Головна

Технологія розробки системи комунікацій

  1.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  2.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  3.  I. МЕТА РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  4.  IBM Power 7 | Нові серверні системи
  5.  II. Визначення закону руху системи.
  6.  SKIP-технологія і криптопротоколів SSL, S-HTTP як основний засіб захисту з'єднання та даних, що передаються в мережі Internet
  7.  XI. ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ.

Технологія розробки систем комунікацій складається з етапів:

I. Визначення цілей і завдань.Головна мета комунікацій - забезпечення стійкого положення підприємства на ринку на основі отримання прибутку. Для досягнення мети можуть бути поставлені більш конкретні завдання.

1. Збільшення кількості покупців (розширення ринку) на основі генерування та формування потреб або переконання покупця зробити покупку.

2. Збільшення розміру середньої покупки, використовуючи знижки з ціни, надання кредиту, премій в речовій формі, безкоштовних послуг.

3. Інформування покупців про існування підприємства, що випускаються товари, їх якість і ціну.

4. Формування іміджу підприємства на основі залучення уваги бажаної аудиторії до діяльності підприємства і схильності громадських груп до товарів певної марки.

Слід зазначити, що цілі і завдання залежать від розміру фірми, її спеціалізації, умов ринку, стадій життєвого циклу товару, адресатів. Для досягнення поставлених цілей використовуються відповідні засоби системи комунікацій.

П. Визначення груп споживачів (цільової аудиторії), на які буде спрямована система комунікацій.Від правильного визначення цільової аудиторії залежить вибір засобів і ефективність всього комплексу комунікацій. Цільовими групами можуть бути кінцеві споживачі і споживачі товарів промислового призначення, контактні аудиторії (банки, фінансові компанії, державні установи, громадські організації), посередники, постачальники, співробітники підприємства.

III. Вибір засобів системи комунікацій і формування певної їх структури.Дуже рідко використовується якийсь один засіб, як правило вибирається кілька. Для цього необхідно чітко визначити призначення і умови ефективності кожного засобу. Ефективність засобів залежить від виду товару, стадії життєвого циклу товару (ЖЦТ), рівня конкуренції на ринку, ступеня готовності потенційних споживачів зробити покупку, іміджу фірми на ринку.

IV. Розробка бюджету. Зведений бюджет комплексу комунікацій являє собою суму всіх витрат по його окремих елементах. Методи формування бюджету наступні:

- Можливі витрати (в основі лежить залишковий принцип);

- Фіксований відсоток;

- Максимальні витрати;

- Відповідність конкуренту;

- Відповідність цілям і завданням фірми.

V. Аналіз ефективності системи комунікацій.Такий аналіз може проводитися з метою:

- Визначення економічної ефективності (дохід, отриманий в результаті проведення кампанії, повинен перевищувати витрати);

- Оцінки відповідної реакції споживача на комплекс комунікацій (просто переглянув рекламу, познайомився з товаром, купив товар).

Для аналізу ефективності проводяться як спеціальні дослідження, так і оперативний облік інформації, що надходить від одержувачів комунікаційного звернення. Такий аналіз дозволяє чітко реагувати на настрій цільових аудиторій і своєчасно вносити необхідні поправки в будь-який елемент комплексу маркетингових комунікацій.

Разом з тим, як показали дослідження, на багатьох вітчизняних підприємствах технологія розробки системи комунікацій не дотримується, що знижує її ефективність і в цілому негативно позначається на комерційних результатах.

 
 Вступ |  Реклама. Її функції і види |  Технологія розробки рекламної стратегії |  Розробка рекламного звернення |  Аналіз переваг і недоліків засобів реклами |  телебачення |  Оцінка рейтингу засобів реклами серед цільової групи |  Реклама в пресі |  Активність виходу реклами |  Оцінка ефективності реклами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати