На головну

Спотворення геометричних форм

  1.  Відновлення геометричних параметрів
  2.  геометричних ТЕЛ
  3.  Вибірково-тенденційне спотворення пам'яті
  4.  спотворення
  5.  Спотворення зображення за рахунок рельєфу
  6.  Визначення геометричних параметрів передачі

оброблюваних деталей з - за

установки помилок відтворення.

а) При відтворенні квадрата.

y


 -dkL + dkL


x

 j = 45 °


різнорозмірними

D2 = 4 dkL = 2Vk (1 / Kvy-1 / Kvx)

Висновок: Якщо приводи не ідентичні Кvx?Kvy, то найбільше спотворення піддається квадрат розташований під кутом j = 45 °.

б) При відтворенні окружності.

       
   


 -dkR + dkR


R R2


R1

При обробці окружності радіус кривизни дійсної траєкторії R2 = | (j), де j = w ? t

w = R ? Vk (t)

При наявність реальній можливості помилки буде отримано контур відмінний від окружності (еліпс).

______________

Осі еліпса: D = 2R1 / O1 + [jу (wк) -jх (wк)]

______________

C = 2R1 / O1- [jу (wк) -jх (wх)]

Де JХ (w), jу (х) - фазові частотні характеристики приводів.

wк = Vk / R1 - кругова частота окружності

dкRmax = Vx / 2 (1 / Kvy-1 / Kvx) / (1 + Vx / R1 ? (1 / Kvy-1 / Kvx));

при R® ? отримуємо dkRmax = dkL / (1 + dkL / R1) (2)

Тобто при великих радіусах відтворення окружності відповідає відтворення прямої при куті j = 45 °.

Висновок: З виразу 2 видно, що при обробці окружності вплив не ідентичності приводів на величину контурній помилки слабкіше, ніж при обробці квадрата під кут 45 °.

Перехідні контурні помилки в колах точок сполучення ділянок програмної траєкторії.

Ці помилки виникають з - за стрибкоподібного зміни координатних швидкостей і прискорень в околицях точок сполучення.

Такими сполученнями є з:

- З прямою на пряму (змінюється кут нахилу).

- Дуги окружності на пряму.

- Прямий на коло.

Перший випадок, коли координатні приводи апериодические (Gx - Gy = 0).

 L B C

у

А

0 х

У точці А - рух тільки по y c встановленої динамічної помилкою dy = Vk / Кvy.

У точці С - рух тільки по х з помилкою d х = Vк / Кvx.

У точці B - припиняється руху по у і початок руху по х.

При цьому з'являється контактна помилка (Недорезов), максимальна величина якої L залежить від динамічних властивостей приводу.

а) Якщо приводи мають прямокутну АЧХ (ідеальну), то L = 0,704 Vk / w0, де wс - частота зрізу.


А (w)


wс w

б) Якщо приводи з функцією передачі

 Ф (р) = 1 / (1 + р / wc), то L = 0, 529 Vk / wc

1


wc w

 2-й випадок, коли координатні приводи коливальні (Gx> 0, Gy> 0).

S


L

 B C

1

 rф rф


А

Крім помилки Недорезов L з'являється помилка врізу S.

АВС - програмна траєкторія центру фрези.

1 - реальна траєкторія.

L @ ??(0,47 ? 0,59) Vk / wc _______

d @ (0,43 ? 0,6) Vk / wc де wс = w0 / O2 (1-2x2)

x = 0,5 ? 0,25 - коефіцієнт демпфірування.

w0 - власна частота приводів.

 
 Кдос. п. |  Wxx Wyx Wzx |  Цифрове Обробка Зв'язок з Діагностика |  Організація в однопроцесорному УЧПУ. |  Методи і засоби програмного |  Класифікація методів інтерполяції |  Узагальнена схема алгоритму інтерполяції |  Запит на переривання про |  Методи і алгоритми інтерполяції |  Алгоритм лінійної інтерполяції з оціночної |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати