На головну

Алгоритм

  1. IX. Единый алгоритм синтеза новых понятий из старых
  2. Алгоритм
  3. Алгоритм
  4. Алгоритм
  5. Алгоритм - це
  6. Алгоритм Calc.

роботи КПд по застосуванню заохочень до підлеглих

ВИВЧАЄ СЛУЖБОВУ КАРТКУ

Слайд №13

Заохочувальними відзнаками МОУ нагороджуються в/с за бездоганну службу та видатні заслуги перед ЗСУ.Міністр оборони України може нагороджувати відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя".

Це - відомчі заохочувальні відзнаки

Президент України - Верховний Головнокомандувач ЗСУ нагороджує в/с державними нагородами за:

1. Мужність і відвагу, проявлені під час виконання військового обов'язку. 2. Зразкове управління військами. 3. Високі показники в БП, оволодінні ОВТ. 4.Інші заслуги перед Україною та її Збройними Силами.

Крім того Президент України моженагороджувати відзнакою "Іменна вогнепальна зброя", яка є почесною державною нагородою.

Висувати підлеглих для нагородження мають право начальники з правами командира окремого батальйону і вище.

Відзнаками Президента України та Міністра оборони України військовослужбовці нагороджуються за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності Держави, недоторканності її кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку та виявлені при цьому честь і доблесть.

Слайд 14

Навчальне питання №3.

Права посадових осіб роти по накладанню дисциплінарних стягнень на підлеглих.

Порядок їх накладення та виконання.


Якщо командир вважає, що його влади недостатньо - порушує клопотання про накла-дення стягнення на винну особу владою старшого начальника.
ВРАХОВУЄТЬСЯ 1. Характер порушення. 2. Обставини вчинення. 3. Наслідки. 4. Попередня поведінка. 5. Тривалість служби. 6. Рівень знань про порядок служби.
1. За адміністративні порушення. 2. За корупційні діяння.
АДМІНІСТРАТИВНА

Застосування дисциплінарних стягнень виконує дві функції. Перша - функція примусу, яка полягає в притягненні військовослужбовця до відповідальності та попередженні, в подальшому, скоєння ним негідних вчинків. Другою функцією є переконання військовослужбовця в тому, що він порушив вимоги Статутів ЗСУ і що так діяти не можна.

Але дисциплінарне стягнення є не тільки мірою покарання за скоєний вчинок, а в той же час і важливим заходом виховання військовослужбовців

Слайд №15

Дисциплінарні стягнення, які накладаються на військовослужбовців

(ст. Ст. 48-51, 62, 68 ДС)

№ з/п Види стягнень Рядові Сержанти Пр Оф
СС КС СС КС
Зауваження + + + + + +
Догана + + + + + +
Сувора догана + + + + + +
Позбавлення чергового звільнення з розташування в/ч +   +      
Призначення поза чергою в наряд на роботу -до 5 нарядів + +        
Позбавлення військового звання Ст. солд Ст. солд + +   +
Позбавлення в/з із звільненням в запас         +  
Попередження про неповну службову відповідність   +   + + +
Звільнення з в/служби за невиконання умов контракту   +   +    
Звільнення з в/служби за службовою невідповідністю   +   + + +
Посадове пониження       + + +
Пониження у в/з на один ступінь         + +
Пониження у в/з на один ступінь з переведенням на нижчу посаду       +    

Слайд №16

Права посадових осіб і роти, щодо накладання стягнень

(ст. Ст. 53-57, 63, 70 ДС)

№ з/п Посада Рядові Сержанти Прапор-щики Офіцери
КР 1,2,3,4,5(5н) 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3
ЗКР 1,2,3,4,5(4н) 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3
СР 1,2,3,4,5(3н) 1,2,3,4 1,2,3  
КВ 1,2,3,4,5(4н) 1,2,3,4 1,2,3  
ЗКВ 1,2,3,4,5(2н) 1,2,3,4    
КВд 1,2,3,4,5(1н)      

Старший командир зобов'язаний, не менш як один раз на 3 місяці контролювати стан дисциплінарної практики в підпорядкованих підрозділах.

Попередження про неповну службову відповідність
застосовується одноразово і накладається наказом посадової особи,
якій ДС надано таке право. Якщо протягом року після накладення цього стягнення в/с не виправив своєї поведінки зразковим виконанням військового обов'язку, і стягнення не відіграло своєї виховної ролі, К приймає рішення про переміщення його на нижчу посаду чи звільнення з військової служби.

У разі подання скарги старшому начальникові виконання дисциплінарного стягнення не зупиняється до надходження від нього розпорядження про скасування цього стягнення.

Дисциплінарні стягнення: позбавлення військового звання, пониження у військовому званні (у посаді), звільнення з військової служби - мають право накладати командири полку, бригади, дивізії, корпусу, командувачі оперативних командувань. Стосовно офіцерів це право (крім посадового пониження) належить виключно Міністру оборони.

Слайд 17

Перш ніж притягати підлеглого до дисциплінарної відповідальності, командир повинен нагадати йому про обов'язки служби та закликати до порядку і, тільки переконавшись, що ці заходи не спрацьовують, вжити всіх, передбачених законами та Статутами ЗСУ, заходів для відновлення порядку.

Під час оголошення дисциплінарного стягнення командир має довести до відома військовослужбовця за що накладене стягнення і в чому полягає порушення ним військової дисципліни чи громадського порядку.

 1   2   3   4   5   6

КОНСПЕКТ | ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ | Порядок подання та розгляду заяв, |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати