесійних та ін. Груп - істотно бути різними, що інтереси різних класів розрізняються з необхідністю, а не випадковим чином (тоді як відмінності між інтересами етнічних, конфесійних, професійних та ін. груп несуттєві, випадкові, скороминущі). В основу докази покладено дослідження відносин управління між класами, що не характерно для марксистської традиції (з якої в загальному і цілому виростає методологія даного дослідження);

2) виходячи зі сказаного вище, доведено, що різні філософські вчення з необхідністю відрізняються один від одного тим, істотні інтереси яких саме класів - а не етносів, професійних, конфесійних і т. Д. груп - вони висловлюють. Тим самим доведено, по-перше, що філософські вчення мають відрізняються один від одного соціальними сутностями, а по-друге - що останні є класовими (а не етнічними, професійними, конфесійними та т. Д.) сутностями. Отже, у філософії є ??соціальна сутність, яка є нічим іншим, як її класова сутність, приналежність її того чи іншого класу суспільства;

3) на основі вивчення філософії Ніцше, взятої в її розвитку і діалектичної суперечливості, показано, що Ніцше цілком свідомо використовував класовий підхід як методологію своїх філософських досліджень - і настільки ж свідомо ангажував себе в якості філософа панівних імущих класів;

4) розглянуті різні точки зору філософів-марксистів, полемизировавших один з одним з питання про класову сутність ніцшеанства - і доведено, що ніцшеанство є за своєю соціальною суті філософією саме монополістичної буржуазії, а не уламків класу феодалів, які дрібної буржуазії і т. Д. ;

5) показана соціальна роль ніцшеанства протягом XX століття. Доведено, що, вплинувши на ідеологію більшості варіантів фашизму (в тому числі сучасної російської та української фашизму), ніцшеанство зіграло роль, цілком адекватну своєю соціальною сутністю; впливаючи ж на філософію та ідеологію буржуазного лібералізму і дрібнобуржуазного гуманізму в його різних варіантах (наприклад, анархізму), ніцшеанство грало соціальну роль, більш-менш неадекватну своєю соціальною сутністю (оскільки Ніцше, на відміну від лібералів і тим більше від дрібнобуржуазних ідеологів, вкрай послідовно висловив найістотніші інтереси монополістичної буржуазії);

6) доведена неспроможність спроб представити Ніцше "надкласовим гуманістом", що ставить на чільне місце "особистість взагалі". На конкретних прикладах показано, що ті, хто вживає подібні спроби, спотворюють і навіть часто відверто фальсифікують вчення Ніцше;

7) введені в науковий обіг багато літературні джерела по ідеології сучасної російської та української, класичного італійського, англійського і північноамериканського фашизму, а також сучасного російського вкрай правого консерватизму, що раніше не досліджувалися російськими філософами;

8) вперше досліджені соціально - психологічні причини популярності ніцшеанства, часто неадекватно сприймається, серед гуманітарної інтелігенції капіталістичного суспільства. Доведено, що цими причинами є елітарне самосвідомість і комплекс неповноцінності гуманітарної інтелігенції, надзвичайно загострилися при монополістичному капіталізмі і додали психології цього соціального шару шизоїдні риси, споріднені психопатологическому стилю філософствування Ніцше.

Науково - теоретична та практична значімостьісследованія полягає в наступних його досягнення:

а) можливість використання додатково обгрунтованого і оновленого "класового підходу" при дослідженні соціальної сутності різних філософських вчень;

б) викриття фальсифікацій вчення Ніцше, надзвичайно поширилися за останнє десятиліття в російській філософській та психологічній літературі;

в) введення в науковий обіг великої кількості раніше не піддавалися політологічному та філософському дослідженню літературних джерел по ідеології крайніх правих політичних організацій і рухів;

г) викриття тих ілюзій, які гуманітарна інтелігенція створила собі про себе саму; чесне, без замовчувань розкриття тих непримиренних протиріч в психології гуманітарної інтелігенції, які є наслідком її місця в суспільстві ( "інженери людських душ" - і в той же час слуги пануючого класу) і причиною її психологічної слабкості (а також однією з причин її соціальної імпотенції ).

Апробація наукових результатів дисертації. Ряд положень і висновків даного дослідження доповідалися:

на регіональній науково - практичній конференції "Філософія, наука і техніка в світлі нової культурної парадигми" (Уфа, лютий 1997 г.):

на Уфімської науково - практичної конференції "Викладання культурології в вищих навчальних закладах" (травень 1997 г.);

на конференції молодих вчених, проведеної Інститутом порівняльної політології РАН - "Росія на порозі XXI століття: від кризи і конфліктів до інформаційного суспільства?" (Москва, лютий 1999 р).

Дисертація пройшла обговорення і була рекомендована до захисту на кафедрі соціальної філософії філософського факультету Московського державного університету (листопад 2000 року).

Структура дисертації. Робота складається з вступу, чотирьох розділів (перша включає в себе три параграфа, друга і третя - по чотири, четверта - два), висновків та списку використаних.

Глава I. Визначення понять

«Соціальна сутність філософії»

і «соціальна роль філософії».

1. Філософія як форма усвідомлення соціальних

інтересів.

Чи володіє філософія «соціальною сутністю»? .. В останнє десятиліття серед інтелігентів колишнього СРСР вважається поганим тоном не тільки відповідати ствердно на це питання, але навіть ставити його. Позбавлена ??від обов'язку висловлювати свої думки в марксистські фрази, інтелігенція руками і ногами відштовхується від усього, що хоча б віддалено нагадує їй «класовий підхід». Однак неприязнь не їсти аргумент. Істина і філософська мода можуть розходитися між собою; і щоб перевірити нинішню моду на істинність, спробуємо побути немодними - поставимо вищезгаданий питання і спробуємо неупереджено вирішити його.

 * * *

Люди філософствують заради того, щоб жити з сенсом. А що таке «жити зі змістом»? Це означає жити, маючи перед собою усвідомлену систему цілей, заради яких ти живеш. Тих цілей, до яких спрямовані не тільки окремі дії даної людини, але все його свідоме діяльність на тому чи іншому етапі життя (починаючи з того моменту, коли людина поставила собі цю мету, і закінчуючи його смертю або появою у нього нових цілей, нового сенсу життя), узята в цілому. Цілі, складові сенс життя, пов'язані один з одним глибокої внутрішньої зв'язком і утворюють органічну єдність (тому ми і говоримо про єдиний сенс життя, а не про безліч таких смислів на кожному даному етапі життя людини), мета життя.

Філософствуючи, людина свідомо ставить перед собою мету життя. Це означає, що він усвідомлює (більш-менш адекватно) ті інтереси, які визначають - за допомогою чи, без посередництва чи філософії - направлення його діяльності.

Важко визначити, що таке «інтерес». У філософській літературі цей термін визначається по-різному - наприклад, як «поняття, що характеризує об'єктивно значиме, потрібне для індивіда, сім'ї, колективу, класу, нації, суспільства в цілому» [206, c.131]. Або як «об'єктивно обумовлений мотив діяльності суб'єкта (окремої людини, класу, суспільства), спрямованої на задоволення певних потреб» [209, c.186]. Однак що «об'єктивно потрібно» або «об'єктивно не потрібно» людині? Його потреби часто бувають так суперечливі ... Наприклад, чи потрібно наркоману приймати наркотик? Не потрібно - тому що наркотик руйнує його здоров'я, вбиває його; і разом з тим настільки потрібно, що якщо позбавити наркомана зі стажем його звичного зілля, то він може померти від серцевого нападу під час «ломки». Яку ж з цих двох взаємовиключних потреб одного і того ж суб'єкта визнати «об'єктивної», а якої - відмовити в цьому статусі? Яка з них породжує дійсний інтерес суб'єкта, а яка - «здається», «ілюзорний»?

Щоб не потрапити в зачароване коло нерозв'язних антиномій, доведеться визнати, що одним і тим же суб'єкту можуть бути притаманні взаємовиключні, але при цьому однаково об'єктивні потреби. Цим потребам відповідають настільки ж взаємовиключні і настільки ж об'єктивні інтереси. Що ж таке «інтерес»? Це спосіб задоволення тієї або іншої потреби даного суб'єкта, взятий в тому аспекті, в якому він сам є потребою цього суб'єкта. Причому цей суб'єкт зовсім не обов'язково повинен бути розумним і соціальним: не всякий інтерес соціальний і опосередкований свідомістю. Наприклад, потреба вовка - насичення; спосіб її задоволення - поїдання інших тварин, який при цьому теж виявляється потребою вовка; поїдання інших тварин і є інтерес вовка. Як бачимо, бувають потреби першого, другого і т. Д порядку; потреба подальшого порядку є спосіб задоволення потреби попереднього порядку, тобто виступає по відношенню до неї як інтерес. І такого роду потреби другого і т. Д порядків притаманні як людям, так і нерозумним асоціальною суб'єктам - тваринам.

Отже, інтерес - це поняття відносне. Той чи інший спосіб дій є інтересом даного суб'єкта лише в силу свого ставлення до однієї з потреб останнього (будучи способом її задоволення), до нього самого, взятому в цілому (будучи його потребою), і до тих умов, в яких даний спосіб дій реалізується (і в яких він тільки й може бути способом задоволення однієї з потреб суб'єкта).

Власне людські інтереси, на відміну від тварин, є інтереси практичні. Це означає, по-перше, що способи задоволення людських потреб є способи свідомого, цілеспрямованого зміни дійсності. А по-друге, це означає, що всякий людський інтерес соціальний. Про яку б людської потреби ми не вели мову - завжди в число істотних умов, що визначають її, входить система відносин між людьми в процесі їх практичної діяльності. Який би спосіб діяльності, який став потребою даної людини, ми не розглядали - завжди виявимо, що до числа істотних причин, які зробили його потребою цієї людини, належить місце останнього у вищезгаданій системі відносин. Далі, ця система {система соціальних відносин) Завжди входить в число істотних умов, в яких протікає людське діяльність. Нарешті, будь-який акт будь-якої практичної діяльності ставить людину в якісь соціальні відносини (до інших людей і до самого себе як до частини соціуму) - або в ті ж, що мали місце до здійснення цього акту, або в якісь нові. Таким чином, людський інтерес стає самим собою лише в тій чи іншій системі соціальних відносин, на яку він в свою чергу впливає. Стосовно кожному людському творінню ради інтересу вірне твердження: «В інтересі постійно присутній елемент зіставлення людини з людиною, однієї соціальної групи з іншого» [208, с. 168]. Всякий людський інтерес соціальний в тій чи іншій мірі, але завжди по суті, а не просто за формою свого прояву. Якщо у сутності будь-якого інтересу немає хоча б однієї соціальної сторони, то це не людський інтерес.

Отже, філософія має соціальною сутністю вже в силу того, що за допомогою філософії усвідомлюються людські інтереси, соціальні за своєю суттю. Як же визначити соціальну сутність філософії?

2. Соціальна сутність філософії як її

класова приналежність.

Філософія як форма мислення породжена цивілізацією - таким типом суспільства, в якому людина набагато частіше стає вовком іншій людині і самому собі, ніж усередині первісної общини * [*]. цивілізоване

суспільство роздирається антагоністичними протиріччями, в яких прогрес (ускладнення) однієї з утворюють єдність протилежностей здійснюється за рахунок регресу (спрощення) інший. Боротьба різноманітних антагоністичних протилежностей йде і в кожній людині, і всередині малих і великих груп людей, і в суспільстві в цілому. Члени всякого цивілізованого соціального організму діляться на безліч груп, серед протиріч між якими дуже багато антагоністичних (інакше кажучи, багато інтереси членів однієї такої групи несумісні з багатьма інтересами членів іншої групи; ці інтереси взаємно виключають одна одну). Ці групи відрізняються один від одного по безлічі ознак: етнічною, професійною, класовою і т. Д., - іноді по одному з них, іноді відразу за кількома. Найчастіше антагоністичне протиріччя між такими групами не передбачає відмінності інтересів і цілей членів цих груп. Наприклад, якщо ми візьмемо дві народності, що знаходяться на одному і тому ж рівні розвитку, що діляться всередині себе на одні і ті ж класи і при цьому політично незалежні один від одного, то ми не зможемо назвати їхні інтереси різними, навіть якщо ці народності воюють один з одним: картини інтересів всередині них однакові, просто деякі інтереси, властиві одному з народів в цілому або будь-якої його частини, спрямовані проти таких же інтересів іншого народу або його аналогічною частини. Уявімо собі два однакових автомобіля, стикаються один з одним; щось на зразок цього має місце і в даному прикладі.

Завжди і при будь-яких умовах різними є інтереси членів таких двох груп, одна з яких складається з начальників, а друга - з їх підлеглих. Інтереси начальника і його підлеглого (особливо такого підлеглого, який, в свою чергу, не командує іншими людьми) дуже сильно відрізняються один від одного і тоді, коли вони сумісні один з одним, і тоді, коли взаємно виключають одна одну. Начальник майже завжди зацікавлений в тому, щоб управляти (якщо це не так, то він дуже скоро перестає бути начальником); підлеглий часом буває більше зацікавлений в тому, щоб підкоритися начальнику, ніж в тому, щоб бунтувати проти нього, а часом - навпаки; в першому випадку інтерес підлеглого більш-менш сумісний з інтересом начальника, у другому - їх інтереси антагоністично протилежні, але в обох випадках вони різні.

Часто буває так, що різні етнічні, конфесійні, професійні і т. П групи знаходяться один з одним у відносинах панування і підпорядкування (перш за все політичного). Однак відносини такого роду не визначають сутність подібних груп. Наприклад, якщо в 1938 - 45 рр. німецька нація політично панувала над чеської, а потім відносини між ними змінилися, то від цього обидві нації не перестали бути самими собою. Якщо в стародавній Індії варна священнослужителів-брахманів політично панувала над Варною ремісників-вайшьев, а сьогодні брахмани і ремісники в Індії юридично рівноправні, то від цього професійнасутність обох груп не змінилася: і священнослужителі, і ремісники залишилися самими собою. Якщо в Османській імперії мусульмани політично панували над християнами, а в сучасній Болгарії справа йде швидше навпаки, то від цього ні мусульмани, ні християни не перестали бути самими собою. Таким чином, ми бачимо, що для інтересів членів різних етнічних, конфесійних, професійних і т. П груп НЕ обязательнобить різними; звичайно, відмінності зазвичай мають місце, часто вони бувають дуже важливі, але, тим не менш, вони завжди більш-менш минущі, а тому несуттєві.

Але є і такі соціальні групи, панівна або підпорядкована роль яких істотна для них. Це - класи, що відрізняються один від одного:

1) за своїм місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва;

2) за своїм місцем в системі відносин власності на продуктивні сили;

3) за своєю роллю в громадській організації праці;

4) по способам отримання та

5) розмірами тієї частки суспільного багатства, якою вони володіють.
 Ліз Бурбо 3 сторінка |  Ліз Бурбо 4 сторінка |  Ліз Бурбо 5 сторінка |  Ліз Бурбо 6 сторінка |  Ліз Бурбо 7 сторінка |  Ліз Бурбо 8 сторінка |  Ліз Бурбо 9 сторінка |  Ліз Бурбо 10 сторінка |  Ліз Бурбо 11 сторінка |  П'ять травм, які заважають бути самим собою |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати