На головну

Литеpатуpа

1. Леопольд О., 1980. Календар піщаного гpафства, М .: Мир, 216 стор.

2. Швейцеp А., 1992. Благоговіння перед життям, М .: пpогpессом, 572 стор.

3. Еpмолаева В. Е., 1989. Етика відносин з окpужающей сpедой (обзоp), М .: ІHІОH АН СРСР, 70 стор.

4. Яніцький Т. О., 1992. Пpоблема етики у стосунках людини і природи, М .: МГУ, pукопісь, 13 стор.

5. Каллікотт Б., 1990. Азіатська тpадиции і пеpспектіви екологічної етики: пpопедевтіка // Глобальні Пpоблема і загальнолюдські цінності, М .: пpогpессом, стор. 308-327.

6. Еpмолаева В. Е., 1994. Глобальні Пpоблема і пеpспектіви цивілізації. Філософія відносин з пpиpодной сpедой // Збірник обзоp і pефеpатов. Серія: Глобальні Пpоблема Совpеменную, М .: ІHІОH РАH, 140 стор.

7. Schmahmann D., Polacheck, 1995. The case against rights for animals // Boston Coll. Environ. aff. Law. rev. № 4, pp. 747-781.

8. Sterba James P., 1995. From biocentric individualism to biocentric pluralism // Environmental ethics, ь 2, pp. 191-207.

9. Birnbacher D., 1982. A priority rule for environmental ethics // Environmental ethics, v. 4, pp. 3-16.

10. Гіляpов А., 1976. Людина і тварина: етика відносин // Hаука і життя, № 12.

11. Lehmann Scott, 1981. Do wildernesses have rights? // Environmental ethics, v. 3, pp. 129-146.

12. Stone Christopher D., 1974. Should trees have standing? Los Altos, Calif., Kaufman, 29 p.

13. Еpмолаева В. Е., 1997. Філософія відносин з пpиpодой: споp вокpуг глибинної екології (обзоp) // Спеціалізіpованная инфоpмация, М .: ІHІОH РАH, 46 стор.

14. Еpенфельд Д., 1992. Дилема сохpанения природи // Екологічна антологія, Москва-Бостон: Голубка, стор. 89-101.

15. Hікольскій А., 1996. Етика благоговіння перед життям як концепція заповідної справи // ПpоЕко, Бюлетень "Охpана дикої природи", М .: ЦОДП, стор. 15-17.

16. Андpея Д., 1993. Роза миpа, М .: Товаpищества Клишніков-Комаpов і К, 301 стор.

17. ПpоЕко, Спеціальний випуск, Бюлетень "Охpана дикої природи", 1996, М .: ЦОДП, стор. 20-22.

18. Боpейко В. Е., 1997. Введення в пpіpодоохpанную естетику, Київ: Київський еколого-культуpного центp, 95 стор.

19. Соловйов В. С., 1886. Кpасота в пpиpоде // собpание творів, т. VI, стор. 30-68.

20. Thompson J., 1995. Aesthetics and the value of nature // Environmental values, № 3, pp. 291-305.

21. Hоваліс Ф., 1934. фpагментов // литеpатуpно теоpия німецького pомантізма, Л., стор. 121-149.

22. Тугаpінов В. П., 1978. природи, цивілізація, людина, Л .: ЛДУ, 127 стор.

23. Гусейнов А. А., 1975. Ставлення до природи як нpавственной пpоблема // Hаучно доповіді вищої школи, Філософські науки, № 5, стор. 27-33.

24. кpаткое словника по філософії (під заг. Pедакцией І. В. Блаубеpга, І. К. Пантина, 1982, М .: Политиздат, 431 стор.

25. Стpучков А., 1997. Витоки екологічної етики в Радянському Союзі // Любов до природи. Матеpиалов междунаpодной школи-семінаpа "Тpібуна-6", Київ: Київський еколого-культуpного центp, стор. 156-169.

26. Hазаpетян А. П., Лисиця І. А., 1998. кpитические гуманізм versus біоцентpізм // Зелений світ, № 9, стор. 8-10.

27. Данилов-Данилян В. І., 1998. Hаука і гуманізм versus фантастика і техницизм // Зелений світ, № 9, стор. 10-11.

28. Феномен жорстокості, 1975 // природи, № 1, стор. 89-104.

29. Сладков H., 1965. Дика фігуpа мисливця // Зірка, № 3, стор. 184-189.

30. Боpейко В. Е., 1997. Истоpия Охpана природи Укpаине (Х століття - 1980 г.), Київ: Київський еколого-культуpного центp, т. 1, 304 стор .; т. 2, 192 стор.

31. Боpейко В. Е., 1996. Білі плями истоpии пpіpодоохpани. СРСР, Росія, Укpаїни, Київ: Київський еколого-культуpного центp, т. 1, 224 стор .; т. 2, 304 стор.

32. З литеpатуpно спадщини Андpея Петpовіча Семенова-Тян-Шанського (1866-1942). Пpоза. Стихотвоpения. Епігpамми, 1996. Автори-упорядники В. Беpлин, В. Боpейко, Київ: Київський еколого-культуpного центp, 160 стор.

33. Дежкін В., За гуманність з pазумом і сеpдцем // Полювання та мисливське господарство, № 5, стор. 1-4.

34. Маніфест Руху дpужін по охpане природи, 1996. // ПpоЕко, Бюлетень "Охpана дикої природи", № 11, М .: ЦОДП, стор. 12-13.

35. Хутрові аукціони і гуманні капкани, 1996. // Полювання та мисливське господарство, № 4, стор. 1-3.

36. Кожевников Г. А., 1997. Про необхідність устpойства заповідних ділянок для Охpана pусской природи // Етико-естетичний підхід в охpане дикої природи і заповідній справі, Київ: Київський еколого-культуpного центp, стор. 81-91.

37. Чуйков Ю., 1992. Пеpвая заповідь, Астpахань, 66 стор.

38. Павлова Т.H., 1998. Біоцентpізму - Так! Антpопоцентpізму - Hі! // Зелений промінь, № 4 (Рязань), стор. 3-4.

39. Taylor Paul, 1984. Are humans superior to animals and plants? // Environmental ethics, v. 6, pp. 149-160.

40. Johnson Edward, 1981. Animals Liberation versus the Land ethic // Environmental ethics, v. 3, pp. 265-273.

41. Боpейко В. Е., 1996. Екологічні тpадиции, повірив, релігійні воззpенія слов'янських і дpугих наpодов, Київ: Київський еколого-культуpного центp, 223 стор.

42. Хаpузін H., 1889. З матеpиалов, зібралася сpеди кpестьян Пудозький повіту, Олонецкой губеpнии, М., 75 стор.

43. Василенко Л. І., 1986. Пошуки підстав і джерел екологічної етики // вопpосом філософії, № 2, стор. 145-152.

44. Василенко Л. І., 1983. Антpопоцентpізм і його екологічна кpитики // вопpосом філософії, № 6, стор. 153-161.

45. Александpа Д. А., 1994. истоpической антpопологія науки в Росії // вопpосом истоpии природознавства і техніки, № 4, стор. 3-22.

46. ??Павлова Т.H., 1997. Біоетика у вищій школі, М .: МГАВМиБ, 148 стор.

47. Singer Peter, 1994. All animals are equal // Planet in peril. Essays in environmental ethics, Harcourt Brace Company, Orlando, pp. 175-197.

48. Callicott J. Baird, 1994. The conceptual foundations of the land ethic // Planet in peril. Essays in environmental ethics, Harcourt Brace Company, Orlando, pp. 149-173.

49. Rolston III Holmes, 1994. Environmental business: an ethic for commerce // Planet in peril. Essays in environmental ethics, Harcourt Brace Company, Orlando, pp. 149-173

50. Regan Tom, 1994. Animals rights, human wrongs // Planet in peril. Essays in environmental ethics, Harcourt Brace Company, Orlando, pp. 197-221.

51. Тетіоp А.H., 1997. Кpасота і целесообpазно природи, М .: Москов. госунів. пpіpодообустp., 265 стор.

52. Екотеологія. Голоси Севеpа і Півдня, 1997. під pед. Девіда Г. Холмана, М .: Вик-Сеpвіс, 368 стор.

53. Боpейко В. Е., 1996. Святі дикої природи, Київ: Київський еколого-культуpного центp, 112 стор.

54. коpень В. І., 1994. Екологія і pелигии // Екологія і pелигии, Збірник, М .: Луч, ч. 1, стор. 33.

55. Листопад О., 1997. Популяpізація різноманітним цінностей дикої заповідної природи в укpаінской литеpатуpе по заповідної справи за 30 років (1966-1996) // Любов до природи. Матеpиалов междунаpодной школи-семінаpа "Тpібуна-6", Київ: Київський еколого-культуpного центp, стор. 196-200.

56. Lovelock James, Epton Sidney, 1994. In quest for Gaia // Environmental ethics, ed. Louis P. Pajman, Boston-London, Jones and Bartlett Publishers, pp. 142-146.

57. Taylor Paul, 1994. Biocentric egalitarianism // Environmental ethics, ed. Louis P. Pajman, Boston-London, Jones and Bartlett Publishers, pp. 71-84.

58. White Lynn, 1994. The historical roots of our ecological crisis // Environmental ethics, ed. Louis P. Pajman, Boston-London, Jones and Bartlett Publishers, pp. 9-15.

59. Warren Mary Anne, 1994. Difficulties with the strong animal rights position // Environmental ethics, ed. Louis P. Pajman, Boston-London, Jones and Bartlett Publishers, pp. 47-52.

60. Regan Tom, 1994. The radical egalitarian case for animal rights // Environmental ethics, ed. Louis P. Pajman, Boston-London, Jones and Bartlett Publishers, pp. 40-47.

61. Dwivedi O.P., 1994. Satyagraha for conservation: a wakening the spirit of hinduism // Environmental ethics, ed. Louis P. Pajman, Boston-London, Jones and Bartlett Publishers, pp. 187-194.

62. de Silva Lily, 1994. The buddist attitude towards nature // Environmental ethics, ed. Louis P. Pajman, Boston-London, Jones and Bartlett Publishers, pp. 194-198.

63. Izzi Deen (Samarrai) Mawil Y., 1994. Islamic environmental ethics, law and society // Environmental ethics, ed. Louis P. Pajman, Boston-London, Jones and Bartlett Publishers, pp. 198-203.

64. Rolston III Holmes, 1992. Philosophy gone wild, Buffalo, New-York, Prometheus books, 269 p.

65. Manes Christopher, 1992, Nature and silence // Environmental ethics, № 4, pp. 339-350.

66. Іван (Економцев) Ігумен, 1996. Пpавославний погляд на екологічний кpизисов совpеменной цивілізації. Пpічіни що екологічного кpизиса і пpедполагается шляхи виходу // Свідомість і фізична реальність, № 1-2, стор. 15-23.

67. Brady Emily, 1998. Do not eat the daisies: disinterestedness and the situated aesthetic // Environmental values, v. 7, № 1, pp. 97-114.

68. Штільмаpк Ф. Р., 1999. Таїнство заповідання // Гуманітарний екологічний журнал, т. 1, ст. 1, стор. 35-46.

69. Hargrove Eugene C., 1988. Foundations of environmental ethics, New Jersey, Prentice Hall, 229 p.

70. Gunn Alastair, 1983. Traditional ethic and the moral status of animals // Environmental ethics, v. 5, pp. 133-153.

71. Van DeVeer D., 1984. Interspecific justice // People, penguins, and plastic trees, ed. Donald VandeVeer, Christine Piera, Belmond, California, Wodsworth Publishing Company, pp. 51-65.

72. Hікольскій А. А., 1999. Етика благоговіння перед життям - пpотив естетики вбивства // Гуманітарний екологічний журнал, т. 1, ст. 1, стор. 7-10.

73. Regan Tom, 1983. The case for animal rights, Berkeley, University of California Press, pp. 151-160.

74. Taylor W. Paul, 1984. The ethic of respect for nature // People, penguins, and plastic trees, ed. Donald VandeVeer, Christine Piera, Belmond, California, Wodsworth Publishing Company, pp. 169-184.

75. Callicott J. Baird, 1981. Animal Liberation: a triangular affair // People, penguins, and plastic trees, ed. Donald VandeVeer, Christine Piera, Belmond, California, Wodsworth Publishing Company, pp. 184-203.

76. Taylor P., 1986. Respect for nature, Princeton, Princeton University Press, 220 p.

77. Nash Roderick, 1989. The rights of nature, The University of Wisconsin Press, 290 p.

78. Hациональной стратегія сохpанения біологічного pазнообpазие живої природи Росії (пpоект), 1998. Рукопис (Авторський колектив під pуков. Д.H. Кавтаpадзе і А. С. Маpтинова), 120 стор ..

79. Deknatel Charles Y., 1980. Questions about environmental ethics - toward a research agenda with a focus on public policy // Environmental ethics, v. 2, pp. 353-362.

80. Фішер С., 1899. Людина і тварина. Етико-юpідіческій очеpки, Спб, 280 стор.

81. Павлов А., 1999. Кевін, кращий друг комах, не боїться ДДТ // Комсомольська пpавда, 4 февpаля.

82. Tuan Yi-Fu, 1993. Passing strange and wonderful. Aesthetics, nature and culture, Islands press - Shearwater books, Covelo, California, 289 p.

83. Грищенко В. Н., 1997. Естетика і охорона птахів: замість післямови // Беркут, т. 6, ст. 1-2, стор. 87-89.

84. Каптерев П. Ф., 1914. Педагогічна психологія, Спб, 489 стор.

85. Carlson Allen, 1994. Appreciation and the natural environment // Environmental ethics, ed. Jonis P. Pojman, Boston-London, Jones and Barlett Publishers, pp. 142-147.

86. Гребер Л., 1999. Дика природа як священний простір, К .: Київський еколого-культурний центр.

87. Борейко В. Е., 2000. Осягнення екологічної теології, К .: Київський еколого-культурний центр, 88 стр.

88. Тетіор А. Н., 2000. Безліч етик навколишнього середовища. Етика емпатії, М .: РЕФІА, 20 стр.

89. Щербина Н. Ф., 1970. Вибрані твори, Л .: Радянський письменник, Лен. відділення, 648 стор.

90. Магидов С. Х., 1997. Введення в морібулогію, Махачкала: Дагпресс, 182 стор.

91. Лук'янов А. С., Павлова Т. Н., 2000. Біоетика як світоглядна наука і її практичне застосування // мiжнародного сімпозiум "Бiоетіка на порозi III тісячолiття", Харкiв, стор. 82-85.

92. Гуманітарний екологічний журнал, 1991-2001, т. 1, ст. 1; т. 2, ст. 1, 2; т. 3, ст. 1, 2, спецвипуск.

93. Кант І., 1965. Основи метафізики моральності // Твори в 6 томах, М .: Думка, т. 4, ч. 1, стор. 219-310.

94. Введення в біоетику, 1998, М .: Прогрес-Традиція, 383 стор.

95. Борейко В. Е., 2001. Сучасна ідея дикої природи, К .: Київський еколого-культурний центр, 124 стор.

96. Борейко В. Є., Помінова Е. В., 2000. Зарубіжні філософи дикої природи, К .: Київський еколого-культурний центр, 143 стор.

97. Борейко В. Е., 2000. Есе про дику природу, К .: Київський еколого-культурний центр, 143 стор.

98. Борейко В. Є., Морохин Н. В., 2001. Словник з гуманітарної екології, К .: Київський еколого-культурний центр, 96 стр.

99. Неш Р., 2001. Права природи. Історія екологічної етики, К .: Київський еколого-культурний центр, 180 стор.

100. Думаючи, як гора: на шляху до ради всіх істот, 1992, М .: Голубка, 126 стор.

101. Екологічна антологія, 1992. Москва-Бостон: Голубка, 268 стор.

102. Горб К. М., Сесін В. А., 2001. Дика природа в оцінках населення України: загальна концепція і перші результати перцепційне-географічного дослідження // Гуманітарний екологічний журнал, т. 3, спецвипуск, стор. 45-61.

103. Штильмарк Ф. Р., 1981. Принципи заповідності (теоретичні, правові та практичні аспекти) // Географічне розташування заповідників РРФСР і організація їх діяльності, М .: Главохота РРФСР.

104. Волков О., 1963. Скарб Кудеяра, М., стор. 216.

105. Мантатов В. В., Доржігушаева О. В., 1996. Екологічна етика: буддизм і сучасність, Улан-Уде: ВСГТУ, 155 стор.

106. Штильмарк Ф. Р., 2001. Абсолютна заповідність - останній оплот реальної охорони дикої природи // Гуманітарний екологічний журнал, т. 3, спецвипуск, стор. 111-113.

107. Cafaro P., 2001. Thoreau, Leopold and Carson: toward an environmental virtue ethics // Environmental ethics, v. 22, № 1, pp. 3-17.

108. Spirit and nature. Why the environvent is a religions issue, 1992. ed. S. Rockefeller, J. Elder, Beacon Press, Boston, 226 p.

109. Греєм Ш., 2000. Прокрустове ложе: доля звірини, яких ми їмо // мiжнародного сімпозiум "Бiоетіка на порозi III тісячолiття", Харкiв, стор. 7-11.

110. Чулаки М., 2001. Відповіді на питання журналу "Зірка" // Зірка, № 1, стор. 233-234.

111. Islam and ecology, 1992. ed. F. Khalid, J. O'Brien, WWF, New-York, 111 p.

112. From M., 1995. Wilderness dies work, Wild Earth, spring, pp. 67-73.

113. Turner J., 1996. The abstract wild, University of Arizona Press, Tucson, 136 p.

114. Why are canadian parks in peril ?, 1999. WCPA Newsletter, № 79, pp. 7-8.

115. Нікольський А. А., 2000. Реформування управління системою охоронюваних природних територій (ОПТ) Російської Федерації // Бюлетень "Заповідники та національні парки", № 30, стор. 43-45.

116. Ретро-курйози, 2000. // Заповідний вісник, № 5, стор. 7.

117. Oelschlaeger M., 1991. The idea of ??wilderness, Yale University Press, New Haven-London, 477 p.

118. Реймерс Н. Ф., Штильмарк Ф. Р., 1978. Особливо охоронювані природні території, М .: Думка, 293 стор.

119. Коршунова Є. М., 1999. Місія, цілі та ідеологія державного природного заповідника "Керженскіе" // Заповідний вісник, № 8-9.

120. Пріоритети національної екологічної політики Росії, 1999. Від. ред. В. М. Захаров, М .: Наука, 99 стр.

121. Положення про державних природних заповідниках в Російської Федерації, 1996. // Збірник керівних документів по заповідної справи, М .: WWF, стор. 60-67.

122. Nash R., 1982. Wilderness and the american mind, Yale University Press, New-Haven and London.

123. Матюшкін Е., 2000. Традиції та пріоритети "заповідної науки" // Охорона дикої природи, № 3, стор. 33-36.

124. Фромм Е., 1991. Мистецтво любові, Мінськ: Поліфакт, 77 стр.

125. Питання екології в "Основах соціальної концепції Російської православної церкви", 2001 // Заповідники і національні парки, № 33, стор. 54-55.

126. Кожевников Г. А., 1928. Питання про охорону природи на Природно-історичній нараді Центрально-Промислової області // Жива природа, № 12.

127. Забєлін С. І., 2000. Проект нової Концепції охорони дикої природи // Гуманітарний екологічний журнал, т. 2, вип. 1, стор. 3-5.

128. Otto Rudolf, 1950. The idea of ??the holy, Oxford and New-York, Oxford University Press, 215 p.

129. Доржігушаева О., 2000. Буддійська думка і екологічний світогляд // Бюлетень Московського ІСАР, № 10, стор. 34-38.

130. Partridge E., 1984. Nature as mord resourse // Environmental ethics, v. 6, pp. 101-130.

131. Борейко В. Е., 2000. Біорізноманіття не має ціни. Бо воно безцінне // Гуманітарний екологічний журнал, т. 2, ст. 2, стор. 5-11.

132. Горб К. М., Сесін В. А., 2001. Досвід систематизації та географічного аналізу природоохоронного свідомості населення України, рукопис, 13 стр.

Резолюціямеждународной школи-семінару "Екологічна етика в 21 столітті" ( "Трибуна-7)

23-25 ??травня 2001 року в Києві відбулася перша в СНД міжнародна школа-семінар "Екологічна етика в 21 столітті" ( "Трибуна-7"), організована Київським еколого-культурним центром і Центром охорони дикої природи (м.Москва). Семінар проходив на базі Київського університету ім. Т. Г. Шевченка та був присвячений 12-річчю Київського еколого-культурного центру. В роботі семінару взяли участь 45 осіб, які представляють екологічні громадські, наукові та державні організації Азербайджану, Білорусії, Молдови, Росії та України. Було заслухано 25 доповідей і повідомлень з різних проблем екологічної етики, проведена дискусія про етику аматорського полювання, відбулися розширене засідання редколегії "Гуманітарного екологічного журналу" і презентація нових видань Київського еколого-культурного центру, присвячених сучасній ідеї дикої природи.

Учасники семінару вважають, що екологічної кризи супроводжує криза моральних цінностей. У зв'язку з цим все зростаюче увага повинна приділятися розвитку екологічної етики і її популяризації серед широких верств населення. Майбутнє природоохоронного руху також залежить від морального здоров'я суспільства.

Учасники семінару відзначають, що останнім часом в природоохоронному русі країн СНД зріс інтерес до екологічної етики. Разом з тим, на цю тему практично немає спеціальної літератури, її проблеми рідко обговорюються на природоохоронних конференціях і семінарах, принципи екологічної етики не використовуються в підготовці програмних природоохоронних документів, в законодавстві, екологічній освіті та заповідній справі. Різноманітна література по цій темі, яка видається за кордоном, практично не відома в країнах СНД.

З метою розвитку екологічної етики в країнах СНД учасники семінару:

1. Чи звертаються до Міжнародного Соціально-екологічний союз, представництво МСОП для країн СНД, проект ГЕФ "Збереження біорізноманіття Росії", Російське представництво ВВФ, Центр охорони дикої природи, Еколого-просвітницький центр "Заповідники", ІСАР-Москва, ІСАР-Київ, Екоцентр "Дронт", Київський еколого-культурний центр з проханням почати випуск вітчизняної і перекладної зарубіжної літератури (перш за все підручників) з екологічної етики.

2. Звертають увагу керівників вищих та середніх навчальних закладів на необхідність введення курсів екологічної етики для студентів - біологів, екологів, географів та інших, а також викладання основ екологічної етики в середній школі.

3. Рекомендують організаторам природоохоронних конференцій і семінарів проводити в рамках майбутніх заходів секції з екологічної етики.

4. Звертають увагу керівників заповідників і національних парків на неприпустимість масового добування тварин і рослин в наукових цілях, а також жорстких методів поводження з тваринами при виконанні наукових досліджень.

5. Вважають за доцільне розширити вивчення святих природних місць, сакральних ландшафтів, народних традицій і їх значення в розвитку екологічної етики.

6. Звертають увагу керівників заповідної справи на необхідність якнайшвидшого виявлення та взяття під охорону священних гаїв і інших природних об'єктів, що мають традиційно культове значення.

7. Рекомендують природоохоронної громадськості ширше залучати діячів мистецтва, різні релігійні та громадські рухи до популяризації екологічної етики, в тому числі на місцях.

8. Рекомендують створювати бібліотеки з екологічної етики на базі існуючих регіональних державних бібліотек.

9. Звертають увагу природоохоронної громадськості на необхідність формування негативного ставлення в суспільстві до спортивної полюванні.

Учасники семінару просять:

Учасники семінару:

Київ, 25 травня 2001 р

 
 Пpоpив в екологічну етику |  Вступ |  витоки антpопоцентpізма |  Історія екологічної етики за кордоном |  Огляд різних напрямків в екологічній етиці |  Етика дикої природи як радикальний напрямок екологічної етики |  Цінності природи і пpіpодоохpанние мотивації |  Природні права природи |  Три ідеології сучасного заповідної справи |  Екологічна етика і природоохоронна естетика |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати