Головна

C. Зменшиться в 8 разів.

  1.  зменшиться

D. Збільшиться в 4 рази.

E. Збільшиться в 16 рази.

ТЕМА: Акустика (теорія)

З А Д А Н І С Т № 1

Які з перерахованих нижче параметрів відносяться до об'єктивних характеристиках звуку?

A. Відлуння, амплітуда, частота, тембр.

B. Частота, акустичний спектр, амплітуда.

C. Частота, висота, амплітуда, гучність.

D. Тембр, висота, амплітуда, гучність.

E. Амплітуда, реверберація, тембр.

З А Д А Н І С Т № 2

Які з перерахованих нижче параметрів відносяться до суб'єктивних характеристиках звуку?

A. Тембр, гучність, реверберація.

B. Частота, гучність, реверберація.

C. Висота тону, гучність, тембр.

D. Висота тону, гучність, реверберація, частота.

E. Амплітуда, тембр, частота.

З А Д А Н І С Т № 3

Які з перерахованих параметрів впливають на гучність звуку?

A. Відлуння, висота тону.

B. Частота, амплітуда.

C. Висота тону, акустичний спектр.

D. Акустичний спектр, амплітуда.

E. Амплітуда, висота тону, акустичний спектр.

З А Д А Н І С Т № 4

Від яких фізичних параметрів залежить поріг чутності?

A. Від частоти та інтенсивності звукових сигналів.

B. Тільки від інтенсивності звукових сигналів.

C. Від амплітуди звукових сигналів.

D. Від акустичного спектру.

E. Тільки від частоти звукових сигналів.

З А Д А Н І С Т № 5

Виберіть визначення звуку.

A. Це механічні коливання з частотою від 20Гц до 20000 Гц.

B. Це електромагнітні коливання з частотою від 20Гц до 20000Гц.

C. Це механічні коливання з частотою від 20 кГц до 20000кГц.

D. Це електромагнітні коливання з частотою від 20 кГц до 20000кГц.

E. Це механічні коливання з частотою вище 20000Гц.

З А Д А Н І С Т № 6

Виберіть визначення інфразвуку.

A. Це механічні коливання з частотою менше 20Гц.

B. Це електромагнітні коливання з частотою від 20Гц до 20000Гц.

C. Це механічні коливання з частотою від 20 кГц до 20000кГц.

D. Це електромагнітні коливання з частотою від 20 кГц до 20000кГц.

E. Це механічні коливання з частотою вище 20000Гц.

З А Д А Н І С Т № 7

Виберіть визначення ультразвуку.

A. Це механічні коливання з частотою менше 20Гц.

B. Це електромагнітні коливання з частотою від 20Гц до 20000Гц.

C. Це механічні коливання з частотою від 20 кГц до 20000кГц.

D. Це електромагнітні коливання з частотою від 20 кГц до 20000кГц.

E. Це механічні коливання з частотою вище 20000Гц.

З А Д А Н І С Т № 8

Що спільного між звуком, ультразвуком і інфразвуком?

A. Всі вони відносяться до механічних коливань, але відрізняються частотою.

B. Всі вони відносяться до електромагнітних коливань, але відрізняються частотою.

C. Всі вони мають однаковий частотний діапазон.

D. Всі вони відносяться до електромагнітних коливань.

E. Всі вони відносяться до механічних коливань, які мають однаковий частотний діапазон.

З А Д А Н І С Т № 9

Що прийнято вважати початковим рівнем на шкалі інтенсивності для звуку?

A. Значення інтенсивності звуку дорівнює 10-12 Вт / м2.

B. Значення інтенсивності звуку рівне нулю.

C. Значення інтенсивності звуку близьке до нуля.

D. Значення інтенсивності звуку дорівнює 10 Вт / м2.

E. Значення інтенсивності звуку вибирається довільно.

З А Д А Н І С Т № 10

В яких одиницях представлені дані на шкалі гучності?

A. Вт / м2

B. В · м2

C. Б

D. Па

E. Фон

З А Д А Н І С Т № 11

В яких одиницях представлені дані на шкалі інтенсивності?

A. Вт / м2.

B. В · м2.

C. Б

D. Па

E. Фон

З А Д А Н І С Т № 12

В якому випадку шкала гучності збігається зі шкалою інтенсивності звуку?

A. На частоті 1 кГц.

B. Коли інтенсивність звуку, вимірювана за допомогою приладу, дорівнює гучності цього звуку в фонах.

C. На частоті 10 кГц.

D. На низьких частотах.

E. Ці шкали ідентичні, т. Е. Одна шкала повністю відповідає інший.

З А Д А Н І С Т № 13

Який залежністю пов'язані між собою гучність і інтенсивність звуку?

A. логарифмічна

B. прямопропорційно

C. експоненціально

D. оберненопропорційна

E. Показовою.

З А Д А Н І С Т № 14

Який основний параметр звукових хвиль дозволяє людині і тваринам (з нормальним слухом) встановлювати напрямок на джерело звуку?

A. Різниця фаз хвиль, що потрапляють в праву і ліву вушні раковини.

B. Різна відстань від джерела звуку до правого вуха і лівого вуха.

C. Різна величина порога чутності для правого вуха і лівого вуха.

D. Різна амплітуда звукових коливань потрапляють в праве вухо і ліве вухо.

E. Різний частотний діапазон сприйманих звукових коливань для правого вуха і лівого вуха.

З А Д А Н І С Т № 15

Який діапазон частот відповідає інфразвуку?

A. Нижче 20 Гц.

B. 20-20000 Гц.

C. Вище 20000 Гц.

D. 100-1000 Гц.

E. Вище 20 Гц.

З А Д А Н І С Т № 16

Який діапазон частот відповідає звуку?

A. Нижче 20 Гц.

B. 20-20000 Гц.

C. Вище 20000 Гц.

D. 100-1000 Гц.

E. Вище 20 Гц.

З А Д А Н І С Т № 17

Який діапазон частот відповідає ультразвуку?

A. Нижче 20 Гц.

B. 20-20000 Гц.

C. Вище 20000 Гц.

D. 100-1000 Гц.

E. Вище 20 Гц.

З А Д А Н І С Т № 18

Виміряне значення інтенсивності звуку відповідає величині 10-11 Вт / м2.

A. 10 дБ.

B. 20 дБ.

C. Для відповіді недостатньо даних.

D. 35 дБ.

E. 0,5 дБ.

З А Д А Н І С Т № 19

При визначенні спектральних характеристик вуха на порозі чутності отримано значення 20 дБ. Визначте інтенсивність звуку, якщо поріг чутності на даній частоті відповідає 10-12 Вт / м2.

A. 10-10 Вт / м2

B. 3 · 10-11 Вт / м2

C. Для отримання відповіді недостатньо даних.

D. 5 · 10-8 Вт / м2

E. 10-5 Вт / м2

ТЕМА: Термодинаміка (теорія)

З А Д А Н І С Т № 1

Вкажіть правильне визначення термодинамічної системи.
 B. результату випробувань. 1 сторінка |  B. результату випробувань. 2 сторінка |  B. результату випробувань. 3 сторінка |  B. результату випробувань. 4 сторінка |  B. результату випробувань. 5 сторінка |  B. результату випробувань. 6 сторінка |  B. результату випробувань. 7 сторінка |  B. результату випробувань. 8 сторінка |  B. результату випробувань. 9 сторінка |  B. результату випробувань. 10 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати