Головна

Структура обчислювальної системи

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  3.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  4.  I. Структура сталей.
  5.  I. До-предметна структура імені
  6.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 1 сторінка
  7.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 2 сторінка

Методологія Дослідницькі практики

Підписано до друку 21.12.2004. Формат 60x88 / 16

Ум. печ. л. 23,5. Уч.-вид. л. 20,2

Тираж: 3000 екземплярів. Вид. № 980. Замовлення № 74

ТОВ «Флінта», 117342, Москва, вул. Бутлерова, д. 17-Б, кімн. 345

Тел / факс 334-82-65, тел. 336-03-11

E-mail: flinta@mail.ru, flinta@flinta.ru

Web Site: www.flinta.ru

МПСІ, 113191, Москва, 4-й Рощинский ін., Д. 9-а

Тел. 958-19-00 (дод. 111)

E-mail: publish@col.ru

Віддруковано з готових діапозитивів у ФГУП ВПК «Ульяновський Будинок друку». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

КУРС ВСТУП В ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (СПІЛЬНО З ПІДПРИЄМСТВОМ INTEL)

Глава 1. Введення

Операційна система (ОС) - це програма, яка забезпечує можливість раціонального використання устаткування комп'ютера зручним для користувача чином. Мета вступної глави розповісти про предмет вивчення реального курсу. Спочатку ми спробуємо відповісти на питання, що таке ОС. Потім буде дано аналіз еволюції ОС і пояснено виникнення основних концепцій і компонентів сучасних ОС. На закінчення буде розказано про класифікацію ОС з точки зору особливостей архітектури та особливостей використання ресурсів комп'ютера.

Що таке операційна система.

Структура обчислювальної системи

З чого складається будь-яка обчислювальна система? В першу чергу, це те, що в англомовних країнах прийнято називати словом hardware, Або технічне забезпечення: процесор, пам'ять, монітор, дискові пристрої і т. Д., зазвичай об'єднані магістральним з'єднанням, яке називається шиною

У другу чергу це програмне забезпечення. Все програмне забезпечення прийнято ділити на дві частини: прикладне та системне. До прикладного програмного забезпечення, як правило, відносяться різноманітні банківські та інші business програми, ігри, текстові процесори, і т. П Під системним програмним забезпеченням зазвичай розуміють програми, що сприяють функціонуванню та розробці прикладних програм. Треба сказати, що поділ на прикладне та системне програмне забезпечення є почасти умовним і залежить від того, хто здійснює такий розподіл. Так, звичайний користувач, недосвідчений в програмуванні, може вважати Microsoft Word системною програмою, а з точки зору програміста це додаток. Компілятор мови Сі для звичайного програміста це системна програма, а для системного прикладна. Незважаючи на цю нечітку грань, цю ситуацію можна відобразити у вигляді послідовності шарів:

Мал. 1.1. Шари програмного забезпечення комп'ютерної системи.

Операційна система є фундаментальним компонентом системного програмного забезпечення. Шар ОС основний предмет реального курсу лекцій.
 Коротка історія еволюції обчислювальних систем |  Системні виклики |  виняткові ситуації |  Монолітне ядро |  Листкові системи (Layered systems) |  Віртуальні машини |  Мікроядерна архітектура. |  змішані системи |  Класифікація ОС |  поняття процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати