Головна

Обчислення відхилень і їх аналіз

  1.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  2.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  3.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  4.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З
  5.  II. Аналіз якості закупівель.
  6.  II. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
  7.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

Найважливішим завданням системи «Стандарт-кост» є визначення відхилень фактичних витрат від нормативних і їх аналіз. Один з методів, який використовується при цьому аналізі - метод факторного аналізу.

Всі відхилення поділяють на три види:

· Відхилення прямих витрат матеріалів;

· Відхилення прямих трудових витрат;

· Відхилення ОПР.

Відхилення витрат прямих матеріалів на одиницю продукції.

 МОЗ = МОЗ факт. - МОЗ норм.

МОЗ факт. = Ц факт. * До факт .; МОЗ норм. = Ц норм. * До норм.

Загальне відхилення витрат прямих матеріалів ділять на дві частини:

· Відхилення за кількістю;

· Відхилення за ціною.

 МОЗ к. = (К факт. - К норм.) * Ц норм.

МОЗ ц. = (Ц факт. - Ц норм.) * До факт.

МОЗ = МОЗ к. + МЗ ц.

Загальне відхилення прямих трудових витрат ділять на дві частини:

· Відхилення за кількістю годин роботи;

· Відхилення по розцінці оплати 1ч.

ТЗ к. = (Ч факт. - Ч норм.) * Р норм.

ТЗ ц. = (Р факт. - Р норм.) * Ч факт.

ТЗ = ТЗ к. + ТЗ ц.

Загальне відхилення ОПР ділять на дві частини:

· Відхилення по загальновиробничих постійних витрат;

· Відхилення по загальновиробничих змінних витрат.

Кожне відхилення по загальновиробничих витрат аналізується за такими чинниками.

Подібність і відмінність між нормативним методом та системою «Стандарт-кост»

подібність:

· В основу систем покладені стандарти (нормативи);

· І та, і інша система підвищує якість оперативного і тактичного управління за допомогою виявлення відхилень;

· Обидві системи використовуються для бюджетування;

· Відхилення відображаються на рахунках;

· Передбачається можливість віднесення відхилень до витрат на період (при нормативному методі - в дебет рахунку 90, при «стандарт-кост» - в дебет рахунку 99).

різниця:

· Деталізація і спосіб встановлення стандартів (нормативів);

· На виході систем калькулируется різна собівартість:

при нормативному методі - Фактична = норм. с / вартість + -

відхилення + = зрад. норм .;

при «стандарт-кост» - Нормативна собівартість;

· Відображення на рахунках відхилень за статтями витрат за такими чинниками:

при нормативному методі - Тільки по готовій продукції і матеріалів;

при «стандарт-кост» - Рахунки відхилень відкриваються по кожній статті витрат за такими чинниками, наприклад, відхилення за матеріалами - фактор норм за кількістю і фактор цін.

· Віднесення відхилень до періодичних витрат:

при нормативному методі офіційно дозволено тільки по готовій продукції (має бути передбачено обліковою політикою);

при «стандарт-кост» будь-які відхилення можна віднести до періодичних витрат або розподілити між НЗВ, собівартістю готової і проданої продукції;

· Облік зміни норм:

при нормативному методі ведеться в розрізі причин та ініціаторів;

при «стандарт-кост» не ведеться.

Метод «Директ - кост»

Порівняння методу «Директ-кост» і методу повної собівартості
 Н. В. Тумашік |  Санкт-Петербург |  ВИТРАТИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОВЕДІНКА |  Сутність виробничого обліку витрат |  Сутність позамовного методу |  Сутність методу попроцессного |  Сутність попередільного методу |  суть методу |  Інфраструктура бюджетного процесу |  Контроль виконання бюджетів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати