Головна

Основні напрямки інформатизації процесу навчання

  1.  B. Чи мислення окремим випадком інформаційного процесу?
  2.  C) Еволюція статевого процесу у рослин
  3.  C. Неадекватність вихідної методологічної установки теоретико-інформаційного процесу феномену цілісності мислення
  4.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  5.  I. ОСНОВНІ Богословська ПОЛОЖЕННЯ
  6.  I. Основні богословські положення
  7.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки

Інформатизація сучасного суспільства активно відбивається на освітньому процесі. Це виражається в постійному оновленні існуючого програмного забезпечення; вдосконаленні комп'ютерної техніки; появі нових інформаційних технологій. Все це обумовлено швидко змінюються потоками інформації.

Сутність інформаційних технологій лежить не тільки в нових методах використання навчальних матеріалів і формах комунікації в процесах навчання. Вони поступово змінюють організацію навчального процесу і готують освіту до кардинальних змін. Успішність і якість сучасного навчання в більшій мірі залежать від ефективної організації, педагогічних умов, якості використовуваних матеріалів, підготовленості педагогів до роботи в умовах швидкого наростання потоку інформації, можливості оволодіння сучасними методами пошуку, відбору і використання інформації.

Можна виділити два основних напрямки інформатизації процесу навчання:

- Впровадження і застосування інформаційних технологій безпосередньо в процесі навчання;

- Інформатизація системи управління цим процесом.

Другий напрямок здатне значно підвищити ефективність навчання. Зняття рутинної навантаження робить кошти інформаційних технологій найбільш популярними серед фахівців різних ланок управління. Складність управління навчальним процесом полягає в тому, що оцінка якості управління та коригування навчальних планів, розподілу навантаження, розкладу занять можливі тільки після завершення певного циклу навчання (семестру, навчального року і т. П.). Використання автоматизованої системи планування та організації навчально-виховного процесу сприяє координації потоків інформації, прискорення процесів її обробки, оптимізації процесів прийняття управлінських рішень.

Інформатизація освіти висуває такі вимоги:

O необхідність створення єдиної інформаційної освітньої середовища;

O здатність забезпечити високу інформаційну культуру;

O використання нових інформаційних технологій в процесі навчання і управління освітою.

Для організації навчального процесу в умовах інформатизації освіти, необхідно знайти оптимальну межу взаємодії навчає і навчається, організувати як аудиторну, так і самостійну роботу студентів і викладачів. Основою такої системи повинна бути автоматизована навчальне середовище (АОС), яка комплексно об'єднає різні навчальні програмні продукти в єдину систему. Крім цього необхідно мати налагоджену систему документообігу того чи іншого освітнього підрозділу. Ці дві основні складові і утворюють єдину інформаційну освітню середу.

 
 Воронеж 2010 |  ВСТУП |  Цілі, завдання та принципи структурно-функціональних перетворень |  Форми, методи та технології структурно-функціональних перетворень |  Організаційно-економічні та методичні основи структурно-функціональних перетворень |  Закони організації в статиці (структурах) |  Закони організації в динаміці (процесах) |  Загальні принципи формування організаційних структур |  Організаційно-правові форми у вищій школі |  Сутність системного підходу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати