На головну

Способи завдання множин

  1.  B. Що може означати відмову від універсальності і абсолютності поняття безлічі в описі природи
  2.  F44.81 розлад множинної особистості
  3.  III. Завдання на встановлення відповідності.
  4.  III. Завдання на встановлення відповідності.
  5.  III. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  6.  III. МНОЖИННІ аллель.
  7.  IV Завдання на встановлення відповідності.

Безліч вважають заданим, якщо про будь-якому об'єкті можна сказати, належить він цій множині або не належить.

Безліч можна задати, перерахувавши всі його елементи. запис С = {А, б, в, г} позначає, що безліч С містить елементи а, б, в, г.

Кожен елемент входить в безліч тільки один раз. Наприклад, безліч різних букв в слові «математика» запишеться так: {м, а, т, е, і, до}.

Даний метод можна застосовувати для кінцевих множин, які містять невелику кількість елементів.

Іноді, використовуючи даний спосіб, можна задати і безліч. Наприклад, безліч натуральних чисел може бути представлено у вигляді: N= {1, 2, 3, 4, ...}. Такий спосіб запису можливий лише тоді, коли з записаної частини безлічі видно, що ховається під трьома крапками.

Інший спосіб завдання множин полягає в наступному: вказують характеристичне властивість його елементів. Характеристичне властивість - це така властивість, якою володіє кожен елемент, що належить множині, і не володіє жоден елемент, який йому не належить.

Трапляється, що один і той же безліч можна задати, вказавши різні характеристичні властивості його елементів. Наприклад, безліч двозначних чисел, які діляться на 11 і безліч натуральних чисел першої сотні, записаних двома однаковими цифрами, містять одні й ті ж елементи.

При даному способі завдання безліч може бути записано так: в фігурних дужках пишуть спочатку позначення елемента, потім проводять вертикальну межу, після якої записують властивість, яким володіють елементи даної множини. Наприклад, безліч А натуральних чисел, менших 5, запишеться так: А = {х?хIN, х <5}.

 
 Глава 1. Висловлювання |  Висловлювання та операції над ними. рівносильні висловлювання |  Закони алгебри висловлювань |  Операції над множинами |  Закони операцій над множинами |  Поняття розбиття множини на класи |  Упорядкована пара. Декартово твір двох множин |  Відповідність між елементами множин. Способи завдання відповідностей |  Взаємно однозначна відповідність |  Рівнопотужності безлічі. Рахункові і незліченні безлічі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати