На головну

B. Імовірність одночасного появи в результаті досвіду двох і більше незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій;

  1.  A. Коли необхідно розрахувати ймовірність одночасної появи декількох залежних подій.
  2.  A. Вільна енергія дорівнює 0, зміна ентропії прагне до мінімально можливого значення, спостерігаються потоки енергії і речовини в навколишнє середовище і назад.
  3.  B. які можуть наступати одночасно в результаті даного випробування.
  4.  C) всі виникаючі в результаті перекладу курсові різниці визнаються як окремий компонент власного капіталу.
  5.  C. які несумісні і в результаті кожного випробування з'являється тільки одне з цих подій.
  6.  C. які ніколи не можуть наступати одночасно в результаті даного досвіду.

C. Імовірність появи в результаті досвіду двох подій дорівнює добутку ймовірності однієї події на умовну ймовірність іншої події.

D. Імовірність одночасного появи в результаті досвіду двох і більше незалежних подій дорівнює добутку умовних ймовірностей цих подій.

З А Д А Н І С Т № 23

Виберіть правильне продовження формулювання теореми: "Імовірність складної події, що складається з збігу двох незалежних простих подій А і В дорівнює:

A. добутку їх ймовірностей ;

B. сумі їх ймовірностей ;

C. одиниці.

D. добутку ймовірності першої події на умовну ймовірність другої події ;

E. сумі ймовірностей першої події і умовної ймовірності другої події ;

З А Д А Н І С Т № 24

Теорема множення для незалежних подій застосовується в тому випадку, коли потрібно обчислити

A. ймовірність одночасно появи декількох залежних подій;
 B. результату випробувань. 1 сторінка |  B. результату випробувань. 2 сторінка |  B. результату випробувань. 3 сторінка |  B. результату випробувань. 4 сторінка |  B. результату випробувань. 5 сторінка |  B. результату випробувань. 6 сторінка |  B. результату випробувань. 7 сторінка |  B. результату випробувань. 8 сторінка |  B. результату випробувань. 9 сторінка |  B. результату випробувань. 10 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати