На головну

Види і форми науково-дослідної роботи у вузі

  1. B) Формирование спор
  2. I. Формирование дисциплины.
  3. I. Формирование дисциплины.
  4. II. Основни характеристики на мисленето като процес на формиране на понятия.
  5. III уровень. Формирование словообразования существительных
  6. III. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗЕЙ
  7. III. Формирование тоталитарного режима

За різними джерелами можна знайти різні класифікації видів та форм науково-дослідної роботи. Узагальнюючи їх можна сформувати такі види науково-дослідної роботи:

- Науково-дослідна компонента навчального процесу - лекції, практичні і семінарські заняття, консультації, підготовка курсових і випускних кваліфікаційних робіт; В основному визначається Законом України "Про вищу освіту" за основними видами навчальних занять.

- Самостійна науково-дослідна пошукова робота. В цьому аспекті розглядаються пошукувачі та здобувачі, студенти старших курсів та науково-педагогічні працівники, що звичайно самостійно здійснюють наукові дослідження.

- Науково-дослідна робота під науковим керівництвом. Як, правило, вона здійснюється відповідно до планів науково-дослідних робіт, індивідуальних планів аспірантів і докторантів.

Вищенаведена класифікація виокремлює дані види науково-дослідної роботи за критерієм участі суб'єктів науково-дослідної роботи в процесі продукування наукових результатів та отримання студентами знань і навичок.

Форми науково-дослідної роботи можна виокремити на основі суб'єктів науково-дослідної роботи і напрямів їх роботи:

- Студенти реалізують напрями науково-дослідної роботи через участь у гуртках, проблемних групах, конкурсах студентських наукових робіт, практику тощо;

- Аспіранти і докторантиреалізують наукові інтереси у роботі над дисертацією під науковим керівництвом, а також беручи участь у наукових семінарах, науково-практичних конференціях,

- Викладачі реалізують наукові інтереси шляхом виконання розділу індивідуального плану наукової роботи, який складається щорічно і про виконання якого викладач звітує на засіданні кафедри. Крім того науково-педагогічні працівники беруть участь у роботі постійно діючих науково-методичних семінарів, наукових конференціях тощо. Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", викладач вузу здійснює навчальний процес у вищих навчальних закладах у таких формах як: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. В усіх цих формах присутня істотна наукова складова.

Таким чином, усі види і форми науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників, студентів, магістрів і аспірантів спрямовані на активізацію їх творчого мислення, застосування сучасних наукових методів у вирішенні конкретних ситуацій в економіці, що сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів для галузей господарства та кадрів науки.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тема 1. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі | Історичні етапи становлення та розвитку науки | Особливості сучасної науки | Суб'єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному закладі. | Облік і контроль | Тема 2. Поняття науки та її нормативне регулювання | Поняття науки та її функцій | Розділи наукознавства та їх характеристика | Наукова діяльність та глобалізація науки | Структура і класифікація науки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати