Головна

Варіанти контрольної роботи

  1. Автореферат магістерської роботи
  2. Б) коли частина працездатного населення не може знайти роботи
  3. Будівельний підряд. Підряд на проектні та пошукові роботи.
  4. Варіанти вибору ринкових сегментів
  5. Варіанти завдання
  6. Варіанти завдання
  7. Варіанти завдань
  Остання цифра шифру
Передостання цифра шифру  

У списку використаних джерел вказуються джерела, які були використані в процесі виконання роботи. Джерела рекомендується наводити у слідуючій послідовності:

- нормативні матеріали за їх значимістю;

- монографії, навчальна література і наукові статті в алфавітному порядку.

Кінцевим результатом визначення знань студентів є складання іспиту, який проводиться в письмовій формі.

Критерії оцінювання заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання здійснюється на основі Положення «Про оцінювання знань студентів ХНТУ у межах кредитно-модульної системи організації навчального процесу», що є внутрішнім стандартом ХНТУ. Симестрова оцінка з дисципліни формується за 100 - бальною накопичувальною системою за результатами поточного і підсумкового контролю.

Основною формою поточного контролю є виконання та захист контрольної роботи. Підсумковий контроль знань з дисципліни «Бухгалтерський облік» здійснюється у формі іспиту, який проводиться письмово.

Розподіл балів, передбачених для оцінювання знань з дисципліни:

Таблиця 2

Вид роботи Оцінка в балах
Виконання контрольної роботи
Захист контрольної роботи
Підсумковий контроль (іспит)
Разом:


1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати