Головна

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ.

Природа в цілому сама по собі не знає екологічних проблем в їх сьогоднішньому розумінні. Якщо вони і виникли у деяких груп організмів, то вирішувалися повільним еволюційним шляхом. На відміну від цього екологічні проблеми людства стали досить істотними проблемами всієї природи на Землі.

Умовно і узагальнено весь спектр екологічних проблем можна звести до двох класів:

I. проблема зростання чисельності населення Землі і

обмеженості ресурсів;

II.проблема зростаючого забруднення навколишнього

людини і природного середовища.

Велика екологічна проблематика має ряд

особливостей, серед яких можуть бути названі:

1) обсяг і інтенсивність антропогенного (від гр. anthropos -

людина, genos - Походження) впливу на природу і навколишнє середовище людини в CC столітті стали занадто великі і наблизилися до межі стійкості біосфери, а за деякими параметрами і перевершили його;

2) природа відповідає на зростаючу антропогенний

тиск часто непередбаченими реакціями (мутації і т.п.);

3) людина опиняється в пастці протиріччя між

своєю біологічною сутністю і наростаючим відчуженням від природи;

4) для біосфери характерний природний круговорот

речовин і енергії, людина ж у своїй господарській діяльності часто руйнує замкнуті цикли, перетворюючи їх в лінійні тупикові ланцюга, що закінчуються відходами і забрудненням, які не можуть бути залучені в природний круговорот (людина дістає з біосфери ресурс, використовує його на 10%, а решта 90% у формі "бруду" повертає в біосферу);

5) більшість екологічних проблем носить

феноменологічний характер, тобто людство зіткнулося з ними вперше, а ціна помилки в рішенні дуже велика.

Серед конкретних проблем екології можуть бути названі:

1. комплекс енергетичних проблем;

2. демографічна проблема;

3. недолік екологічно чистих продуктів харчування і питної води;

4. парниковий ефект;

5. проблема озонового шару;

6. кислотні дощі;

7. евтрофірованіе водойм;

8. деградація наземних екологічних систем;

9. екологічні захворювання (злоякісні новообразующимися-вання, імунодефіцит, алергії);

10. відсутність послідовної екологічної політики;

11. зменшення біорізноманіття (зникнення видів представників флори і фауни).

 
 Л Е К Ц І Я 1. |  При кожному об'єднанні підмножин в нове безліч виникає, принаймні, одне нова якість або властивість. |  З А Д А Ч І. |  Системний аналіз - це напрям наукового пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить дослідження об'єкта як системи. |  С Т Р У К Т У Р А Ї Про Т Р А С Л І Ї К О Л О Г І Ї |  З НАДР ЗЕМЛІ. |  А. абіотичні фактори відповідно до структури біотопу поділяються на кліматичні, географічні, едафіческіе і гідрологічні. |  ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ ЕКОЛОГІЇ. |  Цим чинникам. |  Термінальний стабілізовану стан екосистеми називається клімаксом (гр. Klimax - сходи, зріла щабель). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати