На головну

Навантажувальні характеристики транзисторних підсилювачів. Рівняння, методика побудови.

  1.  II. БІОЛОГО - ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ
  2.  II. Основні характеристики на місленето като процес на форміране на поняття.
  3.  II. Основні характеристики на представни образи.
  4.  IV. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ. ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ .................. 29
  5.  V. Вторинні характеристики.
  6.  А. Характеристики міцності
  7.  Акустика. Фізичні характеристики звуку. Шкала інтенсивності.

Включені навантаження в колекторний ланцюг транзистора, що працює в усилительном каскаді, призводить до того, що зміни колекторного струму залежать як від змін вхідного струму, так і від пов'язаного з ним зміни колекторного напруги. Наприклад, в підсилювачі з ОЕ (ріс.4.23). Виконується умова:

UКЕ= ЕК-IК * RК (4,22)
 або
IК= (EК-UКЕ) / RК (4,23).

У цих рівняннях IК і UКЕ пов'язані між собою лінійними залежностями і є рівняннями вихідний навантажувальної характеристики. На сімействі статичних вихідних характеристик транзистора, включеного за схемою ОЕ, навантажувальна характеристика може бути побудована за двома точками (рис 4,24): А (IК= 0, UКЕ= EП) І B (UКЕ= 0, IК= EП/ RК). Якщо при визначенні точки В за рівнянням (4.23) значення точки IК виходить за межі вихідних характеристик, то її визначають так: задається деяким значенням струму IК і в
38 - продовження ...Відповідно до рівняння (4.22) визначають напругу U 'КЕ= EП-I 'К * RК (Точкаt B на рис. 4.24). Такий випадок може представитися при малих значеннях RК.

Вихідна навантажувальна характеристика побудована за рівняннями (4,22) і (4,23) на сімействі статичних вихідних характеристик, називається також лінією навантаження або вихідний навантажувальної прямої.

Вхідна навантажувальна характеристика будується на статичних вхідних характеристиках шляхом перенесення на неї точок вихідний навантажувальної характеристики. Але оскільки в довідниках в більшості випадків сімейство вхідних статичних характеристик представлено всього лише двома характеристиками, вважає при UК= 0 і UК<> 0, то за вхідні навантажувальну характеристику приймають вхідні статичну, взяту при UК<> 0.

Мал. 1  Мал. 2

 Електричні заряди. Будова атома. Енергетичні рівні та енергетичні зони. Позитивні і негативні іони. |  Електричне поле. Взаємодія електричних зарядів з електричним полем. Закон Кулона. |  Електричний потенціал і різниця потенціалів. |  Електрична ємність. Конденсатор. Способи зміни електричної ємності конденсаторів. Паралельне і послідовне з'єднання конденсаторів. |  Постійний електричний струм. Умови існування електричного струму. Напрямок, сила і щільність постійного електричного струму. |  Електричний опір. Одиниці виміру опору. Залежність опору від температури. |  Резистори. Види резисторів. Паралельні і послідовні з'єднання резисторів. |  Закон Ома для ділянки та повної електричного кола. |  Закони Кірхгофа. |  Робота і потужність електричного струму. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати