Головна

Тривалість і частота занять в тижневому циклі

  1.  A. Число хворих на прийомі у лікаря, частота пульсу.
  2.  B. Частота, акустичний спектр, амплітуда.
  3.  D10 Тривалість
  4.  III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, РОЗДІЛІВ, ТЕМ, ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  5.  III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  6.  IV. ПЕРЕЛІК практичних занять
  7.  А) Тести семінарських занять
 Кількість занять в неде-  тривалість одного  Загальна витрата часу в
 лю  заняття, хв  тиждень, хв

У процесі занять фізичними вправами людина адаптується до фізичного навантаження. Може наступити такий момент, коли виконувана навантаження не викликає ефект, що тренує, та й монотонність виконуваної роботи може бути не ефективною. У цьому випадку постає питання про зміну роботи в бік її збільшення.

У самостійних заняттях найбільш обґрунтованим є поступове підвищення фізичного навантаження. Це відбувається в процесі збільшення інтенсивності або тривалості навантаження. Але підвищення навантаження тільки за рахунок інтенсивності може викликати надмірну втому або перетренированность організму людини. У свою чергу використання методу зростання тривалості виконуваної роботи призводить до збільшення часу занять.

Таким чином, доцільніше поступово збільшувати тренувальну навантаження, як за рахунок збільшення тривалості, так і за рахунок зростання інтенсивності.

Студентам, самостійно займаються фізичними вправами, рекомендується дотримуватися деяких правил, дотримання яких дозволить досягти поставлених цілей:

- Починати заняття необхідно з вправ, інтенсивність яких знаходиться на нижньому рівні оптимальної зони навантажень, що тренують;

- Виконувати дану фізичну роботу слід до тих пір, поки не буде відзначено зниження ЧСС, наприклад, при тій же швидкості бігу або будь-якого іншого пересування, але у відведений час;

- На наступному етапі необхідно збільшити інтенсивність навантаження, щоб вийти на необхідний рівень ЧСС;

- Через 2-3 тижні можна приступити до більш значного підвищення обсягу навантаження за рахунок чергуються між собою збільшення інтенсивності і тривалості;

- Уважно стежити за своїм самопочуттям, а в разі появи негативних симптомів (біль у м'язах, суглобах, небажання тренуватися) рекомендується збільшити інтервал відпочинку між тренуваннями;

- Використовувати хвилеподібний принцип варіювання навантажень, що полягає в підвищенні тренувальних навантажень протягом якогось часу, потім відбувається деяка стабілізація роботи, а в наслідок її зниження з метою відновлення організму.

Останнє правило є обов'язковою умовою самостійних занять фізичними вправами. Виконання даної умови пояснюється об'єктивними причинами: інтенсивної навчальної діяльністю під час сесії, можливої ??хворобою або іншими причинами.

Фахівці рекомендують «спад» навантаження спланувати на осінній і весняний період, коли несприятливі метеорологічні умови ускладнюють заняття на вулиці.

Планування навантаження в тренувальному циклі - це складний процес, що вимагає крім усього іншого і прояви деякого творчості. У той же час виконання наміченої програми викликає прилив радості, сприяє саморозвитку та самовдосконалення особистості.

Контрольні питання

1. Основні принципи організації самостійних занять

2. Форми самостійних занять.

3. Зміст самостійних занять.

4. Вікові особливості змісту занять.

5. Енерговитрати при фізичному навантаженні різної інтенсивності.

6. Визначення інтенсивності фізичного навантаження.

7. Дозування тривалості фізичного навантаження.

8. Самоконтроль за фізичним розвитком і функціональним станом організму.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Агаджанян Н. А., Каїка А. Ю. Резерви нашого організму. М., 1990.

2. Гилев Г. А. Фізичне виховання у ВНЗ: Навчальний посібник. - М .: МГИУ, 2007.-376 с.

3. Ильинич В. А. Фізична культура студента. М., 1999..

4. Половников П. В. Організація занять з дисципліни «Фізична культура»: Навчальний посібник. - СПб, 1996..

5. Фізична культура: Орієнтовна навчальна програма для вищих навчальних закладів. - М., 1994..


[1] Див .: Віру А. А. Аеробні вправи / Віру А. А., Юрімяе Т. А., Смирнова Т. А. - М.: Фізкультура і спорт, 1988. - С. 28.

[2] Див .: Селуянов В. Н. Технологія оздоровчої фізичної культури. - М .: СпортАкадемПресс, 2001.-

172 с.

[3] Див .: Купер К. Нова аеробіка. - М .: ФиС,] 979; Купер К. Аеробіка для гарного самопочуття. - М .: ФиС,] 987.

[4] Див .: Віру А. А. Аеробні вправи / Віру А. А., Юрімяе Т. А., Смирнова Т. А. - М .: Фізкультура і спорт, 1988. - С. 81-82.

[5] Див .: Гриненко М. Ф., Єфімова Т. Я. Скільки ж треба рухатися? - М .: Знание, 1985.

 
 Кафедра фізичного виховання |  Вступ |  Основні принципи організації самостійних занять |  Тренують ефект фізичного навантаження |  Визначення інтенсивності фізичного навантаження |  Дозування тривалості фізичного навантаження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати