Головна

 1 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

З А Д А Н І С Т № 1

Знайти мінімальну довжину хвилі в спектрі гальмівного рентгенівського випромінювання, якщо напруга в рентгенівській трубці U = 2кВ?

A. 2.46 нм

B. 0.615 нм

C. 3.25 нм

D. 0.018 нм

E. 9.72 нм

З А Д А Н І С Т № 2

Яка напруга в рентгенівській трубці, якщо мінімальна довжина хвилі в спектрі рентгенівського випромінювання 3.075 · 10-10 м?

A. 4000 В

B. 0.3782 кВ

C. 8 кВ

D. 3.18 В

E. 16000 В

З А Д А Н І С Т № 3

Чи зміниться потік рентгенівського випромінювання, якщо, не змінюючи напруги, в 10 разів збільшити силу струму в рентгенівській трубці?

A. Не зміниться

B. Збільшиться в 100 разів

C. Збільшиться в 10 разів

D. Зменшиться в 100 разів

E. Зменшиться в 10 разів

З А Д А Н І С Т № 4

Чи зміниться потік рентгенівського випромінювання, якщо, не змінюючи сили струму, в два рази збільшити напругу в рентгенівській трубці?

A. Збільшиться в 2 рази

B. Зменшиться в 4 рази

C. Не зміниться

D. Збільшиться в 4 рази

E. Зменшиться в 2 рази

З А Д А Н І С Т № 5

Чи зміниться потік рентгенівського випромінювання, якщо в 5 разів збільшити напругу в рентгенівській трубці і в 5 разів зменшити силу струму?

A. Не зміниться

B. Збільшиться в 5 разів

C. Зменшиться в 5 разів

D. Збільшиться в 25 разів

E. Зменшиться в 25 разів

З А Д А Н І С Т № 6

Знайдіть потік рентгенівського випромінювання при U = 10 кВ, I = 1 мА. Анод виготовлений з вольфраму (Z = 74, k = 10-9 В-1 ).

A. 14 Вт

B. 7,4 мВт

C. 28 кВт

D. 6,25 мВт

E. 2.8 кВт

З А Д А Н І С Т № 7

Яка сила струму в рентгенівській трубці, якщо потік рентгенівського випромінювання при U = 20 кВ дорівнює 52 мВт. Анод виготовлений з заліза (Z = 26, k = 10-9 В-1 ).

A. 0,005 А

B. 0,001 А

C. 10 мА

D. 20 мА

E. 2 мА

З А Д А Н І С Т № 8

Вважаючи, що поглинання рентгенівського випромінювання не залежить від того, в якому з'єднанні атом представлений в речовині, визначте, у скільки разів масовий коефіцієнт ослаблення кістки Ca3(PO4)2 більше масового коефіцієнта ослаблення води H2O?

A. 354

B. 68

C. 5.2

D. 345

E. 86

З А Д А Н І С Т № 9

Для рентгенодіагностики м'яких тканин застосовують контрастні речовини Наприклад, шлунок і кишечник заповнюють масою сульфату натрію BaSO4. У скільки разів масовий коефіцієнт ослаблення сульфату барію більше масового коефіцієнта ослаблення м'яких тканин (води)?

A. 5.2

B. 354

C. 68

D. 89

E. 345

З А Д А Н І С Т № 10

У 100 г тканини поглинається 15 · 1011 бета частинок з енергією 1,5 · 10-15 Дж кожна. Визначте поглинену дозу випромінювання.

A. 22,5 · 10-3 Дж / кг

B. 19,6 · 10-3 Дж / кг

C. 4,5 · 10-3 Дж / кг

D. 22,5 · 10-5 Дж / кг

E. 45 · 10-3 Дж / кг

З А Д А Н І С Т № 11

Визначте еквівалентну дозу нейтронного випромінювання, якщо поглинена доза дорівнює 5 · 10-3 Гр, а коефіцієнт якості для нейтронів дорівнює 7.

A. 12 · 10-3 зв

B. 2.7 · 10-3 зв

C. 35 · 10-3 зв

D. 0.7 · 10-3 зв

E. 7 · 10-3 зв

З А Д А Н І С Т № 12

Визначте поглинену дозу протонного випромінювання, якщо еквівалентна доза дорівнює 7.28 · 10-3 Зв. Коефіцієнт якості для нейтронів дорівнює 10.

A. 72.8 · 10-2 гр

B. 7.28 · 10-4 гр

C. 0.728 · 10-3 гр

D. 282 · 10-2 гр

E. 17.28 · 10-2 гр

З А Д А Н І С Т № 13

Тілом масою 20 кг протягом 3 годин була поглинена енергія 1 Дж. Визначте потужність поглиненої дози випромінювання.

A. 4.6 · 10-6 Вт / кг

B. 46 · 10-5 Вт / кг

C. 80 · 10-2 Вт / кг

D. 90 · 10-3 Вт / кг

E. 102 · 10-2 Вт / кг

З А Д А Н І С Т № 14

Тіло масою m = 75 кг протягом t = 18 год поглинуло енергію іонізуючого випромінювання Е = 14 Дж. Розрахуйте поглинену дозу.

A.0,12 Дж / кг

B.0.50 Дж / кг

C.0,21 Дж / кг

D.0,19 Дж / кг

E.194 Дж / кг

З А Д А Н І С Т № 15

Мишеня масою 25г виявився в полі альфа-випромінювання. Його організм поглинув близько 109 альфа-частинок, енергія кожної частки близько 5 МеВ .. Визначте еквівалентну дозу поглинання. Коефіцієнт якості k = 20 (заряд електрона 1,6 · 10-19 Кл).

A. 500 Зв.

B. 2,2 · 1012 Зв.

C. 0,64 Зв.

D. 12,53 Зв.

E. 64 · 1012 Зв.

З А Д А Н І С Т № 16

Середня потужність експозиційної дози опромінення в рентгенівському кабінеті дорівнює 6 · 10-12 Кл / (кг · с). Лікар знаходиться в перебігу дня 5 годин у цьому кабінеті. Яка його доза опромінення за 12 робочих днів?

A. 0.2 · 10-8 Кл / кг.

B. 180 · 10-8 Кл / кг.

C. 129.6 · 10-8 Кл / кг.

D. 5 · 10-12 Кл / кг.

E. 0.0077 · 10-6 Кл / кг.

ТЕМА: Дисперсія електропровідності (завдання)

З А Д А Н І С Т № 1

Передбачувані значення вимірюваної величини 0-100 мА. Прилад має два діапазони вимірювань 0-50 мА і 0-250 мА. Який алгоритм необхідно використовувати при проведенні вимірювань?

A. Для проведення всіх вимірювань використовують діапазон 0-250

B. Вимірювання починають з більшою шкали, але, якщо отримане значення менше 50 мА переходять на менший діапазон вимірювань

C. Для відповіді не достатньо даних

D. Вимірювання починають з меншою шкали, але, якщо отримане значення більше 50 мА переходять на більший діапазон вимірювань

E. Початковий вибір шкали не має значення

З А Д А Н І С Т № 2

При проведенні вимірювань величини струму на діапазоні 0-250 мА стрілка приладу має шкалу 0-50 зупинилася в положенні 25. Яке зафіксовано значення струму?

A. 25 мА

B. 125 мА

C. Для відповіді не достатньо даних

D. 10 мА

E. 15 мА

З А Д А Н І С Т № 3

При проведенні вимірювань величини струму на діапазоні 0-500 мА стрілка приладу має шкалу 0-50 зупинилася на значенні 25. Яке зафіксовано значення струму?

A. 25 мА

B. 125 мА

C. Для відповіді недостатньо даних

D. 250 мА

E. 20 мА

З А Д А Н І С Т № 4

Що є основною причиною дисперсії електропровідності біологічних тканин?

A. Зміна активного опору

B. Залежність від частоти індуктивного опору

C. Залежність від частоти ємнісного опору

D. Для вирішення завдання недостатньо даних

E. Залежність від частоти активного і ємнісного опору

З А Д А Н І С Т № 5

Як змінюється імпеданс біологічних тканин при збільшенні частоти змінного струму?

A. Збільшується

B. Зменшується

C. Не змінюється

D. Для відповіді на питання недостатньо даних

E. Суворої закономірності немає

З А Д А Н І С Т № 6

Чому дорівнює імпеданс біологічних тканин, якщо при подачі напруги 2 В була зафіксована сила струму 10 мкА?

A. 20 кОм

B. 200 кОм

C. 5 кОм

D. 2 кОм

E. Для відповіді недостатньо даних

З А Д А Н І С Т № 7

Який струм проходив через біологічну тканину, якщо при подачі напруги 2В було встановлено значення імпедансу біологічних тканин рівне 500 кОм?

A. 10 мА

B. 250 А

C. 4 мкА

D. 10 мА

E. Для відповіді недостатньо даннях

Механічні характеристики біологічних тканин

Медичний факультет

ВАРІАНТ № 1

Завдання №1. Деформацією називають ...

1. Зміна взаємного положення тіл;

2. Зміна розмірів і форми тіл під дією зовнішніх сил;

3. Різниця між кінцевим і початковим значенням розміром тел, на які діють зовнішні сили;

4. Ставлення абсолютної деформації до початкової довжині;

5. Кут, на який зміщується одна частина тіла щодо інших його частин.

Завдання №2. Еластичністю називають здатність біологічних тканин ...

1. протидіяти зовнішнім навантаженням;

2. протидіяти руйнувань під діям зовнішніх сил;

3. змінювати розміри під дією зовнішніх сил;

4. Зберігати (майже повністю або частково) зміну розмірів після зняття зовнішніх впливів;

5. встановлювати вихідні розміри і форму після зняття зовнішніх впливів.

Завдання №3.За якою формулою можна визначити механічну напругу?

1. s = F • S;

2. s = F / S;

3. D = l - l0;

4. ? = D / l0;

5. s = e • E.

Завдання №4.Яке механічне напруження виникає під дією сили 5 Н на 1 мм2?

1. 5 Па;

2. 0,2 Па;

3. 0,2 МПа;

4. 4 МПа;

5. 5 МПа.

Завдання №5.Яка відносна деформація кістки під дією сили 103 Н, якщо площа на яку впливає сила дорівнює 2 мм2, А модуль пружності кістки дорівнює 2 • 109 Па?

1. 0,25;

2. 0,2;

3. 0,5;

4. 1,2;

5. 1,25.

Завдання №6.У скільки разів відносне подовження еластину більше, ніж колагену, при однаковій напрузі в них, якщо модуль пружності колагену 100 МПа, а модуль пружності еластину 1 МПа?

1. 2;

2. 5;

3. 100;

4. 1000;

5. 150.

Завдання №7.Яке механічне напруження виникає в стінках судини, якщо відношення радіуса просвіту до товщини стінки посудини є рівним 5, а середній артеріальний тиск дорівнює 12 кПа?

1. 0,417 кПа;

2. 2,4 кПа;

3. 7 кПа;

4. 17 кПа;

5. 60 кПа

Завдання №8.Яке механічне напруження виникає в м'язі, якщо відносна деформація внаслідок розтягування склала 0,3, а модуль пружності для м'язів дорівнює 9 • 105 Па?

1. 0,003 • 10-5 па;

2. 2,7 • 105 па;

3. 30 • 105 па;

4. 8,7 • 105 па;

5. 9,3 • 105 па

Завдання №9.В'язкопружні властивості біологічних тканин моделюються ...

1. Системами, що складаються з різних комбінацій пружин (пружних елементів);

2. Системами, що складаються з послідовно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

3. Системами, що складаються з паралельно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

4. Системами, що складаються з комбінаційних поєднань пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

5. Системами, що складаються з послідовно з'єднаних пружини і паралельно з'єднаних між собою пружини і поршня.

Завдання №10.Кость є ...

1. Армований композиційний матеріал, половину обсягу якого становить гідроксилапатит, а другу половину -органіческая (головним чином колаген) сполучно-тканинна основа;

2. гетерогенних тканину, що складається з 3-х накладених один на одного шарів: епідермісу, дерми і підшкірної клітковини;

3. Сукупність м'язових клітин і позаклітинного речовини, що складається з колагену і еластину;

4. Високоеастічний матеріал, що складається з колагену, еластину і гладких м'язових волокон;

5. волокна колагену, еластину і основної речовини - матриці.

Механічні характеристики біологічних тканин

Медичний факультет

ВАРІАНТ № 2

Завдання №1. Відносною деформацією називають ...

1. Зміна взаємного положення тіл;

2. Зміна розмірів і форми тіл під дією зовнішніх сил;

3. Різниця між кінцевим і початковим значенням розміром тел, на які діють зовнішні сили;

4. Ставлення абсолютної деформації до початкової довжині;

5. Кут, на який зміщується одна частина тіла щодо інших його частин.

Завдання №2. В'язкістю називають здатність біологічних тканин ...

1. протидіяти змінам форми при дії тангенціальних напружень;

2. протидіяти руйнувань під діям зовнішніх сил;

3. змінювати розміри під дією зовнішніх сил;

4. Зберігати (майже повністю або частково) зміну розмірів після зняття зовнішніх впливів;

5. встановлювати вихідні розміри і форму після зняття зовнішніх впливів.

Завдання №3.Якою формулою записується закон Гука?

1. s = F • S;

2. s = F / S;

3. s = l - l0;

4. s = D / l0 ;

5. s = e • E.

Завдання №4.Яка сила викликала механічне напруження 4 МПа, якщо вона була прикладена до площі рівній 2 мм2?

1. 6 Н;

2. 2 Н;

3. 0,5 Н;

4. 4 Н;

5. 8 Н.

Завдання №5.Яка сила викликала відносну деформацію кістки завбільшки 0,2, якщо вона діяла на площу 5 мм2, А модуль пружності кістки дорівнює 2 • 109 Па?

1. 103 Н;

2. 2 • 103 Н;

3. 0,5 • 103 Н;

4. 1,2 • 103 Н;

5. 1,25 • 103 Н.

Завдання №6.У скільки разів відносне подовження сухожилля менше, ніж колагену, при однаковій напрузі в них, якщо модуль пружності колагену 100 МПа, а модуль пружності сухожилля дорівнює 1,6 • 108 Па?

1. 0,625;

2. 5;

3. 1,6;

4. 15;

5. 2,6.

Завдання №7.Яке відношення радіуса просвіту до товщини стінки судини, якщо в стінках судини виникає механічна напруга рівне 75 кПа при середньому артеріальному тиску 15 кПа?

1. 0,2;

2. 1125;

3. 90;

4. 5;

5. 60.

Завдання №8.Яке абсолютне подовження сухожилля довжиною 5 см і діаметром 4 мм під дією сили 31,4 Н, якщо модуль пружності сухожилля прийняти рівним 109 Па.

1. 0,003 мм;

2. 0,125 мм;

3. 3 мм;

4. 8,7 мм;

5. 9,3 мм.

Завдання №9.Моделлю пружного тіла є ...

1. пружина, що підкоряється закону Гука;

2. Система, що складається з послідовно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

3. Система, що складається з паралельно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

4. Система, що складається з комбінаційних поєднань пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

5. Система, що складається з послідовно з'єднаних пружини і паралельно з'єднаних між собою пружини і поршня.

Завдання №10.Судинна тканина являє собою ...

1. Армований композиційний матеріал, половину обсягу якого становить гідроксилапатит;

2. гетерогенних тканину, що складається з 3-х накладених один на одного шарів: епідермісу, дерми і підшкірної клітковини;

3. Сукупність м'язових клітин і позаклітинного речовини, що складається з колагену і еластину;

4. Високоеластичний матеріал, що складається з колагену, еластину і гладких м'язових волокон;

5. волокна колагену, еластину і основної речовини - матриці.

Механічні характеристики біологічних тканин

Медичний факультет

ВАРІАНТ № 3

Завдання №1. Кордоном пропорційності механічної напруги називають ...

1. Найбільша зміна взаємного положення тіл;

2. Найбільша зміна розмірів і форми тіл під дією зовнішніх сил;

3. Найбільша різниця між кінцевим і початковим значенням розміром тел, на які діють зовнішні сили;

4. Найбільше відношення абсолютної деформації до початкової довжині;

5. Найбільша напруга, при якому ще виконується закон Гука.

Завдання №2. Міцністю називають здатність біологічних тканин ...

1. протидіяти зовнішнім навантаженням;

2. змінювати розміри і форму під дією зовнішніх сил;

3. протидіяти руйнувань під дією зовнішніх сил;

4. Зберігати (майже повністю або частково) зміну розмірів після зняття зовнішніх впливів;

5. встановлювати вихідні розміри і форму після зняття зовнішніх впливів.

Завдання №3.За якою формулою можна визначити абсолютну деформацію?

1. s = F • S;

2. s = F / S;

3. D = l - l0;

4. s = D / l0 ;

5. s = e • E.

Завдання №4.Яка сила, яка діє на 4 мм2 викликає механічне напруга рівне 24 МПа?

1. 28 Н;

2. 20 Н;

3. 6 Н;

4. 0,17 Н;

5. 96 Н.

Завдання №5.Яка була початкова довжина кістки, абсолютна деформація якої під дією сили 102 Н на 4 мм2 склала 0,3 cм, якщо модуль пружності кістки дорівнює 2 • 109 Па?

1. 2,4 мм;

2. 24 ? 10-4 м;

3. 24 мм;

4. 0,6 см;

5. 1,25 см.

Завдання №6.У скільки разів відносне подовження шкіри живота більше, ніж колагену, при однаковій напрузі в них, якщо модуль пружності колагену 100 МПа, а модуль пружності шкіри 36 МПа?

1. 2,78;

2. 0,36;

3. 3600;

4. 64;

5. 136.

Завдання №7.Яке середнє артеріальний тиск, яке викликає в стінках судини механічне напруження 60 кПа, якщо відношення радіуса просвіту до товщини стінки посудини є рівним 4?

1. 56 кПа;

2. 0,07 кПа;

3. 64 кПа;

4. 240 кПа;

5. 15 кПа

Завдання №8.Яка відносна поперечна деформація, якщо коефіцієнт Пуассона дорівнює 0,3, а відносна поздовжня деформація склала 0,7?

1. -3,7;

2. -2,3;

3. -4,3;

4. -0,021;

5. -0,23.

Завдання №9.Механічні властивості кістки в першому прібліженіімоделіруются ...

1. Системами, що складаються з різних комбінацій пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

2. Системами, що складаються з послідовно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

3. Системами, що складаються з паралельно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

4. Системами, що складаються з комбінаційних поєднань пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

5. Системами, що складаються з послідовно з'єднаних пружного елемента і моделі Кельвіна-Фойгта.

Завдання №10.Руйнування біологічної тканини являє собою ...

1. процес зміни механічної напруги в зразку за умови постійної відносної деформації;

2. макроскопічне порушення суцільності біологічних тканин (матеріалу) в результаті механічних або будь-яких інших впливів;

3. Процес зміни в часі розмірів біологічної тканини під дією постійного навантаження;

4. деформування, що характеризується взаємним поворотом поперечних перерізів біологічної тканини під впливом сил;

5. процес переміщення одних частин біологічної тканини щодо інших.

Механічні характеристики біологічних тканин

Медичний факультет

ВАРІАНТ № 4

Завдання №1. Коефіцієнтом Пуассона називають ...

1. Ставлення відносної поперечної деформації до відносної поздовжньої деформації, взятому зі знаком мінус;

2. Зміна розмірів і форми тіл під дією зовнішніх сил;

3. Різниця між кінцевим і початковим значенням розміром тел, на які діють зовнішні сили;

4. Ставлення абсолютної деформації до початкової довжині;

5. Кут, на який зміщується одна частина тіла щодо інших його частин.

Завдання №2. Пластичністю називають здатність біологічних тканин ...

1. Протидіяти зовнішніх навантажень;

2. Протидіяти руйнувань під діям зовнішніх сил;

3. Змінювати розміри під дією зовнішніх сил;

4. Зберігати (майже повністю або частково) зміну розмірів після зняття зовнішніх впливів;

5. Відновлювати вихідні розміри і форму після зняття зовнішніх впливів.

Завдання №3.Якою формулою записується рівняння Ламі?

1. s = F • S;

2. s = F / S;

3. s = l - l0;

4. s = D / l0 ;

5. s = P ? r / h.

Завдання №4.Ккак площі була прикладена сила 100 Н, яка викликала механічне напруження 25 МПа?

1. 8,3 мм2;

2. 4 мм2;

3. 0,25 мм2;

4. 2500 мм2;

5. 75 мм2.

Завдання №5.Який модуль пружності кістки, якщо сила 320 Н, діяла на площу 8 мм2 і викликала відносну деформацію кістки завбільшки 0,4?

1. 4 • 106 па;

2. 2 • 106 па;

3. 108 па;

4. 40 • 109 па;

5. 2 • 109 Па.

Завдання №6.У скільки разів відносне подовження еластину більше, ніж колагену, при однаковій напрузі в них, якщо модуль пружності колагену 100 МПа, а модуль пружності еластину дорівнює 0,5 • 106 Па?

1. 0,5;

2. 500;

3. 200;

4. 99,5;

5. 100,5.

Завдання №7.Яке механічне напруження виникає в стінках судини при середньому артеріальному тиску 18 кПа, якщо відношення радіуса просвіту до товщини стінки судини, дорівнює 5?

1. 90 кПа;

2. 1125;

3. 90;

4. 5;

5. 60.

Завдання №8.Яке абсолютне подовження сухожилля довжиною 8 см і діаметром 4 мм під дією сили 31,4 Н, якщо відносне подовження склало 0,25.

1. 4 см;

2. 0,25 мм;

3. 8 мм;

4. 0,5 мм;

5. 2 см.

Завдання №9.Модель Максвелла являє собою ...

1. пружина, що підкоряється закону Гука;

2. Систему, що складається з послідовно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

3. Систему, що складається з паралельно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

4. Систему, що складається з комбінаційних поєднань пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

5. Систему, що складається з послідовно з'єднаних пружини і паралельно з'єднаних між собою пружини і поршня.

Завдання №10.Гладкі м'язи являють собою ...

1. Армований композиційний матеріал, половину обсягу якого становить гідроксилапатит;

2. гетерогенних тканину, що складається з 3-х накладених один на одного шарів: епідермісу, дерми і підшкірної клітковини;

3. Сукупність м'язових клітин і позаклітинного речовини, що складається з колагену і еластину;

4. Високоеастічний матеріал, що складається з колагену, еластину і гладких м'язових волокон;

5. волокна колагену, еластину і основної речовини - матриці.

Механічні характеристики біологічних тканин

Медичний факультет

ВАРІАНТ № 5

Завдання №1. Абсолютна деформація при крученні характеризується ...

1. Зміною взаємного положення тіл;

2. Зміною розмірів і форми тіл під дією зовнішніх сил;

3. Різницею між кінцевим і початковим значенням розміром тел, на які діють зовнішні сили;

4. ставленням абсолютної деформації до початкової довжині;

5. Кутом, на який повертається одна частина тіла щодо інших його частин.

Завдання №2. Плинністю називають здатність окремих верств біологічних тканин ...

1. переміщатися з деякою швидкістю в просторі щодо інших верств цієї біологічної тканини;

2. протидіяти руйнувань під діям зовнішніх сил;

3. змінювати розміри під дією зовнішніх сил;

4. зберігати (майже повністю або частково) зміну розмірів після зняття зовнішніх впливів;

5. відновлювати вихідні розміри і форму після зняття зовнішніх впливів.

Завдання №3.За якою формулою можна визначити тонус кровоносних судин?

1. s = F • S;

2. s = F / S;

3. s = l - l0;

4. Т = (Рвн - Рнар) ? r / h;

5. s = e • E.

Завдання №4.Яке механічне напруження виникає під дією сили 100 Н на 5 мм2?

1. 20 МПа;

2. 0,05 МПа;

3. 500 МПа;

4. 95 МПа;

5. 105 МПа.

Завдання №5.До якої площі була прикладена сила 10 Н кістки, якщо відносна деформація м'язи склала 0,4, а модуль пружності м'язи дорівнює 105 Па?

1. 25 мм2;

2. 250 мм2;

3. 4 мм2;

4. 0,04 мм2;

5. 9,6 мм2.

Завдання №6.У скільки разів відносне подовження зв'язок великих суглобів більше, ніж колагену, при однаковій напрузі в них, якщо модуль пружності колагену 100 МПа, а модуль пружності зв'язок 10 МПа?

1. 0,1;

2. 110;

3. 90;

4. 1000;

5. 10.

Завдання №7.Яке середнє артеріальний тиск викликало в стінках судини механічне напруження 90 кПа, якщо відношення радіуса просвіту до товщини стінки посудини є рівним 6?

1. 0,067 кПа;

2. 84 кПа;

3. 15 кПа;

4. 96 кПа;

5. 540 кПа

Завдання №8.Яка була початкова довжина м'яза, якщо відносна деформація внаслідок розтягування склала 0,4, а кінцева довжина м'яза дорівнює 8,4 см?

1. 8 см;

2. 0,05 см;

3. 8,8 см;

4. 6 см;

5. 3,36 см.

Завдання №9.Механічне поведінка кісткової тканини в першому наближенні описується ...

1. Системами, що складаються з різних комбінацій пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

2. Системами, що складаються з послідовно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

3. Системами, що складаються з паралельно з'єднаних пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

4. Системами, що складаються з комбінаційних поєднань пружини (пружний елемент) і поршня (в'язкий елемент);

5. Системами, що складаються з послідовно з'єднаних пружини і паралельно з'єднаних між собою пружини і поршня.

Завдання №10.Шкіра являє собою ...

1. Армований композиційний матеріал, половину обсягу якого становить гідроксилапатит;

2. гетерогенних тканину, що складається з 3-х накладених один на одного шарів: епідермісу, дерми і підшкірної клітковини;

3. Сукупність м'язових клітин і позаклітинного речовини, що складається з колагену і еластину;

4. Високоеастічний матеріал, що складається з колагену, еластину і гладких м'язових волокон;

5. волокна колагену, еластину і основної речовини - матриці.

Механічні характеристики біологічних тканин

Медичний факультет

ВАРІАНТ № 6

Завдання №1. Релаксацією напружень біологічних тканин називають ...

1. Зміна взаємного положення тіл;

2. Процес зміни механічної напруги за умови постійної відносної деформації;

3. Різниця між кінцевим і початковим значенням розміром тел, на які діють зовнішні сили;

4. Ставлення абсолютної деформації до початкової довжині;

5. Кут, на який зміщується одна частина тіла щодо інших його частин.

Завдання №2. Крихкістю називають здатність біологічних тканин ...

1. протидіяти зовнішнім навантаженням;

2. протидіяти руйнувань під діям зовнішніх сил;

3. змінювати розміри під дією зовнішніх сил;

4. руйнуватися без утворення помітних залишкових деформацій;

5. встановлювати вихідні розміри і форму після зняття зовнішніх впливів.

Завдання №3.Якою формулою записується рівняння Лапласа?

1. Т = (Рвн - Рнар) ? r / h;

2. s = F / S;

3. s = l - l0;

4. s = D / l0 ;
 3 сторінка |  4 сторінка |  5 сторінка |  6 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати