Головна

A. Для остаточного висновку не вистачає даних.

  1.  A. Для остаточного висновку необхідно застосувати критерій Стьюдента.
  2.  D. Для остаточного висновку потрібно скористатися критерієм Фішера.
  3.  Автоматичне створення резервної копії даних.
  4.  Алгоритм логічного висновку за методом Девіса і Патнема
  5.  Алгоритм логічного висновку із застосуванням правила резолюцій.
  6.  Аналіз статистичних даних. Способи подання і систематизації даних. Найпростіші статистичні характеристики

B. Між параметрами існує статистично значуща різниця.

C. Між параметрами не існує статистично значущої різниці.

D. Верна нульова гіпотеза.

E. Верна альтернативна гіпотеза.

З А Д А Н І С Т № 19

При дослідженні впливу деякого хімічного препарату на схожість насіння пшениці експериментатор встановив, що дані, отримані в експерименті, не підкоряються нормальному закону розподілу. Який критерій можна використовувати в цій ситуації, щоб прийняти або відкинути нульову гіпотезу?

A. Критерій знаків.

B. Критерій Фішера і критерій Стьюдента.

C. Критерій Стьюдента.

D. Критерій кореляції.

E. Критерій Стьюдента і критерій Рейнольдса.

З А Д А Н І С Т № 20

При вивченні впливу препарату на стабілізацію рівня цукру в крові було встановлено, що середні значення цукру до введення препарату і після введення неоднакові. Експериментальні дані підкоряються нормальному закону розподілу. Який висновок про вплив препарату можна зробити в цьому випадку?

A. Препарат не впливає на рівень цукру.

B. Для остаточного висновку потрібно скористатися критерієм Стьюдента.

C. Для остаточного висновку потрібно побудувати кореляційне поле.
 A. Kомплекс умов, необхідних для проведення експерименту. |  C. які ніколи не можуть наступати одночасно в результаті даного досвіду. |  D. Збільшиться в "а" раз |  B. Частота, акустичний спектр, амплітуда. |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 1 сторінка |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 2 сторінка |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 3 сторінка |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 4 сторінка |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати