Головна

Коефіцієнт радіаційного ризику

  1.  Aв - коефіцієнт випуску автомобілів на лінію
  2.  B. Радіус судини, довжина судини, різниця тисків, коефіцієнт в'язкості.
  3.  C. Цей твір поглиненої дози (D) на коефіцієнт якості іонізуючого випромінювання (k);
  4.  Аналіз комерційного ризику при невизначеною кон'юнктурі
  5.  Аналіз кредитного ризику, що виникає з вини банку
  6.  аналіз ризику
  7.  Аналіз ризику.
 Орган іліткань організму  червоний костниймозг  Кісткова тканина  Щитовидна залоза  Молочна залоза  легкі  Яєчників насіння-ники  Другіеткані
Кр  0,12  0,03  0,03  0,15  0,12  0,25  0,30

За допомогою цих коефіцієнтів підраховується ефективна еквівалентна доза (Деф), Яка визначає сумарний ефект опромінення для органів людини:

j = k

Деф= A Дэj Крj (Зв),

j = 1

де ДЭj - Еквівалентна доза, отримана к-им органом або тканиною, Зв;

Крj - Коефіцієнт радіаційного ризику для відповідного органу або тканини.

Для характеристики радіаційного ефекту для групи людей (віковий, професійної) використовується поняття колективної ефективної дози (Дкол. еф):

k = m

Дкол. еф = A Деф, до Пк (Чол: Зв),

k = 1

де Деф. до - Ефективна еквівалентна доза, отримана кожним з до- ой групи опромінених осіб, Зв;

Пк - Число осіб, які отримали відповідну к-ую дозу, чол.

У Росії широке застосування отримали позасистемні одиниці радіаційної безпеки:

одиниця активності ізотопу Кюрі - 1 Ku = 3,7 · 1010 Бк;

одиниця поглиненої дози - рад - 1рад = 0,01 Гр;

одиниця еквівалентної дози бер (біологічний еквівалент рада) - 1 бер = 0,01 Зв.

Протягом всього еволюційного періоду в біосфері були присутні іонізуючі випромінювання. Всі існуючі форми біоти формувалися в умовах іонізуючих природних випромінювань. Ця обставина дає підставу вважати природний радіаційний фон безпечним. Однак для оцінки радіаційної безпеки необхідно враховувати ефекти накопичення та концентрації випромінювань, тому дуже важливо оцінити внесок в сумарну дозу окремих джерел природного і штучного походження.
 Л Е К Ц І Я 1. |  При кожному об'єднанні підмножин в нове безліч виникає, принаймні, одне нова якість або властивість. |  З А Д А Ч І. |  Системний аналіз - це напрям наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить дослідження об'єкта як системи. |  С Т Р У К Т У Р А Ї Про Т Р А С Л І Ї К О Л О Г І Ї |  До Про Н Ц Е П Ц І І І П І Д Х О Д И. |  ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ. |  Л Е К Ц І Я 2. |  З НАДР ЗЕМЛІ. |  А. абіотичні фактори відповідно до структури біотопу поділяються на кліматичні, географічні, едафіческіе і гідрологічні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати