Головна

Класифікація занять (ОКЗ)

  1.  III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ПО семестр, РОЗДІЛІВ, ТЕМ, ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2.  III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  3.  IV. ПЕРЕЛІК практичних занять
  4.  А) Тести семінарських занять
  5.  А. За видами навчальних занять
  6.  Взаємозв'язок природних умов, побуту і традиційних занять корінного населення
  7.  Види занять (лекційні, семінарські, практичні, індивідуальні) по кожному з розділів (тем) навчальної дисципліни

Класифікація занять (ОКЗ) складено і затверджено згідно з Державною програмою переходу Російської Федерації на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики. Необхідність прийняття даної програми і ведення даного класифікатора була обумовлена ??потребами економіки, що розвивається і інтеграції Російської Федерації в міжнародне ринкове простір.

В даному класифікаторі міститься впорядкований і систематизований перелік видів і форм трудової діяльності. ОКЗ призначений для впорядкування їх найменувань і здійснення статистичних досліджень, комплексного аналізу і обліку. Даний класифікатор також дозволяє проводити ефективну політику зайнятості.

У класифікаторі застосовується ієрархічна система Впорядкування видів і форм трудової діяльності дозволяє розподілити їх за чотирма рівнями. Структура класифікатора в цілому відповідає Міжнародної стандартної класифікації занять (МСКЗ).

ОКЗ застосовується для вирішення наступних завдань:

1) здійснення регламентації відносин трудового і соціального характеру;

2) забезпечення ефективної оцінки робочої сили, її стану і структури;

3) забезпечення ефективного аналізу і складання прогнозів динаміки показників зайнятості населення. Об'єктом класифікації ОКЗ є види і форми трудової діяльності, професії робітників і посади, які базуються на отриманому професійну освіту і кваліфікацію і об'єднуються в групи, однорідні за змістом робіт. Об'єктом класифікації ОКЗ також може бути заняття, яке відрізняється від професії тим, що не передбачає обов'язкової наявності професійної спеціалізації, а є, по суті, будь-яким видом діяльності, що приносить прибуток або заробіток.
 Н. В. Демидова В. А. Бісерова А. С. Якорева |  Предмет і завдання метрології |  терміни |  Класифікація вимірювань |  Основні характеристики вимірювань |  Поняття про фізичну величину. Значення систем фізичних одиниць |  Міжнародна система одиниць або СІ |  Фізичні величини та вимірювання |  Еталони і зразкові засоби вимірювань |  Засоби вимірювання і їх характеристики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати