Головна

Програмне забезпечення CASE-систем

  1. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  2. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  3. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  4. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  5. Апаратне забезпечення МПК
  6. Вимоги до технічного забезпечення САПР
  7. Висновок: під час виконання данної практичної роботи я навчився визначати технічні характеристики комп'ютера, встановлювати необхідне програмне забезпечення.

На ринку програмних продуктів є багато CASE-систем для концептуального проектування АС.

Найчастіше в них підтримується методологія IDEF. Широко відомі програми BPwin, ERwin, OOwin фірми Platinum Technology, Design/IDEF фірми Meta Software і ін.

BPwin (Business Processing) призначена для розробки функціональних моделей за методикою IDEF0.

ERwin призначена для розробки інформаційних моделей за методикою IDEF1X. Є засоби, що забезпечують інтерфейс із серверами БД (від користувача сховане спілкування на SQL-мові), переклад графічних зображень ER-діаграм в SQL-форми або у формати інших популярних СКБД. Передбачено інтерактивні процедури для зв'язування дуг IDEF0 із атрибутами IDEF1X, тобто для встановлення зв'язків між BPwin і ERwin. У систему включені також типові для CASE засобу розробки екранних форм.

OOwin служить для підтримки об'єктно-орієнтовних технологій проектування інформаційних систем. Один зі способів використання OOwin - деталізація об'єктно-орієнтовної моделі на базі створеної ER-моделі. При перетворенні ER в OO-подання сутності й атрибути стають класами (множинами подібних об'єктів). Класи можуть бути доповнені описом послуг класу, тобто виконуваних операцій, переданих і параметрів, що повертають, подій. Інший спосіб використання OOwin - реінжиніринг, тому що модернізація проводиться на рівні існуючої моделі.

Система Design/IDEF (фірма Meta Software) призначена для концептуального проектування складних систем. З її допомогою розробляються специфікації, IDEF0- і IDEF1X-діаграми, словники даних, проводиться документування й перевіряється несуперечність проектів. Є додаткова система Design/CPN, що дозволяє проводити імітаційне моделювання на основі моделей, перетворених у кольорові мережі Петрі.

Методологія об'єктно-орієнтованого аналізу й проектування ПЗ за методикою Г. Буча з використанням мови UML реалізована в системах Rational Rose (фірма Rational Software Corporation) і Platinum Paradigm Plus (фірма Platinum Technology). В Rational Rose підтримується генерація коду по побудованих діаграмах класів, зворотне моделювання (тобто побудова UML-моделі по програмному коді на таких мовах, як C++, Java, Visual Basic, IDL CORBA), візуальне програмування. Мова UML застосовують і в ряді інших систем, наприклад, в інструментальному середовищі об'єктно-орієнтованого проектування ПЗ objecti (фірма micro TOOL), у якій автоматично генерується програмний код по графічному UML-описі.

Ряд програмних продуктів, що реалізують IDEF-моделі, розроблені фірмою KBSI, зокрема, ProSim реалізує IDEF3, SmartER - IDEF1 і IDEF1X, SmartClass - IDEF4.

Поведінкове моделювання підприємств передбачене також у деяких системах реінжинірингу, наприклад, у системі BAAN IV.

Для перетворення функціональних або поведінкових моделей в імітаційні застосовують спеціальні програми. Так, разом із програмою BPWin для одержання імітаційних моделей використовують програму BPSimulator.  21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36

Одеської національної академії харчових технологій | Вимоги до технічного забезпечення САПР | Процесори ЕОМ | Пам'ять ЕОМ | Монітори | Периферійні пристрої | Шини комп'ютера | Типи обчислювальних машин і систем | Класифікація обчислювальних систем по співвідношенню потоків команд і даних | Вимоги до математичних моделей і методів у САПР |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати