Головна

C. які ніколи не можуть наступати одночасно в результаті даного досвіду.

  1.  A. Коли необхідно розрахувати ймовірність одночасної появи декількох залежних подій.
  2.  B. Імовірність одночасного появи в результаті досвіду двох і більше незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій;
  3.  B. які можуть наступати одночасно в результаті даного випробування.
  4.  C) всі виникаючі в результаті перекладу курсові різниці визнаються як окремий компонент власного капіталу.
  5.  C) немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, слід переводити за обмінним курсом на дату визначення справедливої ??вартості.
  6.  C. які несумісні і в результаті кожного випробування з'являється тільки одне з цих подій.

D. для яких ймовірність події А не змінюється при появі події В.

E. які ніколи не можуть відбутися.

З А Д А Н І С Т № 11

Залежними називаються події А і В, якщо

A. Вони мають неоднакові ймовірності появи.

B. Імовірність настання події В змінюється в залежності від того, чи відбулося подія А.

C. Вони ніколи не можуть наступати одночасно в результаті даного досвіду.

D. Вони можуть наступати одночасно в результаті даного випробування.

E. Вони протилежні одна одній.

З А Д А Н І С Т № 12

Незалежними називаються події А і В, якщо

A. вони протилежні одна одній;

B. вони ніколи не можуть наступати одночасно в результаті даного досвіду;

C. ймовірність настання події В не змінюється в залежності від того, чи відбулося подія А.

D. ймовірність їх одночасного настання дорівнює нулю.

E. подія А не настає в тому випадку, коли першим відбулася подія В.

З А Д А Н І С Т № 13

Чому дорівнює сума ймовірностей протилежних подій?

A. 1

B. 0

C. 0,5

D. 0,7

E. 0,3

З А Д А Н І С Т № 14

Теорема повної ймовірності застосовується в тих випадках, коли необхідно розрахувати

A. ймовірність гіпотези за умови, що подія вже відбулася;

B. ймовірність події, яка може відбутися з однією з гіпотез, що утворюють повну систему;

C. ймовірність однієї з гіпотез, що входять в повну групу подій.

D. ймовірність події за умови, що одна з гіпотез вже реалізувалася.

З А Д А Н І С Т № 15

Повну групу несумісних подій утворюють події А1, А2, ..., Аn

A. які настали в результаті проведення випробувань.

B. які є спільними і рівно можливими.
 C. Приймається нульова гіпотеза. |  A. Для остаточного висновку не вистачає даних. |  D. Для остаточного висновку потрібно скористатися критерієм Фішера. |  B. Частота, акустичний спектр, амплітуда. |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 1 сторінка |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 2 сторінка |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 3 сторінка |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 4 сторінка |  A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини. 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати