На головну

Вибір варіанту контрольної роботи. Підбір і вивчення літератури.

  1. IV. Вивчення нового матеріалу - 20 хв.
  2. IV. Вивчення нового матеріалу.
  3. Quot;Послання до єпископів" - найяскравіший зразок української полемічної літератури.
  4. Б) Різноманітність жанрів оригінальної літератури.
  5. Бактеріофаг,історія вивчення. Структура, класифікація фагів за морфологією. Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів. Практичне використання бактеріофагів.
  6. Будівельний підряд. Підряд на проектні та пошукові роботи.
  7. Варіанти контрольної роботи

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір варіанта. Варіант визначається по таблиці. Кожний студент повинен виконувати роботу тільки свого варіанту. В протилежному випадку робота не зараховується і викладач повністю змінює завдання студенту.

Робота повинна бути виконана акуратно, розбірливо. При виконанні контрольної роботи на кожній сторінці потрібно залишити поля шириною 3 см. для зауважень викладача - рецензента. Викладання теоретичних питань повинно бути детальним.

Контрольна робота повинна мати титульний аркуш. Наприкінці роботи навести список використаної літератури. На останній сторінці повинна стояти дата виконання роботи й особистий підпис студента - заочника.

Контрольна робота відповідно до навчального графіку висилається або передається в заочне відділення.

Після перевірки контрольна робота може мати такі варіанти оцінок: "на доробку" і "до захисту". Якщо робота має оцінку "на доробку", тобто не зарахована, то після виправлення помилок з урахуванням зауважень рецензента, студент висилає її з попередньою рецензією в заочне відділення повторно.

Якщо робота допускається до захисту, то студенту вона не повертається, залишається у викладача - рецензента до сесії і може видаватися студенту перед її захистом.

Контрольна робота виконується відповідно по варіантах що додаються. Варіанти контрольних робіт для студентів - заочників призначаються з урахуванням останніх двох цифр шифру залікової книжки (табл.1). Робота, що не відповідає шифру, не зараховується і повертається студенту без розгляду.

Таблиця 11   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати