На головну

Методи і засоби програмного

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  3.  I. Об'єкти, методи і завдання інженерної геології
  4.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  6.  II. МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) Патопсихологическое дослідження МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
  7.  II. Методи аналізу травматизму

управління.

Загальна характеристика траєкторних задач.

Введемо поняття «зображає точка» - абстрактна точка, яка встановлюється відповідно деякої реальної точці на РВ ОУ.

«Траекторного завдання» - моделювання в реальний момент часу руху, який зображує точку по заданій в керуючій програмі траєкторії.

а) по прямій в площині або просторі.

б) по дузі кола (за годинниковою або проти годинникової стрілки).

®

в) по більш складній траєкторії із заданою Vk.

®

 Vk

 
 


Uт програмна

траєкторія

®

Vk - контурна швидкість.

®

- Розкладання вектора Vk (t) на координатні складові.

®

Vx (Vq1; Vq2; ...; Vqn)

®

Де Vqi - складова узагальненої швидкості за координатами qi, де i від 1 до n.

- Знаходження збільшень часів (для NC систем).

dz

Dtqi = ?? dz - квант збільшення.

Vqi

- Розрахунок збільшень шляху по кожній координаті (для CNC систем).

Dtqi = Vqi ? Tk

Tk - квант часу (період дискретності).

 еквідистанта

 
 


 програмна

траєкторія

- Додаткові завдання.

а) розрахунок еквівалентного контуру.

б) управління орієнтацією РВ щодо програмної траєкторії.

в) пряме і зворотне перетворення координат.

г) управління розгоном і гальмуванням приводів.

При вирішенні траєкторних задач основні обчислювальні труднощі пов'язані з:

- Обчислень прямих і зворотних тригонометричних функцій (sin, cos і т. Д.).

- Виконання операцій множення і ділення з високорозрядних операціями (до 7-8 і більше десяткових розрядів).

- Жорсткими обмеженнями на час їх вирішення (Tk = одиниці мілісекунд).

Фактори, що спрощують реалізацію систем ЧПУ (рішення траєкторних задач).

1. Контури великих деталей (оброблюваних на верстатах до 45%) і відповідні траєкторіях руху робочих органів (схопити) обмежені відрізками прямих і дугами кіл ? доцільно використовувати лінійну і кругову інтерполяцію на відповідних ділянках траєкторії.

2. Складні траєкторії руху (поверхню оброблюваних деталей) завжди може бути апроксимована дугами окружності і відрізками прямих.

3. еквідістанти до прямих і кіл так само є прямими і колами. Для інших кривих другого порядку (наприклад, еліпса) еквідистанта є кривою 8 порядку ? при лінійної і кругової інтерполяції суттєво спрощується розрахунок еквідистантним рівня.

4. Так як промислові мікропроцесорні системи ЧПУ будуються на дешевих мікро ЕОМ з низькою продуктивністю і малою розрядністю і певною оперативною пам'яттю то програмна реалізація алгоритмів рішення траєкторних задач вимагає використання спеціальних алгоритмів з мінімальним використанням довгих операцій.

5. З метою уніфікації пристроїв ЧПУ і забезпечення мобільності їх ПО доцільно використовувати універсальні методи.

 
 Кдос. п. |  Wxx Wyx Wzx |  Цифрове Обробка Зв'язок з Діагностика |  Узагальнена схема алгоритму інтерполяції |  Запит на переривання про |  Методи і алгоритми інтерполяції |  Алгоритм лінійної інтерполяції з оціночної |  Схема алгоритму ЧИ з ОФ |  Кругова інтерполяція з використанням |  Обробка по a і b для |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати