На головну

Процесори ЕОМ

  1. Процесори і80386
  2. Процесори і80486
  3. Процесори і8086/8088
  4. Процесори іPentium

Призначення процесора - керування обчислювальним процесом і обробка даних відповідно до заданої програми. Процесори можуть бути універсальними, здатними вирішувати широке коло задач і спеціалізованими, орієнтованими на певне вузьке коло задач. Прикладом універсальних процесорів можуть служити процесори Pentium компанії Intel, а до спеціалізованих процесорів відносяться процесори графічні, сигнальні, ввода/виводу й ін.

Основна характеристика процесора - продуктивність або швидкодія. Використають кілька різних показників продуктивності. Найбільш очевидним і історично першим показником продуктивності є швидкодія, вимірювана числом команд комп'ютера, виконуваних в одиницю часу, тобто вимірюване в Mips (1 Mips відповідає 106 команд у секунду). При рішенні науково-технічних задач характерне використання чисел із плаваючою крапкою, у цьому випадку більш справедлива оцінка продуктивності в Mflops, тобто числом операцій над числами із плаваючою крапкою в одиницю часу.

Однак оцінки в Mips або Mflops залежать не тільки від властивостей комп'ютера, але й від особливостей розв'язуваної задачі. Тому використають і інші показники продуктивності. Так, швидкодію ПК звичайно характеризують тактовою частотою комп'ютера. У деяких випадках швидкодію оцінюють часом, витраченим на рішення деяких тестових задач. Такими тестовими задачами є LINPACK, SPECint92, SPECfp92 і деякі інших. Наприклад, LINPACK - це пакет програм для рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь. У набір базових підпрограм в LINPACK входять підпрограми скалярного добутку векторів, множення вектора на скаляр, додавання векторів.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Одеської національної академії харчових технологій | Монітори | Периферійні пристрої | Шини комп'ютера | Типи обчислювальних машин і систем | Класифікація обчислювальних систем по співвідношенню потоків команд і даних | Вимоги до математичних моделей і методів у САПР | Вихідні рівняння для формування моделей на макрорівні | Механічні системи | Вибір методів аналізу в часовій області |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати