Головна

Довідково

  1.  Організація довідково-інформаційної роботи
  2.  Предмет. Цільове призначення, основні види довідкової літератури. Критерії оцінки
  3.  Додаток А (довідковий)
  4.  Довідково
  5.  Довідково
  6.  Довідково
  7.  Довідково

До деяких з названих та інших імен мислителів, які зробили найбільш вагомий внесок в становлення політології як самостійної науки, ми будемо звертатися по ходу викладу курсу. Крім того, студенти можуть самостійно вивчити політичні погляди, теорії та ідеї, що їх зацікавили авторів і політичних діячів в наявній літературі, хрестоматійних, енциклопедичних і довідкових виданнях (див. У списку додаткової літератури справжнього курсу лекцій).

Навіть короткий огляд історії політичної теорії, співвіднесений з відомою нам реальної політичної історією, свідчить: політичні ідеї і погляди управляли і керують політичним життям народів і держав приблизно також, як природні науки - прогресом техніки, знарядь і засобів виробництва. І це незважаючи на те, що самостійною наукою політологія стала порівняно недавно. Відповідно до політичними ідеями і вченнями (або під безпосереднім їх впливом) відбувалися політичні революції, створювалися й руйнувалися диктаторські і демократичні держави, вирішувалися долі мільйонів людей, націй, країн і народів. При цьому значення політології з плином часу незмінно зростає, а сама вона безперервно розвивається і вдосконалюється в безперервній боротьбі думок, окремих напрямків, шкіл і течій.

4. Структура політології, її методи, функції та основні проблеми.

 
 МОСКВА 2011 |  ВСТУП |  ВИБОРИ В СИСТЕМІ ДЕМОКРАТІЇ |  Об'єкт і предмет політології як науки |  Політика як предмет політології та її роль в житті суспільства. |  Структура політики як суспільного явища |  Відмінні риси політики. |  функції політики |  Рівні функціонування політики |  З історії становлення політології як самостійної науки і навчальної дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати