На головну

Закон Ома для ділянки та повної електричного кола.

  1.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  2.  I закон термодинаміки
  3.  I. Документи, законодавчі та інші нормативні акти
  4.  II закон термодинаміки. Теорема Карно-Клаузіуса
  5.  II. Закономірності на перцептивні процеси.
  6.  II. Загальні відомості про законодавчі КНИГАХ
  7.  II. Загальні відомості про законодавчі КНІГАХ.18

Як було відзначено в п. 1.5.1. сила струму в ланцюзі при незмінному значенні е.р.с. джерела живлення залежить від опору цього ланцюга. Ця залежність була встановлена ??німецьким вченим Георгом Омом в 1827г. І математично записується у вигляді:

I = U / R (1.7)

Залежність (1.7) називається "законом Ома для ділянки кола"

З формули (1.7) випливає інше визначення одиниці опору. За одиницю опору 1 Ом приймають опір такого провідника, по якому проходить струм 1А при напрузі на його кінцях 1 В.

Для ланцюга з послідовним з'єднанням резисторів (рис 1 а) значення протікає в ній струму одно:

I = U1/ R1= U2/ R2= U3/ R3= U / (R1+ R2+ R3)

У кола з паралельним включенням резисторів струми, що протікають через ці резистори, залежать від опорів цих резисторів і на підставі закону Ома визначаються за формулами:

I1= U / R1; I2= U / R2; I3= U / R3

Загальний струм Iзаг= I1+ I2+ I3

На відміну від е.р.с. або напруги джерела струму напруга на опорі ділянки кола (резистори) називають падінням напруги, підкреслюючи цим, що опору не створюють напруження, а на них лише відбувається розподіл (падіння) напруги джерела струму.

Будь-яке джерело живлення характеризується не тільки е.р.с., а й внутрішнім опором Ri. Тому якщо до такого джерела підключити навантаження з опором Rh, То що виник в ланцюзі струм буде протікати як через навантаження, так і внутрішній опір (рис 1). Отже закон Ома для неповної ланцюга має вигляд:

I = E / (Ri+ Rh) (1.8)

E = I * Ri+ I * Rh (1.9)

Формула (1.9) показує, що е.р.с. джерела дорівнює сумі падінь напрузі на внутрішньому опорі джерела і на навантаженні. Чим більше Ri , Тим більша напруга на ньому падає, а напруга на навантаженні Uh зменшується.

Мал. 1

Мал. 2

 Електричні заряди. Будова атома. Енергетичні рівні та енергетичні зони. Позитивні і негативні іони. |  Електричне поле. Взаємодія електричних зарядів з електричним полем. Закон Кулона. |  Електричний потенціал і різниця потенціалів. |  Електрична ємність. Конденсатор. Способи зміни електричної ємності конденсаторів. Паралельне і послідовне з'єднання конденсаторів. |  Постійний електричний струм. Умови існування електричного струму. Напрямок, сила і щільність постійного електричного струму. |  Електричний опір. Одиниці виміру опору. Залежність опору від температури. |  Робота і потужність електричного струму. |  Основні відомості про напівпровідників. Дозволені і заборонені зони. Валентна зона і зона провідності. |  Напівпровідники з електронною електропровідністю. Енергетична діаграма. Формули для концентрацій основних і неосновних носіїв. Положення рівня Ферми. |  Напівпровідники з доречний електропровідністю. Енергетична діаграма. Формули для концентрацій основних і неосновних носіїв. Положення рівня Ферми. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати