На головну

топологічні матриці

  1.  Алгоритм обчислення зворотної матриці
  2.  архітектори матриці
  3.  Білінійні форми і їх матриці. Квадратична форма.
  4.  Блокові матриці.
  5.  Вектора кінцевого споживання У і структурних коефіцієнтів матриці
  6.  Вектори і матриці
  7.  Вироджені і невироджені матриці.

Задати обчислювальній машині топологію ланцюга малюнком важко, так як не існує ефективних програм розпізнавання образу. Тому топологію ланцюга вводять в ЕОМ у вигляді матриць, які називають топологічними матрицями. Виділяють три таких матриці: вузлову матрицю, контурну матрицю і матрицю перетинів.

1. Вузлова матриця (матриця з'єднань) - Це таблиця коефіцієнтів рівнянь, складених за першим законом Кірхгофа. Рядки цієї матриці відповідають вузлам, а стовпці - гілкам схеми.

Для графа на рис. 3 маємо число вузлів m = 4 і число гілок n = 6. Тоді запишемо матрицю АН , Приймаючи, що елемент матриці (i -номер рядка; j -номер стовпця) дорівнює 1, Якщо гілка j з'єднана з вузлом i і орієнтована від нього, -1, Якщо спрямована до нього, і 0, Якщо гілка j не вставлений у вузломi . Зорієнтувавши гілки графа на рис. 3, отримаємо

   

. Дана матриця АН записана для всіх чотирьох вузлів і називається невизначеною. Слід зазначити, що сума елементів стовпців матриці АН завжди дорівнює нулю, так як кожен стовпець містить один елемент +1 і один елемент -1, Інші нулі.

Зазвичай при розрахунках один (будь-який) заземляють. Тоді приходимо до вузлової матриці А (Скороченої матриці), яка може бути отримана з матриці АН шляхом викреслення будь-якій її рядки. Наприклад, при викреслення рядка "4" отримаємо

   

. Число рядків матриці А дорівнює числу незалежних рівнянь для вузлів  , Т. Е числа рівнянь, що записуються для електричної схеми за першим законом Кірхгофа. Отже, ввівши поняття вузловий матриці А, Перейдемо до першого закону Кірхгофа.
 Лекції по ТОЕ |  Зображення синусоїдальних ЕРС, напруг і струмів на площині декартових координат |  Векторне зображення синусоидально змінюються величин |  Подання синусоїдальних ЕРС, напруг і струмів комплексними числами |  Алгебраїчної - формах. |  Чинне значення синусоїдальних ЕРС, напруг і струмів |  конденсатор |  Послідовне з'єднання резистивного і ємнісного елементів |  Паралельне з'єднання резистивного і ємнісного елементів |  Паралельне з'єднання резистивного та індуктивного елементів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати