Головна

Правовідносини України з іноземними державами і міжнародними фінансово-кредитними організаціями в галузі державного кредиту

  1. "Воєнний комунізм" як організаційно-правова форма здійснення соціально-економічної політики радянської України
  2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  3. Адміністративно-політичний статус Слобідської України
  4. Адміністративно-територіальний устрій України
  5. Апарат державного управління
  6. Банківська система України та роль у ній Національного банку України
  7. Ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів.

Міжнародний державний кредит- це сукупність відносин, в яких держава виступає на світовому фінансовому ринку в ролі позичальника чи кредитора. Ці відносини набувають форми державних зовнішніх позик. Як і внутрішні позики, вони надаються на принципах зворотності, строковості та відплатності. Сума одержаних зовнішніх позик з нарахованими процентами включається в державний борг країни.

Надання зовнішніх позик здійснюється за рахунок бюджетних коштів або спеціальних урядових фондів. Позичальниками коштів можуть бути уряд держави або органи влади місцевого самоврядування. В свою чергу, кредиторами можуть виступати уряди, фінансово-кредитні установи та інші юридичні особи іноземних держав, приватні особи, а також міжнародні фінансово-кредитні організації.


Надає в Україну позики також Європейський банк реконструкції і розвитку, проте з урядом України ці кредити безпосередньо не пов'язані. Головною особливістю діяльності цього банку є те, що він співпрацює з комерційними і приватними структурами.

Основною метою державних зовнішніх позик є сприяння зміцненню економічного потенціалу, подоланню фінансових труднощів уряду країни-одержувача, надання продовольчої допомоги.

Державні зовнішні позики надаються в грошовій чи товарній формі. Як правило, вони бувають середньостроковими і довгостроковими. Грошові позики випускаються у валюті країни-кредитора, країни-позичальника або у валюті третьої країни. Погашення позик за згодою сторін здійснюється товарними поставками або валютою. Погашення позик і виплата процентів за ними може здійснюватись після завершення пільгового періоду, який, як правило, надає відстрочку погашення позики на 3-5 років після її використання.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Поняття і функції державного кредиту | Основні галузі та види страхування | Організація страхування в Україні та відносини у сфері страхування, що регулюються фінансовим правом | Поняття та принципи фінансування | Особливості бюджетного фінансування | Поняття кошторисно-бюджетного фінансування | Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ | Банківська система України та роль у ній Національного банку України | Форми державного регулювання діяльності банків | Правове регулювання грошового обігу в Україні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати