На головну

A. Для остаточного висновку необхідно застосувати критерій Стьюдента.

  1.  A. Для остаточного висновку не вистачає даних.
  2.  A. Коли необхідно розрахувати ймовірність одночасної появи декількох залежних подій.
  3.  A. Критерій знаків.
  4.  D. Для остаточного висновку потрібно скористатися критерієм Фішера.
  5.  III. Критерій сконцентрованості на певному сегменті
  6.  Алгоритм логічного висновку за методом Девіса і Патнема

B. Навантаження впливає на рівень холестерину.

C. Для однозначного висновку необхідно побудувати кореляційне поле.

D. Навантаження не впливає на рівень холестерину.

E. Для остаточного висновку необхідно застосувати критерій Фішера.

З А Д А Н І С Т № 12

Порівнюючи 2-е статистичні сукупності, у яких середні значення виявилися рівними, експериментатор отримав фактичний критерій Фішера Fф = 4,56. Табличне значення для даних обсягів вибірок одно 5,73. Який висновок повинен зробити експериментатор?

A. Між параметрами існує статистично значуща різниця.

B. Між параметрами не існує статистично значущої різниці.

C. Для остаточного висновку не вистачає даних.

D. Для остаточного висновку необхідно використовувати критерій знаків.

E. Для остаточного висновку необхідно використовувати критерій Стьюдента.

З А Д А Н І С Т № 13

Порівнюючи 2-е статистичні сукупності, які підпорядковуються нормальному закону розподілу, експериментатор встановив, що середні значення в вибірках однакові. Розрахунок фактичного критерій Фішера дав значення Fф = 8,16. Табличне значення для даних обсягів вибірок одно 5,73. Який висновок повинен зробити експериментатор з отриманих даних?
 B. результату випробувань. 1 сторінка |  B. результату випробувань. 2 сторінка |  B. результату випробувань. 3 сторінка |  B. результату випробувань. 4 сторінка |  B. результату випробувань. 5 сторінка |  B. результату випробувань. 6 сторінка |  B. результату випробувань. 7 сторінка |  B. результату випробувань. 8 сторінка |  B. результату випробувань. 9 сторінка |  B. результату випробувань. 10 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати