Головна

Аналіз використання капіталу

  1.  C) всі виникаючі в результаті перекладу курсові різниці визнаються як окремий компонент власного капіталу.
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  4.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  5.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  6.  I. Зміни капіталу
  7.  I. ЗАСТОСУВАННЯ проективної-демонстраційною технікою В глибинний аналіз З

Вкладення капіталу повинно бути ефективним. Під ефективністю використання капіталу розуміється величина прибутку, яка припадає на один карбованець вкладеного капіталу. Ефективність капіталу - комплексне поняття, яке включає в себе використання оборотних коштів, основних фондів, нематеріальних активів. Тому аналіз ефективності капіталу проводиться по окремим частинам його, потім робиться зведений аналіз.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується насамперед їх оборотністю, під якою розуміється тривалість проходження засобами окремих стадій виробництва і обігу. Час, протягом якого оборотні кошти знаходяться в обороті, тобто послідовно переходять з однієї стадії в іншу, складає період обороту оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів обчислюється тривалістю одного обороту в днях (оборотність оборотних коштів в днях) або кількістю оборотів за звітний період (коефіцієнт оборотності). Тривалість одного обороту в днях являє собою відношення суми середнього залишку оборотних коштів до суми одноденної виручки за аналізований період:

,

де Z - оборотність оборотних коштів, дн .;
 Про - середній залишок оборотних коштів, грн .;
 t - число днів періоду, що аналізується (90, 360);
 Т - виручка від реалізації продукції за аналізований період, руб.

Середній залишок оборотних коштів визначається як середня хронологічного моментного ряду, що розраховується за сукупністю значення показника в різні моменти часу:

,

де Про1; Про2; Проn - Залишок оборотних коштів на перше число кожного місяця, руб .;
 П - число місяців.

Коефіцієнт оборотності коштів характеризує розмір обсягу виручки від реалізації в розрахунку на один рубль оборотних коштів. Він визначається як відношення суми виручки від реалізації продукції до середнього залишку оборотних коштів за формулою

,

де Ко - Коефіцієнт оборотності, обороти;
 Т - виручка від реалізації продукції за аналізований період, руб .;
 Про - середній залишок оборотних коштів, грн.

Коефіцієнт оборотності коштів - це їх фондовіддача. Зростання його свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів. Коефіцієнт оборотності одночасно показує число оборотів оборотних коштів за аналізований період і може бути розрахований діленням кількості днів аналізованого періоду на тривалість одного обороту в днях (оборотність в днях):

,

де Ко - Коефіцієнт оборотності, обороти;
 1 - число днів періоду, що аналізується (90, 360);
 Z - оборотність оборотних коштів в днях.

Важливим показником ефективності використання оборотних коштів є також коефіцієнт завантаження засобів в обороті. Коефіцієнт завантаження засобів в обороті характеризує суму оборотних коштів, авансованих на один карбованець виручки від реалізації продукції. Іншими словами, він являє собою оборотну фондомісткість, тобто витрати оборотних коштів (в копійках) для отримання 1 руб. реалізованої продукції (робіт, послуг). Коефіцієнт завантаження засобів в обороті - відношення середнього залишку оборотних коштів до суми виручки від реалізації продукції:

,

де К3 - Коефіцієнт завантаження коштів в обороті, коп .;
 Про - середній залишок оборотних коштів, грн .;
 Т - виручка від реалізації продукції за аналізований період, руб .;
 100 - переклад рублів в копійки.

Коефіцієнт завантаження засобів в обороті (Кд) є величина, зворотна коефіцієнту оборотності засобів (КЦ). Чим менше коефіцієнт завантаження засобів, тим ефективніше використовуються оборотні кошти.
 ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ |  ТЕМА 1. ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ І ПРИЙОМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ |  Функції фінансового маркетингу |  Система і форми розрахунків, кредитування |  Форми залучення кредитних ресурсів |  Сутність, види і критерії ризику |  управління ризиком |  Фінанси в ринковій економіці |  Сутність фінансового менеджменту |  Фінансовий механізм і його структура |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати