Головна

Класифікація вимірювань

  1.  I. Класифікація за наявністю функціональних груп
  2.  III. Класифікація антибіотиків по спектру біологічної дії
  3.  Адреноміметичні засоби прямої дії. Класифікація. Механізм дії. Фармакологічна характеристика окремих препаратів. Застосування.
  4.  Антиагреганти. Класифікація, механізм дії. Застосування, Побічні ефекти.
  5.  Антиангінальні засоби. Класифікація. Механізм дії. Застосування. Побічні ефекти. Принципи терапії інфаркту міокарда.
  6.  Антиаритмічні засоби. Класифікація. Механізм дії. Застосування, побічні ефекти.
  7.  Антигіпертензивні препарати. Класифікація. Фармакологічна характеристика окремих груп препаратів. Побічні ефекти.

Класифікація засобів вимірювань може проводитися за наступними критеріями.

1. За характеристикою точностівимірювання діляться на равноточние і неравноточних.

равноточнимі вимірамифізичної величини називається ряд вимірювань деякої величини, зроблених за допомогою засобів вимірювань (СІ), що володіють однаковою точністю, в ідентичних початкових умовах.

неравноточних вимірамифізичної величини називається ряд вимірювань деякої величини, зроблених за допомогою засобів вимірювання, що володіють різною точністю, і (або) в різних початкових умовах.

2. За кількістю виміріввимірювання діляться на одноразові і багаторазові.

одноразове вимір- Це вимір однієї величини, зроблене один раз. Одноразові вимірювання на практиці мають велику похибку, в зв'язку з цим рекомендується для зменшення похибки виконувати мінімум три рази вимірювання такого типу, а в якості результату брати їх середнє арифметичне.

багаторазові вимірювання- Це вимір однієї або декількох величин, виконане чотири і більше разів. Багаторазове вимірювання являє собою ряд одноразових вимірювань. Мінімальна кількість вимірювань, при якому вимір може вважатися багаторазовим, - чотири. Результатом багаторазового вимірювання є середнє арифметичне результатів всіх проведених вимірювань. При багаторазових вимірюваннях знижується похибка.

3. За типом зміни величинивимірювання діляться на статичні і динамічні.

статичні вимірювання- Це вимірювання постійної, незмінною фізичної величини. Прикладом такої постійної в часі фізичної величини може послужити довжина земельної ділянки.

динамічні вимірювання- Це вимірювання, що змінюється, непостійній фізичної величини.

4. за призначеннямвимірювання поділяються на технічні та метрологічні.

Технічні вимірювання- Це вимірювання, що виконуються технічними засобами вимірювань.

метрологічні вимірювання- Це вимірювання, що виконуються з використанням еталонів.

5. За способом представлення результатувимірювання діляться на абсолютні і відносні.

абсолютні вимірювання- Це вимірювання, які виконуються за допомогою прямого, безпосереднього вимірювання основної величини і (або) застосування фізичної константи.

відносні вимірювання- Це вимірювання, при яких обчислюється відношення однорідних величин, причому чисельник є порівнюєш величиною, а знаменник - базою порівняння (одиницею). Результат вимірювання буде залежати від того, яка величина приймається за базу порівняння.

6. За методами отримання результатіввимірювання діляться на прямі, непрямі, сукупні і спільні.

прямі вимірювання- Це вимірювання, що виконуються за допомогою заходів, т. Е. Вимірюється величина зіставляється безпосередньо з її мірою. Прикладом прямих вимірювань є вимірювання величини кута (міра - транспортир).

непрямі вимірювання- Це вимірювання, при яких значення вимірюваної величини обчислюється за допомогою значень, отриманих за допомогою прямих вимірювань, і деякою відомої залежності між даними значеннями і вимірюваноївеличиною.

сукупні вимірювання- Це вимірювання, результатом яких є рішення деякої системи рівнянь, яка складена з рівнянь, отриманих внаслідок вимірювання можливих поєднань вимірюваних величин.

спільні вимірювання- Це вимірювання, в ході яких вимірюється мінімум дві неоднорідні фізичні величини з метою встановлення існуючої між ними залежності.

 
 Н. В. Демидова В. А. Бісерова А. С. Якорева |  Предмет і завдання метрології |  Поняття про фізичну величину. Значення систем фізичних одиниць |  Міжнародна система одиниць або СІ |  Фізичні величини та вимірювання |  Еталони і зразкові засоби вимірювань |  Засоби вимірювання і їх характеристики |  Класифікація засобів вимірювання |  Метрологічні характеристики засобів вимірювань і їх нормування |  Метрологічне забезпечення, його основи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати