На головну

Алгоритм лінійної інтерполяції з оціночної

  1.  C. Лінійної щільністю іонізації називається відношення кількості пар іонів, утворених зарядженою іонізуючою частинкою на елементарному шляху до цього шляху.
  2.  IX. Єдиний алгоритм синтезу нових понять зі старих
  3.  алгоритм
  4.  алгоритм
  5.  алгоритм
  6.  алгоритм
  7.  Алгоритм - це

функцією на площині.

y

 
 


 yкон

yнач = 0

 
 


Хнач = 0 хкон х

Неявна форма рівняння прямої:

у - yнач х - Хнач Укон

S (x, y) = ???? - ??? = у - ?? · х = 0

Укон - Унач хкон - Хнач хкон

F (x, y) = хкон ? у - Укон ? х - оцінна функція.

У багатокоординатних СЧПУ використовується універсальний алгоритм лінійною інтерполяцією оціночної функцією в абстрактних координатах a, b, g.

де a - найбільша координата (РВ - з найбільшому переміщенням).

Тоді ОФ для координат a і b має вигляд:

F (a, b) = aконb-bконa, а для координат a і g

F (a, g) = aконg-gконa, для a і d

F (a, d) = aконd-dконa

Складемо рекурентні вирази для обчислення значень ОФ (на прикладі F (d, b).

 При кроці по b:

F (a, b) = F (ai, bi) + aкон

(*)

При кроці по a:

F (ai + 1, bi) = F (ai, bi) + bкон

Алгоритм (*) можна вдосконалити з урахуванням того, що a - найбільша координата.

При F (ai, bi)> 0 робиться приріст тільки по a:

F (ai + 1, bi) = F (ai, bi) - bкон,

а, при F (ai, bi) <0 робиться приріст і по a і по b одночасно.

F (ai + 1, bi + 1) = F (ai, bi) + aкон - bкон.

 
 Кдос. п. |  Wxx Wyx Wzx |  Цифрове Обробка Зв'язок з Діагностика |  Організація в однопроцесорному УЧПУ. |  Методи і засоби програмного |  Класифікація методів інтерполяції |  Узагальнена схема алгоритму інтерполяції |  Запит на переривання про |  Кругова інтерполяція з використанням |  Обробка по a і b для |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати