Головна

Армійський комісар 1-го рангу Гамарник Ян Борисович

  1.  Армійський комісар 2-го рангу Мезіс серпня Іванович (1894-1938), член Військової ради БВО. 1 сторінка
  2.  Армійський комісар 2-го рангу Мезіс серпня Іванович (1894-1938), член Військової ради БВО. 2 сторінка
  3.  Армійський комісар 2-го рангу Мезіс серпня Іванович (1894-1938), член Військової ради БВО. 3 сторінка
  4.  Армійський комісар 2-го рангу Мезіс серпня Іванович (1894-1938), член Військової ради БВО. 4 сторінка
  5.  Армійський комісар 2-го рангу Мезіс серпня Іванович (1894-1938), член Військової ради БВО. 5 сторінка
  6.  Обчислення рангу матриці за допомогою елементарних перетворень

народився в 1894 році в Житомирі в родині службовця. Закінчивши гімназію, в 1913 році вступив до Петербурзького психоневрологічний інститут, через рік перевівся на юридичний факультет Київського університету. У 1916 році вступив в партію більшовиків.

У жовтні 1917 року став членом Київського ревкому, з березня 1918 року - член ЦВК Рад України, в квітні-червні - член «Повстанської дев'ятки». Був одним з керівників Одеської, Харківської та Кримської підпільних партійних організацій. Вів роботу по розгортанню партизанського руху. В кінці 1918 року Гамарник, будучи членом ревкому, очолював збройне повстання в Харкові проти петлюрівської Директорії. З травня 1919 року було головою Одеського губкому компартії України, членом Ради оборони Одеси.

Після поразки Українського фронту Гамарник увійшов до складу Реввійськради Південної групи військ 12-ї армії, разом з Якіром виводив її з оточення. У листопаді 1919 - квітні 1920 року був комісаром 58-ї стрілецької дивізії.

Після Громадянської війни Ян Борисович продовжував кар'єру партійного функціонера: в 1921 - 1922 роках був головою Одеського і Київського губвиконкомів, в -1928 роках - секретарем Далекосхідного крайкому партії, членом РВС Сибірського військового округу. У 1928 році його обрали першим секретарем ЦК компартії Білорусії і членом РВС Білоруського військового округу.

У жовтні 1929 року рішенням ЦК Гамарника перевели на роботу в Москву і призначили, замість Бубнова, начальником Політичного управління РККА. Одночасно він став членом Реввійськради СРСР, а на наступний рік - заступником наркома оборони. Під безпосереднім керівництвом цього «бородатого людини з похмурим обличчям і добрими очима» проводилася в 1930 році чистка збройних сил від колишніх царських офіцерів, «учасників монархічного змови».

Командарм 2-го рангу Вацетіс Іоаким Іоакімовічнародився в 1873 році на мизі Нейгорф Курляндської губернії в селянській родині. Закінчив училище Міністерства народної освіти, Віленське піхотне училище в 1897 році, Миколаївську академію Генерального штабу в 1909 році.

Учасник Першої світової війни. Влітку 1915 року для захисту Прибалтики від вторгнення німецьких військ почалося формування національних частин. Так в російській армії з'явилася Латиська стрілецька дивізія (39 тисяч чоловік), в якій Вацетіс командував 5-м Земгальского полком. Дивізія билася на ризькому напрямку і показала високу виучку та боєздатність.

Після падіння монархії пропаговані лівими зі цями ідеї про право націй на самовизначення знайшли благодатний грунт в латиських полицях. Тому, коли відбувся більшовицький переворот, латиські стрілки за наказом ревкому 12-ї армії зайняли основні стратегічні пункти в Латвії та Естонії, забезпечивши «тріумфальний хід» Радянської влади в Прибалтиці. 22 грудня 1917 року декрет ЦВК визнав незалежність Радянської Латвії, в якій негайно почалася реалізація Декрету про землю та інших ленінських декретів.

Полковник Вацетіс «рішуче» перейшов на бік революції. У грудні він був викликаний в Могилів і призначений начальником оперативного відділення Революційного польового штабу при Ставці Верховного головнокомандуючого і одночасно командиром Латиського стрілецького корпусу. У січні 1918 року Вацетіс очолив бойові дії проти бунтівного польського корпусу генерала Довбор-Мусніцкого - ще одного національного формування царської армії.

13 квітня 1918 року наказом Троцького на базі латиських частин почалося формування Першої Латиською радянської стрілецької дивізії (першої дивізії в Червоній Армії) під командуванням Вацетіс. В її складі намічалося мати 9 стрілецьких, 1 кавалерійський полк, дивізіони легкої і важкої артилерії, авіаційний загін. В середині червня 1918 року в дивізії налічувалося 8151 чоловік, кулеметів, 25 гармат.

У липні, в дні лівоесерівського заколоту, Вацетіс надав ся фактично єдиним воєначальником, який підтримав більшовиків. Він ще раз довів відданість влади, розстрілявши з тридюймівок штаб заколотників в особняку Морозова. Латиші зіграли першу скрипку в справі придушення антибільшовицьких виступів у Ярославлі, Муромі, Рибінську, Саратові, Новгороді, Пензенської губернії.

Ленінські вказівки:

«Повісити, неодмінно повісити, щоб народ бачив ... бачив, шарпав, знав»

- Були адресовані Євгенії Бош, але вішала щось не вона. Як стверджують літописці з АН СРСР:

«І знову стрілки виправдали надану їм довіру»

(Втім, масовими розправами відзначився в Пензі і чехословацький інтеротряд). Латиші пристрелили намагався підняти заколот і рушити шляхом з «білочехами» на Москву головнокомандувача Східним фронтом М. А. Муравйова.

З 12 липня 1918 року Вацетіс, маючи під рукою вірних стрільців, командував Східним фронтом, організовуючи бою ші дії проти чехословацького корпусу. Штаб фронту був створений на базі штабів 2-й і 3-й латиських стрілецьких бригад, сформована Вацетіс 5-я армія більш ніж наполовину була укомплектована латишами, і на чолі її встав командир 1-го латиського полку П. С. Славен. В командування 3-ю армією вступив Р. І. Берзін.

У серпні «білочехів» вдалося захопити Казань, а разом з нею - половину золотого запасу Росії. Однак на початку вересня червоні зуміли організувати успішний контрнаступ і завдати поразки противнику. Улюблений командувачем 5-й полк став першою радянською військовою частиною, яка була удостоєна за ці бої Почесного революційного Червоного Прапора. У розпал операції Вацетіс був призначений головнокомандуючим Збройними Силами Республіки.

В цей час з усіх напрямків червоні латиські полки перекидалися на захід. На кінець 1918 року їх було розгорнуто в дві стрілецькі дивізії, які становлять ядро ??Армії Радянської Латвії. Командувачем її був призначений Вацетіс, залишаючись за сумісництвом головкомом. Вторгнення на рідну землю почалося в грудні, і вже до кінця січня 1919 року було окуповано велика частина країни. Рига впала 3 січня. Головком писав:

«Однією з найважливіших завдань армії Латвії було очистити довго поливали потом і кров'ю і сльозами грунт від історичного сміття у вигляді прогнилих привілейованих верхів старого суспільного устрою Прибалтики і розчистити ґрунт для влади трудового народу».

Подальше - зрозуміло. З метою очищення грунту від «сміття» в Латвії на п'ять місяців був встановлений режим жорстокого терору. Батальйони катів не встигали справлятися зі своєю роботою. Лише до початку літа «контрреволюційні сили» знову відбили Ригу і вибили «борців за справедливість». Армію Радянської Латвії перейменували в 15-у армію, а з неї знову відбрунькувалися ударна Латиська дивізія.

Влітку 1919 року блискуча кар'єра Вацетіс в Червоній Армії раптово обірвалася. Все почалося з розбіжностей між головкомом і штабом Східного фронту. Вважаючи, що головна небезпека для Радянської Республіки назріває на півдні, Вацетіс запропонував призупинити успішний наступ проти Колчака і передати ряд дивізій Південного фронту. Однак цієї ідеї категорично виступили проти Каменєв і його комісари. Командувач Східним фронтом обіцяв і виділити необхідні дивізії, і добити противника. Свої зобов'язання Каменєв виконав повністю, а авторитет головкому похитнувся. Тоді Вацетіс спробував змістити Каменєва, але 8 липня сам був усунутий з посади.

Троцький згадував:

«Обидва вони були полковниками Генерального штабу ста рій царської армії. Між ними йшло безсумнівну змагання, в яке були втягнуті і комісари. Важко сказати, хто з двох полковників був обдарований. Обидва володіли безперечними стратегічними даними, обидва мали досвід великої війни, обидва відрізнялися оптимістичним складом характеру, без чого командувати неможливо. Вацетіс був наполегливіше, норовливі і піддавався сумніву впливу ворожих революції елементів. Каменєв був незрівнянно покладистее і легко піддавався впливу працювали з ним комуністів ».

Остання обставина укупі з успіхами Східного фронту виявилося вирішальним. Майже відразу після відставки Вацетіс був заарештований чекістами за підозрою в причетності до «військової змови», але незабаром випущений з зіндан і з серпня 1919 року до кінця Громадянської війни працював в РВС Республіки.

З 1921 року Іоаким Іоакімовіч перебував на викладацькій роботі у Військовій академії РСЧА.

Командарм 2-го рангу Дибенко Павло Юхимовичнародився в 1889 році в селі Людка Чернігівської губернії, з селян. Закінчив чотирирічне міське училище. Працював вантажником, будівельним робочим. У 1911 році був заарештований за ухиляння від військової служби і етапований на призовну дільницю. Після закінчення мінної школи служив на лінійному кораблі «Імператор Павло I» Балтійського флоту.

У розпал світової війни матрос Дибенко займався антивоєнної пропагандою «в надрах царського флоту» і домігся чималих успіхів. Ледве Микола Другий зрікся престолу, Розпропагандовані братва приступила до винищення офіцерів. Їх стріляли, піднімали на багнети, забивали прикладами і кувалдами, топили в ополонках. А Дибенко в травні 1917 року став головою Центрального комітету Балтійського флоту - Центробалту.

Брав активну участь в підготовці Жовтневого перевороту в Петрограді, керував формуванням і відправлення до столиці загонів революційних матросів. Крейсер «Аврора» та інші кораблі увійшли в Неву за наказом Дибенка. На наступний день після взяття Зимового палацу напівписьменний Паша Дибенко став членом Радянського уряду, народним комісаром з морських справ і, як оповідає офіційна біографія, «одним з організаторів радянського ВМФ», а також розгону Установчих зборів і розстрілів робочих демонстрацій.

У лютому 1918 року нарком закордонних справ Троцький, викинувши безглуздий гасло «Ні миру, ні війни», відмовився підписувати Брестський мир. У відповідь німецьке командування послало в наступ війська. За п'ять днів, з 18 по 23 лютого, не зустрівши ніякого опору з боку розкладеною «пацифістами» російської армії, німці зайняли Двінська, Полоцьк, Мінськ, Псков, підійшли до Петрограду. В районі Нарви більшовики спробували організувати оборону силами Червоної Гвардії.

Була також зроблена спроба відірвати від захоплюючого заняття експропріацією і залучити на захист революції балтійських матросів. Нарком Дибенко оголосив червоний терор всієї «німецької буржуазії» і на чолі зведеного загону чисельністю в 800 чоловік (для порівняння, брати Зимовий, мости, поштамт, телеграф та інше за ленінським списку приїхали 10 тисяч балтійців) виступив до Нарві з наміром гнати противника до самого Ревеля. Однак запала «братиків», всю війну поглинали пайок в глибокому тилу, вистачило на одну добу фронтового життя. За спогадами М. Д. Бонч-Бруєвича, замість боротьби з німцями «розклалися матроси зайнялися роздобутим в дорозі бочкою зі спиртом».

Вже 3 березня Дибенко оголосив начальника Нарвського бойового ділянки колишнього генерала Д. П. Парского ворогом, спеціально поставив його геройський загін в «скрутне становище», і віддав наказ до ретирада. Матроси сприйняли наказ з натхненням і «добігли до Гатчини», в рекордні терміни подолавши 120 кілометрів. Було кинуто навіть ті населені пункти, де німецьким духом і не пахло; їх потім «відбили» назад російські телеграфісти.

В середині березня за здачу Нарви Дибенка виключили з наркомів, заарештували і віддали під слідство. Але як тільки утримання під вартою замінили підпискою про невиїзд, Павло Юхимович набрав ешелон матросиків і відбув на схід, боротися з «контрреволюційної хвилею». Ешелон за наказом Москви затримали вже в Самарі, полководця повернули назад. Суд відбувся в травні. Ревтрибунал колишнього наркома виправдав, але Центральний Комітет вигнав його з партії - «за безчесне порушення зобов'язання».

Після суду Павло Юхимович відбув на підпільну роботу проти «буржуазно-поміщицької диктатури» гетьмана Скоропадського на Україні і в Криму. У серпні 1918 року був схоплений в Севастополі, посаджений у в'язницю, але у вересні німці повернули «резидента» Радянському уряду в цілості й схоронності. Після цього він займався формуванням повстанських частин в «нейтральній» зоні.

На початку 1919 року Дибенко сплив як командир одне одного з партизанських загонів в складі Українського фронту, «створеного для надання допомоги трудящим України у звільненні від німецько-австрійських окупантів і буржуазних націоналістів», брав участь у взятті Харкова, який став тимчасовою столицею Радянської України, і настанні на Катеринослав.

21 лютого він очолив 1-ю Задніпровську дивізію. Комбриг у Павла Юхимовича теж були колоритні персонажі - отаман Н. А. Григор 'єв і «батько» Н. І. Махно. Потім Дибенко командував Кримської армією, яка квітень посів Севастополь. На короткий термін Дибенко знову став міністром - наркомвійськмором Кримської республіки. Однак в травні спочатку підняв збройний заколот Григор'єв, потім генерал Шкуро - колишній командир Червоної Армії, заарештований за звинуваченням в контрреволюції і дивом уникнув розстрілу, - розбив бригаду Нестора Махно, що прикривала ділянку Таганрог-Ростов, і в кінці червня радянські війська змушені були залишити Крим . З Кримської армії зробили дивізію, а Дибенко відправили в Академію Генерального штабу.

В середині червня білі взяли Харків. «Особлива комісія з розслідування злодіянь більшовиків» скрупульозно фіксувала сліди життєдіяльності дибенок:

«Забравшись в храм під проводом Дибенко, червоноармійці разом з приїхали з ними коханка ми ходили по храму в шапках, курили, лаяли скверноматерно Ісуса Христа і Матір Божу, викрали антимінс, завісу від Царських врат, розірвавши його на частини, церковний одяг, підризники, хустки для утіраніе губ причащаються, перекинули Престол, прокололи багнетом ікону Спасителя. Після відходу безчинства загону в одному з притворів храму були виявлені екскременти ».

В академії Дибенко не затримався і знову відбув на фронт. З жовтня 1919 Павло Юхимович послідовно командував 37-ю стрілецькою, 1-й Кавказької дикої, 4-й і 2-й кавалерійські дивізії на Кавказькому і Південному фронтах. У вересні 1920 року повернувся на навчання.

Будучи слухачем академії, Дибенко був відправлений на придушення Кронштадтського заколоту. В ході організації каральних сил у більшовиків зіткнулися із серйозними труднощами: ряд військових частин відмовилися виступати проти заколотників. У цих умовах безпартійному Дибенко довірили командування Зведеної дивізії. Колишній голова Центробалту довіру виправдав і особливо відзначився, наказавши в критичний момент бою стріляти по власним відступаючим бійцям. Командувач 7-ю армією М. Н. Тухачевський згодом писав:

«Я був п'ять років на війні, але не можу згадати, щоб коли-небудь спостерігав таку криваву різанину».

Так Павло Юхимович заробив свій перший орден Червоного Прапора - «за героїзм і мужність, проявлені при придушенні». Через рік, командуючи каральної дивізії «проти банд Антонова», - другий орден - за аналогічні подвиги.

Кар'єра знову пішла в гору. У травні 1921 року - начальник Чорноморського сектора, в червні - начальник 51-ї Перекопської стрілецької дивізії. У 1922 році Дибенко відновили в партії з заліком дореволюційного стажу. Після закінчення академії сухопутний матрос командував 6, 5, 10-м стрілецькими корпусами. 6 травня 1925 року призначений начальником Артилерійського управління, а в 1926 році - начальником постачання РККА.

З 1928 року Дибенко командував військами Туркестанського військового округу, бився з басмачами Максум Фузайлов і Ібрагім-бека, отримав ще одне Прапор на груди. У 1930-1931 роках був на навчанні в Німеччині. З Берліна повернувся в Середню Азію, а в 1933 році очолив Приволзький військовий округ.

У вільний час писав і переписував спогади про свої подвиги в «надрах царського флоту» та ролі балтійців в перемозі Жовтневої революції.

Командарм 2-го рангуФедько Іван Федоровичнародився в 1897 році в селі Хмелів Сумської області в селянській родині. Закінчивши початкову школу, навчався в ремісничому училищі столяр-червонодеревників, працював на меблевій фабриці. На початку 1916 року був призваний на військову службу, в липні спрямований на Південно-Західний фронт, а ще через чотири місяці відряджений на навчання в Київську школу прапорщиків.

Під час Жовтневої революції Федько став одним з керівників ревкому в Феодосії, де організував загін Червоної Гвардії, який розгорнувся потім в 1-й Чорноморський революційний полк. Слідом за перемогою пролетаріату пішли масові вбивства безперспективних для нового життя класів. Так, в січні 1918 року в Євпаторії революційний екіпаж гідрокрейсера «Румунія» втопив 46 заарештованих новою владою офіцерів, одного, інтересу заради, спалив в топці парового котла. У зв'язку з вступом до Криму німецьких військ Федько через Керч відвів свій загін на Кубань.

У травні-жовтні 1918 року він командував 3-ю і 1-й колонами військ Північного Кавказу, які воювали проти Денікіна. З 27 жовтня, після зради І. Л. Сорокіна, тимчасово виконував посаду головкому революційних військ на Північному Кавказі. У листопаді командував 11-ю армією, потім був помічником командувача і членом РВС тієї ж армії.

У травні 1919 року Іван Федорович відбув в розпорядження Українського Радянського уряду і був призначений на допомогу Дибенко членом РВС Кримської радянської республіки і заступником командувача Кримської армією. В кінці червня, перейшовши в наступ з керченського плацдарму, денікінці вибили червоних з Криму. На цей раз Федько йшов через Перекоп. Із залишків Кримської армії була утворена Кримська радянська дивізія під командуванням Дибенка, заступником залишився Федько. 1 серпня дивізію перейменували в 58-ту стрілецьку, і Іван Федорович став її командиром. Дивізія обороняла Миколаїв, потім в складі групи Якіра виходила з оточення і в вересні з'єдналася з основними силами Червоної Армії. За ці бої комдив удостоївся ордена Червоного Прапора.

У грудні 1919 року Федько відбув на навчання в Академію Генерального штабу РККА. Після шести місяців навчання, в червні 1920 року, він був відряджений на Південний фронт на посаду начальника 46-ї стрілецької дивізії. В ході розгрому Врангеля командував ударною групою 13-й армії. За бої на нікопольському плацдармі і виявлену при цьому хоробрість був нагороджений другим орденом Червоного Прапора. У грудні повернувся в академію.

Третій орден комдив отримав «за вміле командування» 187-й курсантського бригадою в складі Зведеної дивізії Дибенко при ліквідації Кронштадтського заколоту. У травні 1921 року Іван Федорович, душею вболіваючи за Радянську владу, відпросився у начальника академії і добровольцем пішов на придушення Тамбовського повстання. Командував 1-м бойовим ділянкою. За відмінності, проявлені в боротьбі з Антоновщина, удостоївся четвертого ордена. У грудні знову повернувся в академію доучуватися.

У лютому 1922 року Федько був призначений командиром 18-ї Ярославської стрілецької дивізії. 25 квітня 1925 року вийшов наказ про його призначення на Туркестанський фронт командиром 13-го стрілецького корпусу.

Півроку Іван Федорович займався ліквідацією басмацтва на території Східної Бухари. За успіхи в справі розгрому загонів Ібрагім-бека був відзначений орденом Трудового Червоного Прапора Бухарської республіки. У листопаді - 2-й стрілецький корпус, яким командував близько двох років.

З лютого 1927 року Федько був начальником штабу Північно-Кавказького військового округу. У 1928-му їздив до Німеччини, на маневри рейхсверу. У 1929 році був відряджений на Далекий Схід, брав участь у вирішенні конфлікту на Китайсько-Східної залізниці. З лютого 1931 командував Кавказької Червонопрапорної армією. У березні 1932 був призначений командувачем військами Приволзького військового округу, в жовтні 1933 року - помічником командувача Окремої Червонопрапорної Далекосхідної армією. З червня 1934 року Івана Федорович командував Приморської групою військ ОКДВА.

Командарм 2-го рангу Дубовой Іван Наумовичнародився в 1896 році на хуторі Чмирівци Чигиринського повіту в родині шахтаря. У листопаді 1916 року був призваний в армію, закінчив школу прапорщиків. На фронт не потрапив. Активно робив революцію в Донбасі.

З лютого 1918 року Дубовой командував загоном Червоної Гвардії в Бахмуті, потім був військовим комісаром Новомакеевского району, комендантом Центрального штабу Червоної Гвардії Донбасу, помічником начальника штабу 10-ї армії. Брав участь в обороні Царицина.

З 1919 року Іван Наумович був начальником штабу групи військ київського напрямку на Українському фронті. 5 лютого частини 1-ї Української радянської дивізії вступили в Київ. В подальшому Дубовой - начальник штабу і командувач 1-ї Української армії, начальник прикордонної дивізії, помічник начальника дивізії у Щорса, з вересня, після його загибелі, начальник 44-ї стрілецької дивізії, яка, будучи в складі 12-ї армії, відзначилася при розгромі петлюрівських і денікінських військ, боротьбі з поляками і ліквідації «куркульського бандитизму». За заслуги перед революцією нагороджений орденом Червоного Прапора.

Після закінчення Громадянської війни продовжував командувати 44-ю дивізією, а з 1924 року став командиром 14-го стрілецького корпусу. У 1926 році Дубовой закінчив Військово-академічні курси.

У жовтні 1929 року був призначений помічником, а в грудні 1934 року - заступником командувача Українським військовим округом. З травня 1935 року Івана Наумович командував військами Харківського ВО.

Командарм 2-го рангу Левандовський Михайло Карловичнародився в 1890 році в станиці Миколаївської Терской губернії. У 1912 році закінчив Володимирське військове училище. Брав участь у світовій війні в чині штабс-капітана.

У лютому 1918 року вступив в Червону Армію, організовував червоні загони в Грозненському районі. І тут не обійшлося без китайців: у боях під Грозному, Нальчиком і Кизляр відзначився батальйон під командуванням Пах Ті-сану. У липні 1918 року Левандовський був обраний наркомом з військових справ Терской Радянської республіки. Керував придушенням контрреволюційних виступів в районах Владикавказа і Грозного.

У січні 1919 року Михайло Карлович став командувачем 11-ю армією. Армія проводила наступальну операцію в напрямку Екатеринодара і Новоросійська. Однак була розбита військами Денікіна і епідемією висипного тифу. Втративши дві третини особового складу, вона залишила Північний Кавказ і через калмицькі степи відійшла до Астрахані.

Відступаючи, армія всюди залишала за собою сліди самого витонченого звірства. Ще б. Своїми багнетами вона забезпечувала діяльність одного з найбільш знаменитих «чудовиськ більшовизму» - уполпреда Георгія Атарбекова. У П'ятигорську з загоном чекістів він вивіз на кладовищі біля ста заручників і порубав їх шашками, в Армавірі розстріляв з кулеметів повертався на батьківщину ешелон з грузинськими офіцерами і сестрами милосердя, в Катеринодарі «перешлепал» близько двох тисяч ув'язнених. Так що колишній штабс-капітан Левандовський мав повне уявлення про тієї влади, якою взявся служити.

У лютому 11-я армія була розформована. Левандовський послідовно командував 1-й Особливою і 7-й Самарської кавалерійськими, 33-й Кубанської стрілецької дивізіями у складі відродженої і знову розпущеної 11-ї окремої і 10-ї армій, які діяли проти частин Кавказької армії барона Врангеля на астраханському напрямку. Після провалу денікінського походу на Москву червоні в лютому-березні 1920 року повернулися на Північний Кавказ. Левандовський командував Терской групою військ, найважливіше завдання якої полягала в захопленні нафтопромислів. Ленін тримав це питання на особливому контролі, бомбардуючи реввійськрада фронту телеграмами:

«Нам до зарізу потрібна нафта, обдумайте маніфест до населення, що ми переріжемо всіх, якщо спалять і зіпсують нафту, і навпаки дамо життя всім, якщо Майкоп і особливо Грозний передадуть в цілості».

Ще до завершення операції Володимир Ілліч поставив командуванню Кавказького фронту завдання організувати вторгнення в Азербайджанську республіку - на бакинську нафту теж були види. Тому, викинувши на смітник зіграли свою руйнівну роль гасла про право націй на самовизначення, Ленін повертав втрачені колонії:

«Взяти Баку нам вкрай необхідно. Всі зусилля спрямувати на це, причому обов'язково в заявах бути суто дипломатичним і упевнитися максимально в підготовці твердої місцевої Радянської влади. Те ж відноситься до Грузії, хоча до неї раджу ставитися ще більш обережно ... »

Так відпрацьовувався став пізніше класичним сценарій: підставна уряд просить у Кремля військової допомоги, в якій більшовики ніколи не вміли відмовити. Головна роль відводилася 11-ї армії, яку знову очолив Левандовський. Азербайджанський уряд по дипломатичних каналах намагалося з'ясувати у Москви, що означає концентрація радянських військ біля кордону, але відповіді не отримало.

27 квітня розпочалася інтервенція. Через два дні ударами з суші і з моря був захоплений Баку. До «вождю світового пролетаріату» полетіла телеграма Тимчасового ревкому Азербайджану з проханням «негайно надати реальну допомогу шляхом надсилання загонів Червоної Армії» для відображення натиску «з'єднаних банд внутрішньої і зовнішньої контрреволюції». В цей час по країні в усіх напрямках, не зустрічаючи скільки-небудь серйозного опору, поширювалися окупаційні війська, проводячи показові акції залякування. У Баку «банди» почали розстрілювати в першу ж ніч.

Левандовський в липні 1920 року набув командування 9-ю армією, яка розбила десанти генерала Улагая на Таманському півострові і особливо відзначилася в винищуванні кубанського козацтва. Як писав член Реввійськради С. А. Анучин, в липні РВС армії спільно з Кубано-Чорноморським комітетом РКП (б) і ревкомом сформували ударні загони, якими була

«Розстріляна не одна тисяча противників Радвладі і спалена не одна станиця (не одна сотня будинків). І це надзвичайно сприятливо вплинуло на козацтво, протверезило його ».

Навесні 1921 роки 9-я армія внесла свій вклад у встановленому ня Радянської влади в Закавказзі, ліквідуючи «контрреволюцію» в Грузії. З липня по вересень, будучи губвоенкомом Тамбовської губернії, Михайло Карлович ревно тиснув «Антоновщина», потім служив заступником командувача округом. У квітні 1924 року призначений на посаду командувача Туркестанским фронтом і півтора року усмиряв басмачество в Середній Азії. З листопада 1925 року - командувач Кавказької Червонопрапорної армією, одночасно з березня 1928 року - уповноважений Наркомату по військових і морських справ при Раднаркомі Закавказької федерації.

З жовтня 1928 року - начальник Головного управління РККА, з грудня 1929 року - командувач військами Сибірського, потім Закавказького військових округів. З 1933 року знову командував Кавказької армією.

Командарм 2-го рангу Велетнів Михайло Дмитровичнародився в 1892 році в селі Зимине Рязанської губернії в селянській родині. Закінчив духовну семінарію, працював земським учителем. У 1914 році був призваний в армію і направлений в школу прапорщиків. Війну закінчив з Георгіївським хрестом в чині підпоручика.

На початку березня 1918 року набрав Червону Армію, по одержав призначення на посаду командира роти Лефортовський загону. У травні на чолі Зведеного загону був направлений на боротьбу з білочехами в 1-у армію Тухачевського. Загін увійшов до складу 24-ї Залізної дивізії, Велетнів став на чолі 2-го Самбірського полку. У грудні прийняв командування 1-ю бригадою, в лютому 1919 року тимчасово виконував обов'язки начальника 25-ї Самарської дивізії. Навесні 1919 року командував Уфімської ударною групою військ, брав участь у розгромі військ Колчака на Уралі, очолював оборону Оренбурга.

17 липня 1919 року було призначено начальником 20-ї стрілецької дивізії 1-ї армії Східного фронту, на чолі якої стояв до кінця Громадянської війни. У вересні дивізію перекинули на Південно-Східний фронт. У складі 10-ї армії спільно з «будьонівці» вона брала участь в битві під Єгорлицької, в складі 11-ї армії здійснювала окупацію Азербайджану.

У травні 1920 року «темним силам контрреволюції вдалося спровокувати в Азербайджані кілька великих повстань». На частку комдива Великанова випало пригнічувати Гянджинское повстання. Восени 1920 року захвилювалися трудящі Вірменії. Створений більшовиками Ревком, зібравшись в глухому селі Дилижан, оголосив Вірменію Радянської Соціалістичної республікою і тут же покликав на допомогу «героїчну Червону Армію великої соціалістичної Росії». На допомогу вірменським пролетарям рушила 11-я армія швидкого реагування. Вже 4 грудня Велетнів вів свою дивізію вулицями Єревана. Цікаво, що вірменам радянська армія допомагала у взаємодії з турецької.

Минуло не більше двох місяців, і така ж оказія трапилася в Грузії, довелося 10 лютого 1921 року й туди вводити радянські війська. Велетнів командував групою Тифлисского напрямки. 25 лютого, після запеклих боїв з грузинськими військами, в Москву прийшла телеграма: «Над Тифлісом майорить червоний прапор Радянської влади».

Однак, поки допомагали грузинам, невгамовні дашнаки в середині лютого відбили у «червоних імперіалістів» Єреван. Довелося Великанова повертатися і відновлювати порядок в Вірменії із застосуванням артилерії, літаків і бронепоїздів. Єреван вдалося відбити лише 4 квітня.

У 1922 році тричі орденоносець Велетнів закінчив Вищі військово-академічні курси командного складу РСЧА і був призначений командиром 1-ї Кавказької стрілецької дивізії, потім 9-го стрілецького корпусу. З 1923 року Михайло Дмитрович був помічником командувача військами округу, інспектором піхоти РККА. З 1933 року - командувач військами Середньоазіатського військового округу.

Командарм 2-го рангу Корк серпня Івановичнародився в 1886 році в селі Ардлан Ліфляндській губернії в селянській родині. Закінчив в 1906 році Чугуївське піхотне училище, в 1914-м - Академію Генерального штабу, в 1917-му - Військову школу льотчиків-спостерігачів. Служив в основному в штабах, підполковник.

У липні 1918 року Серпня Іванович вступив в Червону Армію, працював в Оперативному відділі Всерхглавштаба, з жовтня був начальником відділення штабу Західного фронту і начальником оперативного розвідувального від справи штабу 9-ї армії.

Анулювання Брест-Литовського договору дозволило більшовикам приступити до реалізації планів радянізації Естонії. В середині листопада сформований кремлівськими посланцями Ревельский (Таллінський) Ревком закликав народ виступити проти «самозваного уряду Нед-са» і попросив трудящих РРФСР надати естонцям допомогу військами Червоної Армії.

У відповідь на це прохання, точніше - навіть раніше, радянський уряд зосередив у естонської кордону 7-у армію і звезені з усіх фронтів естонські і латиські частини і без зволікання двинуло їх в наступ. 25 листопада вони взяли Псков, до ранку 29 листопада - Нарву. І вже опівдні в приміщенні Нарвської ратуші Естонія була проголошена Радянською Соціалістичною республікою під назвою Естляндська трудова комуна.

Корк отримав в комуні посаду консультанта при Наркоматі у військових справах. До початку січня 1919 року радянські війська зайняли більшу частину території Естонії, не дійшовши всього 30 кілометрів до Талліна, і своїми багнетами забезпечували розгорнулися «соціалістичні перетворення».

Проте 9 сiчня «белоести» за підтримки німецьких, фінських, російських добровольчих формувань перейшли в контрнаступ і вже через десять днів були в Нарві. Уряд трудової комуни перебралося в Псков, потім в Лугу. Надії воно не втрачало і 18 лютого 1919 року із санкції ЦК РКП (б) приступило до формування Естляндськой Червоної Армії, начальником штабу якої був призначений Корк. У березні-квітні пішла ще одна спроба вторгнутися в Естонію, а й вона закінчилася невдачею. Москва, абстрактна успіхами Колчака на сході, допомогти додатковими силами не могла. Більш того, в травні перейшла в наступ сформована на території Естонії армія генерала Юденича. 25 травня «белоестонскіе війська» відбили Псков, до середині червня білі були під стінами Петрограда.

Естляндську армію довелося розформувати, її частини влилися до складу Західного фронту. Серпня Івановича призначили помічником командувача 7-ю армією, яка в липні зуміла відтіснити війська Юденича до кордонів Естонії. У серпні 1919 року Корк прийняв командування над залишками розбитої Армії Радянської Латвії, перейменованої в 15-у армію, і знову взяв Псков. Восени Юденич зробив повторну спробу оволодіти Петроградом, але зазнав поразки. Значну роль в його розгромі зіграв фланговий контрудар армії Корка, ще більшу - відмова генерала в разі перемоги визнати незалежність Естонії. 31 жовтня радянські війська повернули Лугу, 7 листопада - Гдов. За ці бої командарм-15 був нагороджений орденом Червоного Прапора. 2 лютого 1920 років Москва уклала з Таллінном мирний договір, радянізацію Естонії довелося відкласти на двадцять років.

Навесні 15-я армія була перекинута в Білорусію, де назрівала війна з Польщею. 14 травня, щоб допомогти Південно-Західному фронту, яка здала Київ, командувач Західним фронтом почав наступ, не чекаючи зосередження всіх своїх сил. Через тиждень радянські війська зайняли Молодечно і Борисов. Однак 30 травня поляки контратакували і за допомогою що підійшли резервів відновили становище. Тільки 15-я армія Кірка змогла утримати невеликий плацдарм в районі Полоцька. У липні вона брала участь в поході на Віслу, була розбита, як і весь Західний фронт, дві дивізії 15-ї армії виявилися в Східній Пруссії. Проте командарм удостоївся другого ордена.

З жовтня 1920 року Корк командував 6-ю армією Південного фронту, яка брала участь в битві в Північній Таврії і штурмувала Перекоп. За взяття Перекопських і Ишуньских позицій серпня Іванович був нагороджений Почесною революційною зброєю. У травні 1921 року 6-а армія була розформована, її управління направлено на формування Харківського ВО. Корк прийняв командування округом, потім був помічником командувача Збройними силами України і Криму, помічником начальника управління повітряного флоту РККА.

З 1922 року він командував Туркестанским фронтом. У грудні 1923 року го був призначений помічником командувача Західним військовим округом. Потім в лютому 1925 року стало командувачем Кавказької Червонопрапорної каральної армією Кавказу, керував ще не стали рутиною операціями з роззброєння Чечні.

«Для переконання Урус-Мартана,

- Повідомлялося в повідомленні штабу СКВО, -

потрібен був артилерійський обстріл з 900 снарядів і авіаційна бомбардування ».

З листопада 1925 го Корк командував військами Західного, з 1927 року - Ленінградського військових округів. У цей період вступив до більшовицької партії. У 1928 році був військовим аташе в Німеччині, начальником Управління постачання РККА. В1929 році прийняв командування військами Московського військового округу.

У 1935 році Корк був призначений начальником Військової академії імені Фрунзе, членом Військової ради при Наркоматі оборони. Брав активну участь в розробці військово-теоретичних проблем, був автором ряду робіт з питань військової теорії і тактики: про військову доктрину, стратегії і тактиці, про операції Громадянської війни.

Командарм 2-го рангу Каширін Микола Дмитровичнародився в 1888 році в місті Верхньоуральську в сім'ї станичного отамана. У російській армії служив в частинах Оренбурзького козачого війська, закінчивши в 1909 році Оренбурзьке юнкерське училище. Першу світову закінчив подосавул.

У 1917 році Микола Каширін був обраний головою полкового козачого комітету. У березні 1918 року разом з братом Іваном сформував в Верхньоуральську «першу радянську козацьку сотню», з якою брав участь в боротьбі проти генерала Дутова. В результаті успішних дій загону Каширін було забезпечено з'єднання Оренбурзького і Орської радянських загонів. Очоливши їх, Каширін виступив на допомогу Самарської радянської армії, розбивши два козацьких полку, і прикривав відхід армії. У липні Оренбурзький загін Миколи Каширіна, партизанська бригада Івана Каширіна та 1-й Уральський полк Блюхера злилися в Південно-Уральську армію, пробив на з'єднання з РККА.

З вересня 1918 року Миколу Каширін - помічник начальника, потім начальник 4-ї Уральської дивізії, пізніше перейменованої в 30-ту стрілецьку. У 1919 році Микола Дмитрович був комендантом Оренбурзького укреп-району, начальником 49-ї кріпосної дивізії Туркестанського фронту.

У 1920 році на посаді командира 3-го кавалерійського корпусу брав участь у розгромі військ Врангеля на Південному фронті. Корпус під командуванням Каширіна, діючи в складі 13-ї армії, завдав ряд поразок противнику і у взаємодії з іншими сполуками звільнив Мелітополь, Генічеськ, Керч. Після розгрому Врангеля Каширін командував Олександрівської групою військ, що брала участь в боротьбі з махновщиною.

У 1923-1925 роках був командиром 14-го стрілецького корпусу, складався для доручень при штабі РСЧА, командиром 1-го кавалерійського корпусу Червоного козацтва. У 1925-1931 роках - помічник командувача військами Уральського, Білоруського, Московського військових округів. У 1924 році закінчив Військово-академічні курси вищого комскладу РККА.

З червня 1931 на протязі шести років Каширін командував військами Північно-Кавказького військового округу. Йому випало пригнічувати чеченське повстання 1932 року, яке спалахнуло 23 березня, підготовлене «куркульсько-мулльскім підпіллям» і очолене імамом М. Шамілевим, оскільки війська власними силами з цим завданням не впоралися. У зведеннях штабу округу відзначали

«Організованість цього виступу, виняткову запеклість повстанців в боях, безперервні контратаки, незважаючи на великі втрати, релігійне спів при атаках, участь жінок в боях».

Труднощі Миколи Дмитровича не лякали, і вже 9 квітня він доповідав у Москву, що «повстання треба вважати пригніченим». Втрати повстанців склали 333 убитих, 150 поранених, каральних військ - 27 убитих, 30 поранених.

Каширін був нагороджений двома орденами Червоного Прапора і Почесною революційною зброєю.

Командарм 2-го рангу Седякин Олександр Гнатовичнародився в 1893 році в Санкт-Петербурзі в родині солдата. З початком світової війни був покликаний на військову службу. У 1915 році закінчив Іркутське військове училище. Воював, дослужився до штабс-капітана.

З жовтня 1917 року брав участь у формуванні загонів Червоної Гвардії. У Громадянську був комісаром 2-й Псковської дивізії, командиром бронепоїзда, стрілецького полку і бригади, помічником командувача 13-й армією, комісаром штабу Південного фронту, командиром 31-ї і 15-ї стрілецьких дивізій.

Після війни Олександр Гнатович був інспектором піхоти Петроградського військового округу. При ліквідації Кронштадтського заколоту командував Південною групою 7-ї армії. У 1921-1922 роках командував військами Карельського району Петроградського ВО, вів бойові дії проти фінських загонів, що вторглися на територію Карельської Трудової Комуни, з грудня 1923 року Седякин прийняв 5-ю Червонопрапорну армію. Закінчив Вищі військово-академічні курси.

У 1924-1927 роках командував військами Приволзького військового округу. З 1927 року - заступник начальника Головного управління, потім інспектор піхоти і бронесил РККА. У 1931-1932 роках начальник Військово-технічної академії РСЧА ім. Дзержинського.

З 1933 року був заступником начальника Штабу РККА, керував Військово-технічною академією, Управлінням бойової підготовки РККА.
 Володимир Васильович Бешанов |  вступ |  Частина I Вожді 1 сторінка |  Частина I Вожді 2 сторінка |  Частина I Вожді 3 сторінка |  Частина I Вожді 4 сторінка |  Ми повинні будувати справу так, щоб в майбутній війні домогтися перемоги "малою кров'ю і війну цю провести на території країни, яка першою підніме проти нас меч». 1 сторінка |  Ми повинні будувати справу так, щоб в майбутній війні домогтися перемоги "малою кров'ю і війну цю провести на території країни, яка першою підніме проти нас меч». 2 сторінка |  Ми повинні будувати справу так, щоб в майбутній війні домогтися перемоги "малою кров'ю і війну цю провести на території країни, яка першою підніме проти нас меч». 3 сторінка |  Ми повинні будувати справу так, щоб в майбутній війні домогтися перемоги "малою кров'ю і війну цю провести на території країни, яка першою підніме проти нас меч». 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати